DEBATT

Ifølge James Armando Dickson og Ingrid Gøranson redder Tryggere Ruspolitikk liv. De går hardt ut mot Helsedirektoratets krav om å stenge rusmiddeltjeneste.

Vil stenge forebyggende tiltak: – Du trenger ikke være rusavhengig for å dø av overdoser

Det er absurd at Helsedirektoratet forsøker å stoppe Tryggere Ruspolitikks rusmiddeltjeneste. Et forebyggende tilbud etablert i minst 17 andre land, og som kanskje reddet nettopp din datter eller sønn fra å dø av en overdose.

Publisert

«Iren» er 19 år og har kjøpt en pille med MDMA. En brukerdose varierer fra 70 til 200 mg avhengig av kroppsvekt, kjønn og toleranse. Noen få er derimot overfølsomme og kan få en overdose av selv små mengder. Førstegangsbrukere bør derfor ikke ta mer enn 60-70 mg.

Men «Iren» har ingen å snakke med om bruk av MDMA-en. Hun har lest om dosering, men mangler en nøyaktig vekt. Hun vet ingenting om hvordan MDMA og medisiner påvirker hverandre i kroppen, eller om stoffet hun har kjøpt faktisk er MDMA.

Sammen med noen venner velger hun likevel å ta stoffet, men merker ikke rusen hun forventet. De konkluderer med at dosen var for liten, og inntar mer. Situasjonen blir kritisk. Iren blir forvirret, kvalm og veldig varm. Vennene vurderer å ringe etter ambulanse, men de er alle redde for hva som skjer om de innrømmer å ha brukt MDMA, og bestemmer seg for å vente.

På grunn av straffetrussel og stigma unngår alternative rusbrukere ofte å ringe ambulanse ved overdoser. Noen ganger går det galt. Veldig galt

Vanlige mennesker bruker MDMA

Min sønn eller datter ville aldri brukt et ulovlig rusmiddel, tenker mange, men det er i den generelle befolkningen at du finner den største gruppen av illegale rusbrukere, nemlig «vanlige» mennesker. Oslo er også kjent for å være en by med mye bruk av MDMA.

På det illegale markedet finnes det ingen som kvalitetssikrer rusmiddelet din sønn eller datter kjøper. Flere piller kjøpt fra samme selger er ikke garantert likt innhold eller styrkegrad. Den blå pillen med et smilefjes behøver ikke inneholde det samme som den med identisk utseende som de kjøpte for to uker siden.

Det skal sies at det er relativt få overdosedødsfall blant rusbrukere i den generelle befolkningen. De fleste overdosedødsfallene i Norge skyldes opioider, i form av heroin eller sterke smertestillende medisiner.

Norge har like fullt tronet den dystre statistikken som et av landene med flest dødsfall grunnet falsk MDMA. Alle nasjonale overdosestrategier advarer mot periodevise bølger av dødsfall grunnet falske rusmidler. Din sønn eller datter kan dø av en overdose, selv om de ikke har et problematisk forhold til rus.

Viktig for unge og uerfarne brukere

I februar 2022 startet interesseorganisasjonen Tryggere Ruspolitikk opp en rusmiddelanalysetjeneste i Oslo. Her kan rusbrukere ta med seg en liten mengde av stoffet de har skaffet seg, slik at innholdet kan analyseres med laboratorieutstyr.

I en samtale får brukerne informasjon om innhold og styrkegrad på det de har kjøpt. Erfaringen er at de fleste kvitter seg med stoffet om det viste seg å være noe annet enn forventet.

Det offentlige helsevesenet sliter med å nå ut til illegale rusbrukere i den generelle befolkningen. Den brukergruppen som din sønn eller datter kanskje tilhører. De som derimot kommer i direkte kontakt med disse brukerne er Tryggere Ruspolitikks rusmiddelanalysetjeneste.

Tjenesten er særlig viktig for unge og uerfarne brukere. Utover å få informasjon om stoffet de har kjøpt, er den påfølgende samtalen minst like viktig som analyseresultatene. Rusmiddelanalysetjenesten har for eksempel gjort brukere oppmerksomme på at de har rotet med desimaler på vekten, noe som har utgjort forskjellen på en rusgivende dose og en potensielt dødelig overdose.

Bra for skattebetalerne

Selv om mange overdoser i den generelle befolkningen ikke er dødelig, kan de likevel være traumatiske, som igjen kan lede til mer ukritisk bruk for å håndtere traumene, med økt risiko for senere å utvikle avhengighetsproblematikk eller skadelig rusatferd.

Mange unge har ikke tillagt seg noen bruksvaner, og rusmiddelanalysetjenesten bidra til en tryggere ruskultur. Det er mye lettere – og billigere – for velferdsstaten å oppfordre til et skadeforebyggende bruksmønster, enn å korrigere et problematisk bruksmønster som allerede har fått fotfeste. Det er billigere å forebygge enn å behandle.

Forbudt forebygging

Helsedirektoratet mener derimot at rusmiddelanalysetjenesten er ulovlig. Årsaken er at tjenesten krever at brukerne tar med seg en liten prøve av rusmiddelet. Helsedirektoratet mener at dette er medvirkning til bruk. Dermed står tjenesten i fare for å måtte legge ned.

Etter vår mening kommer Helsedirektoratet med et svakt juridisk argument, da dosen i nesten alle tilfeller vil være for liten til å gi rusvirkning. Dessuten destrueres prøven etterpå. Formålet med tjenesten er å forebygge skader og problematisk bruksmønster.

Helsedirektoratets argumentasjon har konsekvenser også for andre, eksisterende tiltak. For eksempel besitter Overdoseteamet i Trondheim ulovlige prøver av rusmidler som de sender til analyse. Eller den offentlig støttede SWITCH-kampanjen, der heroin-brukere får opplæring i hvordan de skal røyke, i stedet for injisere rusmiddelet.

Det er også vanskelig å ta Helsedirektoratet på alvor når de hevder det offentlige ikke kan støtte et slik tiltak fordi det ikke foreligger nok kunnskap om effekten av rusmiddelanalysetjenester. Lignende tjenester er etablert i 17 ulike land som Norge kan hente kunnskap fra.

I Østerrike driver staten tjenesten Check It, hvor brukere kan ta med seg illegale rusmidler rett inn fra gaten og teste dette uten juridiske konsekvenser.

Helsedirektoratet må snu

Staten har også en forpliktelse til å forebygge overdoser og andre skader relatert til illegal rusbruk. Norges Institusjon for menneskerettigheter publiserte nylig en rapport om menneskerettighetsbrudd på rusfeltet. De nevner at fraværet av en offentlig rusmiddelanalysetjeneste. Tryggere Ruspolitikks tjeneste nevnes som en løsning.

Om regjeringen skal ha noe troverdighet når de snakker om forebygging av rusrelaterte skader og overdoser, må de redde tilbudet til Tryggere Ruspolitikk. Helsedirektoratet må snu i sin avgjørelse.

Vi håper at bystyret kjenner sin besøkelsestid og gir sin støtte til Tryggere Ruspolitikks rusmiddelanalysetjeneste.

Powered by Labrador CMS