Oslo kommune har ingen oversikt over hvilke helsearbeidere i sykehjemsetaten som er vaksinert. Her setter en sykepleier vaksine til en kollega helt i starten av vaksinasjonsprogrammet. Foto: Marit Hommedal / NTB

Oslo kommune vet ikke hvilke helsearbeidere som er vaksinert

Sykehjemsetaten i Oslo og Helse Bergen kjenner ikke til hvilke ansatte som er fullvaksinert. Anslaget er på 90 til 94 prosent.

Publisert

Etatsdirektør Helge Jagmann i sykehjemsetaten i Oslo forteller til VG at etaten ikke tar ut detaljert oversikt over hvilke av de sykehjemsansatte som er vaksinert. Direktøren anslår at 95 prosent av etatens ansatte ved langtidsinstitusjoner og helsehus er fullvaksinert.

Helse Bergen opplyser at heller ikke de har sentral kontroll av om ansatte i klinisk jobb er vaksinert. Helseforetaket i vestlandshovedstaden anslår at mellom 90 og 94 prosent av de ansatte er fullvaksinerte.

— Naturlig med omplassering

For to uker siden ga Helsedirektoratet en presisering om hvordan kommuner skal forholde seg til uvaksinert helsepersonell. Der står det blant annet at uvaksinerte helsearbeidere kan omplasseres dersom det er strengt nødvendig for å kunne tilby forsvarlige helsetjenester. Direktoratet ber imidlertid arbeidsgiver om å gjøre en grundig nødvendighetsvurdering før kartlegging av ansattes vaksinasjonsstatus.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har tidligere sagt at det er naturlig med omplassering av uvaksinerte helsearbeidere dersom de har kontakt med sårbare pasienter.

Powered by Labrador CMS