DEBATT

Så lenge Arbeiderpartiet styrer, vil kommersielle aktører ikke ha noen fremtid som driftere av sykehjem, sier skribenten.

– Eldreomsorgen skal være best mulig, ikke billigst mulig

Vi mener en investering i sykehjemsansatte er en investering i god eldreomsorg. Trygge og gode arbeidsvilkår vil også bidra til å gi gode tjenester for de eldre.

Publisert

I et innlegg i VårtOslo skriver NHOs regiondirektør i Oslo og Viken om byrådets beslutning om å kaste kommersielle aktører ut fra sykehjemmene. Selvsagt med en negativ tilnærming. Noe som var like forventet som at byrådet gjennomfører det vi har varslet på dette området.

Koronapandemien har vist oss hvor avhengig vi er av en sterk offentlig helsetjeneste.

Nå gjør Arbeiderpartiet og byrådet dette enda tydeligere. Fra 2023 vil alle sykehjem i Oslo være drevet av Oslo kommune eller ideelle aktører, som Kirkens bymisjon, Lovisenberg og Diakonhjemmet. Dermed vil det være slutt på at sykehjem drives av kommersielle aktører.

Sykehjem skal ikke være spekulasjonsobjekter for investorer. Eldreomsorg er en offentlig oppgave ikke noe man skal outsource til kommersielle aktører og tjene penger på. Så lenge Arbeiderpartiet styrer, vil kommersielle aktører ikke ha noen fremtid som driftere av sykehjem. Det vil derimot private ideelle aktører, som vi styrker.

Trygge og gode arbeidsvilkår

Om ti år har antall eldre over 80 i Oslo doblet seg. Vi gleder oss over at vi lever lenger og at Oslo får flere eldre. Men det stiller også store krav til oss som er politikere. Vi trenger å rekruttere mange flere til arbeid i eldreomsorgen.

Når vi nå tar tilbake driften av mange sykehjem, får sykehjemsansatte bedre lønns- og arbeidsvilkår, tryggere arbeidsforhold og bedre pensjonsopptjening. De fleste vil gå opp med minst 50 000 kroner i lønn. Alle ansatte vil få turnustillegg. De vil få et mer omfattende avtaleverk som gir de bedre stillingsvern.

Pengene ligger i byrådets forslag til Oslo-budsjett: 135 millioner årlig.

Investering i god eldreomsorg

NHO-direktøren skriver at hun tenker dette er hyggelig for de det gjelder, men stiller spørsmål ved om det er verdt det? Her er vi inne i kjernen på hva som er forskjellen mellom høyresida, NHO og oss i Arbeiderpartiet.

Vi mener en investering i sykehjemsansatte er en investering i god eldreomsorg. Trygge og gode arbeidsvilkår vil også bidra til å gi gode tjenester for de eldre.

Powered by Labrador CMS