DEBATT

Manglerudhjemmet var det første sykehjemmet med egen pub. Eldreomsorg på sitt beste, mener skribenten.

– Byrådet svikter de eldre i Oslo

Oslo kommune trenger private sykehjem for å tilføre nytenkning, kreativitet og innovasjon. De private utfordrer den tradisjonelle oppfatningen av hvordan et sykehjem ser ut.

Publisert

Når velferdssamfunnet en gang i fremtiden svekkes, slik de fleste rapporter fremskriver, er vi best tjent med en velferdssektor der et mangfold av aktører konkurrerer om å levere det beste tilbudet. Samtidig må utgiftene holdes nede.

Derfor er vi avhengig av konkurranseutsetting for å sikre samfunnsøkonomisk lønnsomhet og at de eldre kan få et tilbud som tilfredsstiller deres behov. Vi mener det er på tide at rekommunaliseringen vi nå er vitne til i Oslo opphører.

Ideologiske skylapper

Til tross for at private aktører sparer skattebetalerne for enorme summer og leverer velferdstjenester som viser at brukerne er mest fornøyde med de privates tilbud, har ideologiske skylapper fått trumfe gjennom.

Rekommunaliseringen er satt i gang, og ingen kommersielle sykehjem får fornyet sin kontrakt etter 2023. Nå skal kun kommunale og ideelle aktører få drive videre. Dette er noe de eldre burde vært foruten.

Eldreomsorg på sitt beste

Konkurranse mellom ulike aktører gir insentiver til effektiv drift, spesielt for private aktører med profittmotiv. Det skyldes at de er helt avhengige av effektiv drift for å kunne skape overskudd.

Oslo kommune trenger private aktører for å tilføre nytenkning, kreativitet og innovasjon, samtidig som den tradisjonelle oppfatningen av hvordan et sykehjem ser ut utfordres.

Et eksempel på dette er Manglerudhjemmet, som var det første sykehjemmet med egen pub. I tillegg hadde de muligheten til å brygge sitt eget øl. Dette er eldreomsorg på sitt beste.

Morgendagens eldreomsorg

Da vi prøvde å konkurranseutsette helsesektoren med fritt behandlingsvalg, utmerket det seg overveldende bra. Ventetiden gikk ned, i likhet med prisen, samtidig som kvaliteten gikk opp, og tilbudet ble bredere. Hvorfor fortjener ikke våre eldre de samme vilkårene? Tross de positive effektene av konkurranseutsetting, veier ideologiens grobunn tyngst for Arbeiderpartiet.

Samspillet mellom offentlige, ideelle og private aktører har vist vei mot morgendagens eldreomsorg. Derfor ønsker vi å reversere byrådets planer om rekommunalisering. Valgfrihet er så viktig for oss at vi ikke kan sette systemet foran de eldre.

Vi skylder de eldre å gi dem det beste tilbudet. De vet best hvor skoen trykker. Derfor kan vi ikke la ideologiske skylapper få stå i veien for at de eldre får velge det beste tilbudet som tilfredsstiller deres behov.

Powered by Labrador CMS