DEBATT

Ubah Aden
Hvert år, den 21. februar, feires den internasjonale morsmålsdagen for å fremme inkludering, respekt for kulturelle forskjeller og språklig mangfold, forteller tidligere bystyrepolitiker Ubah Aden (AP).

– Har vi et byråd som genuint bryr seg om byens mangfold og vil feire morsmålsopplæringen?

Se for deg en skole som feirer morsmåldagen ved å vise flaggene sine i skolekorridorene, fortelle noe om sin historie med stolthet, vise frem noe av sin kultur med nysgjerrighet.

Publisert

Londons ordfører Sadiq Khan inspirerte Oslos byråd Eirik Lae Solberg (H) i fjor etter at Londons Piccadilly Circus ble opplyst for første gang noensinne med Ramadan-lys for å ønske den islamske hellige måneden velkommen. Det var en vakker gest som viser respekt for mangfoldet i byen og som igjen bidrar til å skape et inkluderende miljø.

Byrådslederens respons var å forskjønne Oslos gater med lysdekorasjoner for å markere Eid-feiringen. Det var en imponerende gest, men var det en strategi i valgkampen, eller har vi en leder som genuint bryr seg om byens mangfold og inkludering? Jeg foretrekker og håper på det siste alternativet.

Morsmålsdagen er lite kjent 

Feiringen av Eid er en betydningsfull begivenhet for rundt 100 000 muslimer i Oslo. Samtidig har vi en annen markering som er viktig for det rike kulturelle mangfoldet i byen, nemlig morsmålsmarkeringen. 

Oslo huser omtrent 300 000 innbyggere fra 200 ulike nasjonaliteter. Hvert år, den 21. februar, feires den internasjonale morsmålsdagen globalt for å fremme inkludering, respekt for kulturelle forskjeller og verdsette språklig mangfold. Dette aspektet er noe Oslo kommune virkelig bør anerkjenne. 

Selv om Oslo er kjent som mulighetenes by og den mest mangfoldige byen i hele landet, er det dessverre slik at morsmålsmarkeringen er relativt ukjent i Oslo, sammenlignet med andre fylker og byer i landet. Dette kan ikke aksepteres.

Ønsket å feire dagen

I fjor da jeg var bystyrepolitiker, forsøkte jeg å fremheve betydningen av morsmålet i samarbeid med organisasjonene bak arrangementet. Med stor entusiasme foreslo jeg å holde markeringen i Oslo Rådhus for å øke bevisstheten rundt det. 

Ettersom morsmålsfeiringen sammenfaller med vinterferien, kom vi med forslaget om en ukes lang markering med ulike aktiviteter i barnehager og skoler. Og avslutte uken med en stor markering på rådhuset dagen før vinterferien. 

Dessverre viste det seg raskt at verken posisjonen, opposisjonen eller byrådet kjente til opplegget rundt morsmålsmarkeringen. 

Mine fem forslag

Før jeg avsluttet min bystyreperiode 2019-2023 presenterte jeg fem private politiske forslag som uavhengig politiker. Fire av disse forslagene skal behandles i det kommende bystyremøtet. 

Et av disse forslagene er å synliggjøre morsmålsmarkeringen i Oslos skoler og barnehager. Gjennom dette leserinnlegget henvender jeg meg til bystyrepolitikerne i Oslo, spesielt de som vektlegger mangfold og inkludering. 

Mangfold ses på som fremmedelement

Jeg tør å påstå at mangfold anses som et fremmedelement både i barnehager og skoler, til tross for at det er en betydelig representasjon av mangfold i disse institusjonene. Dette skyldes mangel på kompetanse. 

Det er nødvendig med mer kompetanse innen mangfold og inkludering, slik at det juridiske rammeverket blir en levende realitet i utdanningssystemet.

Jeg har jobbet i barnehager og skoler og er også forelder med barn i disse institusjonene. Vi har aldri fått informasjon om morsmålsmarkeringen, til tross for at vi har læreplaner som tar sikte på å utvikle en bredere og mer allsidig form for kompetanse hos ungene.

Dette er spesielt viktig for Oslo, en flerkulturell by, der folk fra ulike nasjonaliteter og kulturer bor sammen. 

Dessverre mangler gjennomføringskraft når det gjelder å verdsette feiringen av morsmålet. Dette kunne være en flott måte å anerkjenne og verdsette det rike mangfoldet som eksisterer i byen vår.

La barna fortelle med stolthet

Se for deg en skole som feirer morsmåldagen ved å vise flaggene sine i skolekorridorene, fortelle noe om sin historie med stolthet, vise frem noe av sin kultur med nysgjerrighet. Stoltheten som stråler, identitetsutviklingen som tar form, og skolens oppdagelse av språklig mangfold bidrar til en rikere skoleopplevelse. 

Det er nettopp det markeringen bidrar til. Og når man utarbeider denne feiringen og inkluderer hjemmene, styrkes samarbeidet og tilliten mellom skole og hjem, noe som igjen vil gagne arbeidet mot mobbing og vold i skoler og barnehager.

Det er derfor svært viktig at vi har byråd og bystyrerepresentanter som forstår betydningen og effekten denne markeringen har på barn og unges oppvekst, tilhørighet og identitetsutvikling, og ikke minst skolemiljøet.

Powered by Labrador CMS