Eldreomsorg
– Kommunen kan ikke løse alle utfordringene i eldreomsorgen alene. Vi trenger også private og ideelle sykehjem, sier byråd for helse, Saliba Andreas Korkunc (H).

Borgerlig byråd åpner for konkurranseutsetting av sykehjem

Det forrige byrådet innførte et forbud mot konkurranseutsetting av sykehjem i Oslo. Nå sørger det nye borgerlige byrådet for at det igjen blir tillatt å konkurranseutsette sykehjem.

Publisert

Bystyret vedtok i sitt møte 13. desember å be byrådet om å gjennomføre konkurranseutsetting av inntil fire sykehjem i 2024. Byrådet ble også gitt fullmakt til å avgjøre hvilke sykehjem som skal konkurranseutsettes.

– Det viktigste for byrådet er at eldre får trygg og verdig omsorg og pleie når de trenger det, og at den er av høy kvalitet. Ikke om det er kommunen, private eller ideelle som driver sykehjemmet. Nå er vi en situasjon hvor vi vet at vi bli flere eldre og færre i yrkesaktiv alder fremover. Da må vi ta alle gode krefter i bruk. Det er mer enn nok av oppgaver i eldreomsorgen for alle, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H).

– Trenger større mangfold

I Oslo er det 39 sykehjem. 35 av dem er langtidshjem, mens fire er helsehus. 24 sykehjem drives av kommunen, mens 15 drives av ideelle.

– Kommunen kan ikke løse alle utfordringene i eldreomsorgen alene. Vi trenger et større mangfold som kan bidra til å tenke nytt på dette området, og her tror vi både private og ideelle har svært mye å tilføre, sier byråd for helse, Saliba Andreas Korkunc (H), i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS