DEBATT

— Forholdene ved Ullern helsehus er noe av det mest alvorlige som er avdekket i eldreomsorgen i Norge, skriver Eirik Lae Solberg (H) i dette debattinnlegget..

Helsehusene: - Hvem har ansvaret når noe er alles skyld?

— Helsebyråd Robert Steen (Ap) kjemper for sitt politiske liv. Et flertall i bystyret vurderer mistillit mot ham etter alle tilfellene av grov omsorgssvikt som er avdekket ved ett av Oslos kommunale helsehus.

Publisert

Forholdene ved Ullern helsehus er noe av det mest alvorlige som er avdekket i eldreomsorgen i Norge. Historiene som pårørende og brukere har fortalt er rystende.

Tidlig i november varslet Høyre at vi ønsket høring om den alvorlige situasjonen. I god tid før høringen ble det sendt krav om innsyn i en rekke dokumenter som kan kaste lys over helsebyråd Robert Steens oppfølging av Helsehusene.

— Dokumenter har blitt tilbakeholdt

Hva har han visst? Hva har han gjort? Hva vil han gjøre? Høringen var satt til mandag 30. januar.

Bystyret fikk aldri innsyn i dokumentene vi hadde bedt om før høringen. Byråd Steen la ansvaret for tilbakeholdte dokumenter på administrasjonen og sa det berodde på en misforståelse mellom hans egen administrasjon og bystyrets sekretariat.

Resultatet ble at opposisjonen ikke fikk innsikt i og muligheten til stille presise spørsmål om byrådens rolle i helsehusskandalen.

Gjennom intervjuer i pressen, og uttalelser i bystyret, har Robert Steen sagt han er like overrasket og sjokkert som alle andre over tragiske eksempler på grov omsorgssvikt ved byens helsehus.

— Eivor Evenrud tåkelegger

Dette har han ikke visst noe om, bedyrer han. Problemet for Steen er at han ikke er «alle andre». Som Oslos øverste leder på området har han både makt og plikt til å skaffe seg informasjon og sørge for at byens pleietrengende eldre får den omsorgen de har krav på.

Dette er ikke over. Så snart bystyret får dokumentasjonen vi har bedt om, blir det kalt inn til ny høring.

I mellomtiden er Eivor Evenrud en av flere Ap-topper som forsøker å tåkelegge hva høringen handler om. Evenrud advarer mot det hun kaller politisk spill. «Det er ikke en bydel, ett helsehus, eller en byråd» som kan lastes, mener hun, fordi alle har ansvar for eldreomsorgen.

«Mangelen på helsepersonell og sykepleier har vært kjent og vært varslet om i over et tiår». Underforstått, ikke byrådets skyld.

— Byrådet har ansvaret

«Hvis vi alle faktisk vil prioritere eldreomsorg, så skal vi sammen få til å løfte alles alderdom til bli verdig», oppsummerer Evenrud. Det hun skriver er ikke feil, men tilslører hvem som har ansvaret.

Skal vi forbedre situasjonen ved Helsehusene er det viktig at vi ikke tildekker hvem som faktisk har makt til å gjøre noe. Hvis det ikke er tydelig hvem som har ansvaret, er det heller ikke mulig å stille krav til dem.

Og hvis inntrykket blir at makten er pulverisert, at ingen bestemmer og ingen har ansvaret, gir det mindre mening å stemme og delta i demokratiet. Det er en farlig vei.

Oslo kommune styres etter en parlamentarisk modell. Byrådet står ansvarlig overfor bystyret, på samme måte som regjeringen står ansvarlig overfor Stortinget. Makt og ansvar er entydig plassert hos byråden.

— Vi vil til bunns i hva Robert Steen har gjort

Det betyr i klartekst at det er Robert Steen som er ansvarlig for eldreomsorgen i Oslo. På samme måte som han har mulighet til å fatte beslutninger om eldreomsorgen så står han ansvarlig om tilbudet ikke er bra nok.

Har byrådet og byråden sørget for at helsehusene har fått den faglige og økonomiske støtten de trenger til å gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre? Ved plutselig å bevilge 17 millioner kroner ekstra nesten ett år etter at alarmen gikk ved Ullern helsehus, innrømmer byråden at institusjonene ikke har hatt gode nok økonomiske rammebetingelser.

Under den neste høringen ønsker Høyre å komme til bunns i hva byråd Steen har gjort for å unngå at krisen skulle oppstå, hvordan han og byrådet har fulgt opp helsehusene og hva som gjøres framover.

Han bør ha gode svar, for det er ikke slik Eivor Evenrud antyder, at ingen har det politiske ansvaret når noe er alles skyld.

Powered by Labrador CMS