DEBATT

Svein Solhjell, fra Fortidsminneforeningen, håper taket i Domkirken kan restaureres til Christianias 400-års jubileum i 2024.

– Takdekoren i Domkirken drysser ned. Forfallet i Oslos kirker kan ikke fortsette

Taket i en av landets to hovedkirker fortjener å ta seg bedre ut. Skadene må i det minste lappes på.

Publisert

VårtOslo har nylig pekt på at byens kirker trenger vedlikehold og reparasjoner. Blant kirkene som er omtalt, er også den aller eldste.

Gamle Aker kirke, som igjen dessverre står på listen over oslokirker med størst vedlikeholdsetterslep, føler vi i Fortidsminneforeningen ekstra for, siden vår forening var helt sentral i arbeidet med å ta vare på kirken den gangen Aker kommune på 1850-tallet bare ville rive.

Kirken ble sterkt restaurert etter at rivingen ble avverget. Så ble den restaurert på nytt hundre år senere.

Kirkeristen er i nød

Vi kjenner ikke statusen for etterslepet i vedlikeholdet av Oslos kirker. Men dessverre er det ikke bare kirker som trenger vedlikehold blant kommunens mange eiendommer.

Kirkeristen, som halvveis omkranser Domkirken, er i nød og må istandsettes. Men også Domkirken trenger hjelp, selv om bygningen i seg selv er i god stand, etter en større istandsettelse for ikke så mange år siden.

Nidarosdomen og Domkirken er landets to hovedkirker. Den ene er en middelalderkatedral, som helt siden midten av 1800-tallet har vært under statlig istandsettelse og gjenoppbygging.

Domkirken ble ferdig i 1699, etter at Christianias første kirke ble brannskadet i 1686 og måtte rives av hensyn til Akershus festning. Da reiste byen en ny kirke rett utenfor voldporten, på det nåværende Stortorget.

Domkirkens takdekor drysser ned

Kirkens originale barokkinteriør ble ved en større ombygging på 1850-tallet, erstattet av et moderne, nygotisk interiør samt et høyere, flottere tårn. Dette skjedde under ledelse av de samme arkitektene som stod for datidens nye kirke i byen, Trefoldighetskirken.

Men etter omtrent hundre år ønsket byen å fjerne dette interiøret og få tilbake mest mulig av det gamle. Da ble det en ny runde med kraftig restaurering.

Den gamle skymalingen ble gjenfunnet i kirketaket da interiøret fra midten av 1800-tallet ble fjernet. Imidlertid ønsket ledende kretser å få inn en moderne, mer storslått og fargerik takdekor enn de barokke skyene.

Så den gamle takmalingen ble skrapt bort og erstattet med Hugo Lous Mohrs verk. Dette er en særpreget og tidstypisk takdekor. Men den forfaller. Deler av den drysser ned, og slik kan det åpenbart ikke fortsette.

Noen har tatt til orde for å fjerne takdekoren som stod ferdig til byjubileet i 1950, og gjenskape skymalingen. Men dekoren er nå blitt en del av Domkirkens historie og bør beholdes.

Fortjener bedre

Fortidsminneforeningen håper at stat og kommune sammen kan få avklart hvorledes takdekoren kan hindres fra å drysse mer, samtidig som skadene i det minste lappes på.

Da vil helheten ikke lenger preges av det forfallet som er så tydelig i dag. Dette dominerende taket i en av landets to hovedkirker, fortjener å ta seg bedre ut. Kanskje allerede til Christianias 400 års jubileum i 2024?

Powered by Labrador CMS