DEBATT:

Antallet private sykehjem går ned i Oslo. Her får en pasient servert middagen av en helsefagarbeider. Illustrasjonsbilde: Heiko Junge / Scanpix

- Velferdsmiks i helsetjenesten er til det beste for brukerne

— Det er underlig at et parti som AP ikke anerkjenner verdien av at private og offentlige samarbeider for å gjøre pleie- og omsorgstilbudet best mulig for brukerne. Dette samarbeidet har fra før av vært drevet i en årrekke og gitt stor kvalitetsøkning.

Publisert

Oslo Ap vil ha de kommersielle ut, skriver Jon Reidar Øyan, helsepolitisk talsperson for Ap i Oslo bystyre på Vårt Oslos debattsider mandag.

Manglerudhjemmet var det første sykehjemmet i Oslo med egen pub. De eldre trivdes der. Manglerudhjemmet ble da drevet av Unicare Omsorg, en privat aktør.

Idelle aktører er vel så viktige

Når du som pårørende fikk beskjed om at din gamle tante eller mor fikk sykehjemsplass, kunne du velge mellom ulike hjem og ulike aktører.

Per i dag er det 46 sykehjem i Oslo. 26 av disse er drevet av kommunen, 20 av private. Nesten alle de privatdrevne sykehjemmene er drevet av ideelle aktører som Diakonhjemmet Omsorg og Stiftelsen Kirkens Bymisjon.

Gode tjenester skrotes av dagens byråd

Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter er drevet av Stendi Senior, og Oppsalhjemmet er drevet av Norlandia. Tidligere var det flere private aktører som bidro denne omsorgen, nå er det altså bare to igjen.

Unicare Omsorg, som drev Manglerudhjemmet, valgte å kaste inn kortene i 2019. Da solgte de selskapet til Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg. Begrunnelsen var at de ikke var ønsket av dagens byråd.

Flinkere på sykefravær

NHOs medlemmer i denne sektoren tilbyr ordnede arbeidsforhold med et omfattende avtaleverk fastsatt i samspill mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er underlig at Oslo AP fremstiller det som om dette ikke er tilfelle.

Investering i ansatte på sykehjemmene er å investere i god eldreomsorg, det er vi enige med Ap i. Men det handler om mer enn å konkurrere på lønn.

Det handler også om å gi ansatte muligheter til å påvirke og utvikle sin arbeidsplass, og å jobbe for et lavere sykefravær. Her ligger de private aktørene et hestehode foran.

Private aktører viktige i kampen mot korona

Koronasituasjonen i Oslo har vist at private aktører kan være med å løse en felles utfordring med å få testet flere av Oslo sine innbyggere for korona.

Vi mener derfor at en velferdsmiks, med en blanding av private, ideelle og kommunal drift, har gitt Oslos pleie- og omsorgstilbud gjennomgående høy kvalitet.

— Underlig at AP ikke vil det beste for brukerne

En slik benchmarking har bidratt til at kommunens egen drift har hevet seg, slik at det nå er liten forskjell på offentlig og privat.

Det er underlig at et parti som AP ikke anerkjenner verdien av at private og offentlige samarbeider for å gjøre pleie- og omsorgstilbudet best mulig for brukerne.

Powered by Labrador CMS