Flere av bydelene i Oslo får nå ekstramillioner til å aktivere personer med demens. Illustrasjonsfoto: Bamble kommune / Flickr

Bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St. Hanshaugen får 15 millioner til å aktivere personer med demens

Bydelene får 13 ekstra årsverk til hjemmetjenesten og arbeidet med rehabilitering av hjemmeboende. – Målet er at de eldre mer skal få være sjef i eget liv, sier helsebyråd Tone Tellevik Dahl.

Publisert

Ekstramidlene til demente kommer fra byrådsbudsjettet. De fire bydelene får 3,7 millioner kroner ut 2018 og 11,4 millioner ekstra i 2019.

– Med disse friske midlene kan bydelene utvide dagaktivitetstilbudet for personer med demens og styrke sine hjemmetjenester, sier byråd Tone Tellevik Dahl.

Eldrebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) gleder seg over at byrådet kan bidra til å gi demente en mer variert hverdag. Foto: Wikipedia

Byrådet er i rute med å øke antallet ansatte i hjemmetjenesten med 500 årsverk i valgperioden. 125 av disse årsverkene skal komme innen demenstiltak, rehabilitering av hjemmeboende og såkalt aktivitetstid.

Faste og hele stillinger

Pengene er tildelt etter søknad og innebærer at bydelene får 13 flere årsverk til hjemmetjenesten og i arbeidet med rehabilitering av hjemmeboende.

Konkret dreier det seg om sykepleier-, ergoterapeut- og fysioterapeutstillinger. Noen av stillingene går til spesialiserte stillinger, som ernæringsfysiolog, sosionom eller logoped og til koordinering av tjenestene mellom bydelene og helsehus. I kriteriene er det vektlagt at stillingene skal være faste og i størst mulig grad hele.

Powered by Labrador CMS