DEBATT

Oslo får sin egen Regnbueplass

Da jeg jobbet i osloskolen for 17 år siden fikk jeg beskjed fra rektor på skolen om at jeg ikke skulle fortelle elevene om jeg var homo, dersom elevene spurte om det.

Publisert

I går vedtok bystyret i Oslo en omfattende handlingsplan for kjønn-, kjønnsuttrykk- og seksualitetsmangfold. Alle partiene ga sin tilslutning til et forslag Arbeiderpartiet fremmet: Oslo kommune skal arbeide for å finne et sted i Oslo sentrum som kan få navnet «Regnbueplassen».

Det er viktig at Oslo minnes og hedrer dem som gjennom historien har kjempet for et åpent, inkluderende og mangfoldig samfunn. Oslo skal være en inkluderende by med plass til alle. Det skal vi vise både med ord og handling. Og derfor er handlingsplanen omfattende og dekker flere områder.

Informer om mangfoldet

De siste månedene har jeg ledet en tverrpolitisk arbeidsgruppe som har jobbet med planen. Alle partiene er enige om hovedlinjene og de aller fleste tiltakene. I Oslo skal ulike mennesker ha like muligheter til å leve forskjellige liv.

Mangel på kunnskap er ofte rota til frykt og diskriminering.

Kursing og kompetanseheving av ansatte og ledere innenfor skole, helsevesen og eldreomsorg er vår viktigste prioritering. Vi vil oppfordre alle skoler og barnehager til å sette av tid til at det kan informeres om kjønns- og seksualitetsmangfold på foreldremøter.

Åpenhet er nødvendig

Da jeg jobbet i osloskolen for 17 år siden fikk jeg beskjed fra rektor på skolen om at jeg ikke skulle fortelle elevene om jeg var homo, dersom elevene spurte om det. Det er all grunn til å tro at det er annerledes nå.

Men det er viktig at ansatte i barnehager, barnevernet og osloskolen har god kunnskap om særskilte utfordringer LHBT-personer kan møte, slik at barn og unge blir møtt på en god og inkluderende måte på alle arenaer av livet.

Det skal være greit å være åpen på arbeidsplassen, også om man jobber i skolen eller barnehagen. Det vil bidra til å gi kolleger, skoleelever og barnehagebarn innsikt i mangfoldet av ulike kjønnsuttrykk og seksuelle orienteringer, og bidra til å skape færre fordommer.

Annerledes er greit

«Ingen er som alle andre», begynner byrådssaken Stolt og fri med. Totalt inneholder handlingsplanen 38 tiltak. Vil dette løse alle utfordringer og problemer? Neppe, men det vil utgjøre en forskjell.

Så lenge det finnes mennesker som fortsatt blir sjokkert over at noen er homo og fortsetter å diskriminere, slå og hetse, må vi som ansvarlige politikere fortsette å «mase» om at noen er annerledes enn flertallet. Og at annerledes er greit.

Folk lever i skjul ennå

Kampen for rettigheter er kommet langt i Norge, men mange har fremdeles fordommer mot personer som ikke følger tradisjonelle og heteronormative kjønnsrollemønstre. For mange fører dette til at de velger å skjule sitt kjønn eller seksuelle orientering i frykt for å bli utstøtt.

Diskriminering, undertrykking og mobbing skal aldri aksepteres. Fordi det handler om at alle er like mye verdt. Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner har krav på likebehandling i samfunnet, på arbeidsplassen, på skolen, i kirken og i moskeen, på fotballbanen, på fødestua og i mormors åttiårslag, som alle andre. Kampen er ikke over, og vi kommer til å fortsette å ta den!

Stolt og fri-tiltakene

  • Egne konferanser for ungdom med fokus på kjønn og seksualitet.
  • Styrke Helsestasjon for kjønn og seksualitet.
  • Sikre at kjønns-, kjønnsuttrykk og seksualitetsmangfold er del av undervisningsopplegg om seksualitet og grensesetting i Osloskolen og barnehagene.
  • Skolebibliotek, helsestasjoner, voksenopplæringsinstitusjoner og fritidsklubber skal ha tilgjengelig litteratur og informasjon om kjønns- og seksualitetsmangfold på flere språk.
  • Oslo kommune bør oppfordre alle sine ansatte om å delta på relevante Pride House arrangementer og i Pride paraden.
  • Oslo kommune vil støtte opp om møtesteder og aktiviteter som forebygger ensomhet for eldre skeive og for skeive personer med funksjonsnedsettelser.
Powered by Labrador CMS