Delrapport OBOS, bygging av hus på Ulven
Nøkkeltallene for tredje kvartal viser at OBOS nå går i minus. Det betyr nedbemanning i konsernet.

OBOS varsler nedbemanning. Forventer krevende boligmarked ut 2024

– Dessverre har mange dyktige medarbeidere måtte forlate oss til nå i 2023, og det er varslet behov for ytterligere bemanningsreduksjoner i flere av datterselskapene innen boligbygging, sier konsernsjef Daniel Siraj.

Publisert

OBOS leverer et resultat som ligger foran fjoråret blant annet som følge av gevinster knyttet til delsalg av tomter samt annen drift utenom boligbyggingen, herunder OBOS-banken.

OBOS fikk et resultat per tredje kvartal på 1 485 millioner kroner, en økning på 366 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Taper penger

Men resultatet for tredje kvartal isolert var på -112 millioner kroner, en reduksjon på 14 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Boligsalget per tredje kvartal er markert lavere enn i fjor; med et salg på 1 251 boliger mot 2 614 boliger i fjor.

Så langt i år er det igangsatt 1 156 boliger, mot 3 490 på samme tid i fjor. OBOS har nå totalt 6 309 boliger under bygging. Salgsgraden på disse ligger på 65 prosent, ned fra 73 prosent i fjor.

– Antall boliger under produksjon er fortsatt på et høyt nivå, og selv om det er en nedgang sammenlignet med fjoråret er salgsgraden fortsatt på et akseptabelt nivå, mener konsernsjef i OBOS Daniel Kjørberg Siraj.

Reduserer antallet ansatte

Som følge av et krevende boligmarked og forventninger om lavere nyboligsalg fremover, har OBOS måttet tilpasse organisasjonen og redusere antall ansatte, særlig i Sverige.

– Dessverre har mange dyktige medarbeidere måtte forlate oss til nå i 2023 som følge av lavere boligaktivitet, og det er varslet behov for ytterligere bemanningsreduksjoner i flere av datterselskapene innen boligbygging. I tillegg gjøres det også en rekke andre kostnadsbesparende tiltak for å sikre et solid fundament når resultatene fra boligutvikling forventes å bli lavere i årene fremover, sier Siraj i en pressemelding.

Krevende marked ut 2024

OBOS forventer et fortsatt krevende marked for salg og bygging av nye boliger ut 2024. Stemningen i markedet forventes først å snu når husholdningene merker de første rentekuttene.

OBOS-sjef Siraj mener likevel OBOS har en solid finansiell posisjon å bygge på.

– Dette setter OBOS i stand til, tross gjeldende markedsforhold, å fortsatt gjøre fremtidsrettede investeringer i tomter, digitalisering, et bredt tilbud av boliger, samt å byggestarte nye prosjekter.

Blant annet har OBOS nylig besluttet å starte bygging av 264 boliger på Ulven uten forhåndssalg.

Powered by Labrador CMS