Fra venstre: Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom, Daniel Kjørberg Siraj i OBOS og Hilde Vatne i JM Bolig Norge. De frykter at Oslo mister flere tusen boliger hvis den nye kommuneplanen blir vedtatt.
Fra venstre: Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom, Daniel Kjørberg Siraj i OBOS og Hilde Vatne i JM Bolig Norge. De frykter at Oslo mister flere tusen boliger hvis den nye kommuneplanen blir vedtatt.

Boligbyggere advarer sterkt mot ny kommuneplan: – Oslo kan miste 5000 nye boliger

En samlet byggebransje går nå imot kommunens planer for fremtidens boliger. – Kommunen har dessverre ikke vært i dialog med byggebransjen i denne saken. Det ser vi tydelig konsekvensen av nå.

Publisert

I sommer ble kommuneplanens arealdel lagt frem, med høringsfrist i desember. Den legger opp til at det kan bygges 120 000 nye boliger i Oslo fram til 2040, da det ifølge prognosene vil bo nærmere 800 000 mennesker i hovedstaden. 

Det vil da være behov for rundt 50 000 nye boliger.

– Med dagens reguleringstakt, som har vært rundt 1500 boliger årlig de siste fem årene, vil vi ikke være i nærheten av å bygge de 50 000 boligene byen trenger, sier Hilde Vatne, administrerende direktør i JM Bolig Norge, i en pressemelding fra OBOS.

– Vil strupe boligbyggingen

Både OBOS og JM Bolig er blant de 24 boligbyggerne som nå går samlet ut mot kommunens forslag til boligplan for Oslo.

De har nemlig kommet frem til at planens innstramming av bygging i høyder og utnyttelse av tomtene, vil føre til at Oslo i realiteten vil ende opp med færre leiligheter.

– Forslaget vil strupe boligbyggingen. Oslo kan miste 5000 sårt tiltrengte leiligheter, sier konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj.

Hvis planen blir vedtatt vil nær 30 prosent av de rundt 19 000 boligene som er planlagt i byens boligprosjekter, i følge boligbyggerne forsvinne de neste fem til ti årene. 

– Etterslepet er allerede stort

I tillegg vil det bli kuttet boliger i en rekke prosjekter i regi av andre utbyggere. Dette kommer på toppen av den kraftige nedgangen i boligbyggingen de siste årene, ifølge OBOS. 

– Det er først og fremst nye begrensninger til høyder og utnyttelse av tomtene som vil bremse byggingen i prosjekter som allerede har kommet langt i planleggingen, fortsetter konsernsjefen i OBOS.

– Kommunen har dessverre ikke vært i dialog med byggebransjen i denne saken. Det ser vi tydelig konsekvensen av nå.

Han mener det ikke er noe i forslaget som tyder på at boligforsyning er prioritert, og påpeker at etterslepet allerede er stort. 

– Vi har beregnet at det akkumulerte boligunderskuddet i Oslo siden 2014 allerede er på nesten 12 000 boliger, sier Kjørberg Siraj videre.

Mathis Grimstad, administrerende direktør i Stor-Oslo Eiendom, er bekymret for hva forslaget vil bety for miljø- og klimasatsingen i hovedstaden.

– Vi tolker planen som en nedprioritering av bygging rundt kollektivknutepunkter. Det mest bærekraftige vil være å utvikle byen slik at flest mulig kan bo nær et knutepunkt, sier Grimstad.

Dette er aktørene som går ut mot kommunens forslag til boligplan:

Stor-Oslo Eiendom

JM Bolig Norge

Bane NOR Eiendom

OBOS

Selvaag Bolig

Løvenskiold Eiendom

Skanska

Nordr

Fredensborg bolig

Økern Sentrum

Solon Eiendom

Neptune Properties

Mustad Eiendom

Hav Eiendom

Møller Eiendom

Avantor

Aspelin Ramm

Eiendomsspar

Union boligfond

Bonava

Agate Utvikling

USBL

Storebrand Eiendom 

KLP Eiendom

Powered by Labrador CMS