DEBATT:

Byrådsleder Raymond Johansen tar på seg munnbind under et besøk på koronateststasjonen utenfor Aker legevakt.

- Det er kvalitet som er viktig, ikke driftsform

— Om bare ti år vil vi ha flere eldre enn barn. Å ha en god velferdsmiks mellom private og kommunale vil gi bedre helsetjenester, noe koronasituasjonen i Oslo har vist oss. Det burde Raymond Johansen tenke på når han varsler om å kaste ut kommersielle aktører fra sykehjemmene.

Publisert

De siste kontraktene med private drivere av sykehjem i Oslo går ut i 2023. Etter dette skal kommunen eller en ideell aktør drive sykehjemmene i hovedstaden, sier Raymond Johansen til VG i forbindelse med budsjettfremleggelsen. Det bør ikke overraske noen. Det står allerede i byrådets tiltredelseserklæring at dette er noe de ønsker. Arbeiderpartiet styrer Oslo sammen med SV og Mdg og med støtte fra Rødt.

Helsetjenester enda viktigere i fremtiden

Norge eldes i et økende tempo. Om bare ti år vil det for første gang være flere eldre enn barn. Antallet personer som er 70 år eller mer øker fra dagens 670 000 til rundt 1,4 millioner i 2060.

Hver femte person være over 70 år i 2060, mot dagens én av åtte. Det viser SSBs befolkningsframskrivinger. Det betyr at mange flere vil trenge helse- og omsorgstjenester.

Med andre ord har vi en felles utfordring som det private og offentlige helsevesenet må løse sammen.

Velferdsmiks og konkurranse er bra

Private har vist at de kan levere like gode, og i mange tilfeller, bedre kvalitet på sine tjenester enn de kommunale. Konsulentfirmaet Rambøll gikk i 2019 igjennom Oslo kommunes egne målinger av kvalitet og tilfredshet blant pårørende i 2016 og 2018.

Rambølls gjennomgang viste at Fagerborghjemmet kom best ut. Det er drevet av en kommersiell aktør.

Å ha en god velferdsmiks mellom private og kommunale vil gi bedre tjenester til de eldre. De kan samarbeide og lære av hverandre til det beste for brukerne. Konkurranse er sunt, også på dette området.

Kvalitet over driftsform

Det mener også en stor andel av den norske befolkningen ifølge Kantar TNS’ helsepolitiske barometer fra april 2019.

For 67 prosent av befolkningen spiller det ingen rolle hvem som leverer offentlig finansierte tjenester, så lenge kvaliteten er god.

Det er kvalitet som er viktig, ikke driftsform. Et mangfold av leverandører stimulerer til kvalitetsutvikling.

Folk vil ha individuelt tilpassede tjenester

Det er ikke lenge siden kommunerevisjonen i Oslo kom med en rapport som viste til sammen over 75.000 brudd på arbeidsmiljøloven i sykehjemsetaten og helseetaten i løpet av perioden 2013 – 2019.

Det burde få Arbeiderpartiet og Johansen til å stoppe opp å tenke seg om før en vil kaste ut kommersielle aktører til fordel for kommunale eller ideelle.

Framover har vi behov for flere og bedre offentlig finansierte tjenester, ikke minst innenfor helse- og velferdssektoren. Det er gode og individuelt tilpassede tjenester folk vil ha og forventer å få. Kommunene må som en følge av det regne med å bli stilt overfor økte krav og forventninger framover. Næringslivet kan og vil hjelpe.

Ikke snakk om «spekulasjonsobjekter»

Offentlig eller privatdrevet velferd er allerede blitt et tema i forkant av neste høsts stortingsvalg.

Johansen kaller privatdrevne sykehjem for «spekulasjonsobjekter», men overskuddet hos private bedrifter i omsorgssektoren er i gjennomsnitt på 2 prosent.

Det er altså små marginer og lav lønnsomhet i velferdssektoren. Alle de store konsernene som leverer helse- og velferdstjenester til norske kommuner, hører til i Norge og Sverige. De er altså ikke registrert i skatteparadiser.

Vi må løse oppgavene sammen

Johansen garanterer høyere lønn og bedre stillingsvern til de ansatte i de sykehjemmene som skal rekommunaliseres.

Det er selvsagt hyggelig for dem vil få en lønnsøkning, men dette vil koste kommunen 135 millioner kroner. Johansen mener det er verdt det.

Alle vil at vi skal få best og mest tjenester for hver skattekrone – eller? Offentlig og privat sektor har en felles utfordring: Skape jobber og løse oppgavene – sammen.

Powered by Labrador CMS