Styret i Oslo universitetssykehus har vedtatt å legge ned Ullevål sykehus. Tomten skal selges for å finansiere nye sykehus på Gaustad og Aker.

Nye Oslo-sykehus kan koste over 50 milliarder kroner

Prisen på de nye sykehusene på Gaustad og Aker i Oslo kan passere 50 milliarder kroner. Det er en langt høyere sum enn det Helse sør-øst opererer med.

Publisert

Styret i Helse sør-øst opererer fortsatt med en pris på under 40 milliarder kroner for nytt Rikshospital og nytt Aker sykehus.

Fredag skal styret gjøre det endelige vedtaket om å legge ned Ullevål og bygge nye storsykehus på Gaustad og Aker.

I sitt forslag til styret skriver administrerende direktør Terje Rootwelt at sykehusene skal bygges innenfor en ramme på 36 milliarder kroner. Tallet er basert på priser fra januar 2021. I en annen styresak er tallet oppjustert til juni 2022-kroner. Da er prisen oppe i 39 milliarder kroner.

Kan koste over 50 milliarder

Men ifølge informasjonsavdelingen ved Oslo universitetssykehus vil det koste om lag 45,2 milliarder å bygge de to nye sykehusene. Og denne summen inkluderer ikke en buffer for usikkerhet, bekrefter OUS overfor NRK.

Usikkerheten i prosjektet anslås av et rådgivningsselskap til å være på over 5 milliarder kroner. Dermed kan prisen passere 50 milliarder.

– Tilbudet blir dårligere

De ansattes organisasjoner har lenge påpekt at summen Oslo universitetssykehus er pålagt å spare for å betale for nye sykehus, er helt urealistisk.

– For meg er det helt umulig å se for meg at dette kan løses på noen annen måte enn ved å gi et redusert tilbud til pasientene, sier Christian Grimsgaard. Han er Legeforeningens fremste tillitsvalgte i Helse sør-øst og sitter i styret i foretaket.

Powered by Labrador CMS