Hatkrimgruppa har bidratt til å doble antallet anmeldelser av hatkriminalitet.

Hatkrimgruppa har effektivt slått ned på hatkriminalitet. Nå trues den av nedleggelse

Publisert

I 2014 fikk Oslo politidistrikt en egen gruppe som etterforsket hatkriminalitet. Nå trues gruppa med nedleggelse til tross for gode resultater.

I 2014 ble Oslo politidistrikt første politidistrikt i Norge som virkelig satte kampen mot hatkriminalitet på dagsorden. Hatkrimgruppa har i sin korte levetid sørget for at stadig flere anmelder slike forhold i hovedstaden. Fra 2014 til 2015 ble antallet slike anmeldelser doblet. I dag, litt over to år senere, står gruppa i fare for å bli nedlagt.

Et resultat av politireformen

Det politifaglige nettstedet Politiforum rapporterte tidligere denne uka at flere av spesialenhetene i Oslo politidistrikt står i fare for å bli lagt ned som et resultat av den nye politireformen. Om forslaget til ny organisasjon blir vedtatt, vil det bety at etterforskere og spesialister ved avdelingen splittes opp, og fagmiljøet man har bygget opp på Manglerud politistasjon spres for alle vinder.

Politimester Hans Sverre Sjøvold er raskt ute med å poengtere at omorganiseringen ikke betyr at politidistriktet vil ha mindre fokus på denne typen kriminalitet.

Politimester Hans Sverre Sjøvold sier arbeidet mot hatkriminalitet i hovedstaden vil fortsette. Foto: Oslo politidistrikt

— Satsningene vil fortsette så lenge det er nødvendig. Spørsmålet er om det er behov for at de har en egen boks på organisasjonskartet, sier Sjøvold til Politiforum.

Etterforskningen skal bli bedre

Arbeidet skal i stedet overføres til hver enkelt politistasjon. Det vil si at det ikke lenger vil være noen overordnet styring med arbeidet, samtidig som man ikke lenger vil ha egne, dedikerte etterforskere og jurister til disse etterforskningsoppgavene.

Erik Eriksen er leder for Prosjekt nytt politidistrikt i Oslo.

Ifølge lederen for implementeringen av politireformen i Oslo politidistrikt, Erik Eriksen, skjer omorganiseringen for å styrke etterforskningsmiljøene.

— Vi gjør dette fordi vi tror det vil bli bedre å være etterforsker på denne måten. Tidligere har det ikke vært populært å etterforske ute på politistasjonene.

Skjønner at ting virker uklart

Han innrømmer samtidig at ting kan virke svært uklart når det gjelder de nye ansvarsområdene og organisering.

— Jeg skjønner at det kan virke litt uklart hvordan ting skal fungere i framtiden. Det blir nå opp til lederne ved hver politistasjon å avgjøre hvordan man ønsker å organisere arbeidet, sier Eriksen.

— Forslaget er en skandale

Forslaget om nedleggelse av hatkrimgruppa har allerede rukket å sjokkere. Rådgiver i Antirasistisk Senter og bystyrerepresentant for Miljøpartiet de Grønne, Shoaib Sultan, er en av de som er oppgitt over forslaget. På sin egen Facebook-vegg gir han tydelig uttrykk for sin misnøye.

Shoiab Sultan mener forslaget om nedleggelse av hatkrimgruppa i Oslo er en skandale. Foto: Miljøpartiet de Grønne

— Det har vært mye snakk om hva slags tiltak vi trenger for å få bukt med kriminalitet. Det er mange nye ting vi kan prøve og en rekke viktige ting å teste ut. Men et forslag kan være å ikke legge ned det som faktisk virker godt. Dette blir for dumt rett og slett. Det er en skandale om dette viktige arbeidet legges ned, skriver han.

Powered by Labrador CMS