- Vi akter å gjennomføre markeringen, sier Sian. Antirasister og Tøyen-beboere oppfordrer til en fredelig markering på Tøyen Torg lørdag 28. september mot rasisme. Foto: Christian Boger

– Å hindre Sian å demonstrere på Tøyen Torg, handler ikke om ytringsfrihet, men om å stoppe hatefulle ytringer og åpen rasisme

Ved å tillate grupper å spre sin hatefulle propaganda, legger Oslo kommune til rette for angrep på en inkluderende og rasismefri by. Ingen skal kunne trakassere, skremme og piske opp gruppemotsetninger under dekke av ytringsfrihet.

Publisert

Én av de to initiativtagere bak oppropet «Fjern Rasismeparagrafen» går til angrep på Rødt Oslo og undertegnede fordi vi tydelig sier nei til at rasistiske grupper som SIAN skal få tillatelse til å forurense lufta i våre gater og torg med sine hatefulle ytringer. Den kritikken lever vi i Rødt fint med.

Carl Müller Frøland påstår at vi i Rødt er intolerante og ikke respekterer meningsmotstanderes ytringsfrihet. Et kjent argument som aktivt brukes av høyreekstreme og rasistiske miljøer.

For å være klinkende klar: Ytringsfriheten er en viktig rettighet som vi i Rødt skal være de første til å forsvare. Det er likevel viktig å være klar over at den har begrensninger i form av andre like viktige rettigheter. Å tillate én ytring vil ofte innebære å aktivt utelukke en annen. Enten på grunn av plass, eller som tilfellet er med høyreekstreme: at de som er gjenstand for deres hat ikke vil føle seg trygge eller velkomne.

Trollet sprekker ikke i sola

Vi i Rødt mener at å inkludere ytre høyre og deres hatefulle konspirasjonsteorier som normale aktører i den offentlige samtalen, bidrar til å normalisere tankegodset deres. Sentrum for den offentlige debatten flyttes i deres retning og muliggjør en ytterligere radikalisering av ytre høyre.

Det er feil å tro at «troll sprekker i sola». All erfaring viser at ytre høyre ikke bør møtes med ettergivenhet. Det funket ikke på 30-tallet. Det er liten grunn til å tro at det vil fungere nå.

Derfor blir virkningen av Frølands ettergivenhet at samfunnsdebatten dras mot høyre og at det skapes en grobunn for fascistisk politikk. Rasismen og muslimhatet rasister nå får mulighet til å spre i våre gater, gir inspirasjon og næring til de som kan tenkes å gå fra ord til handling. Derfor må de ikke ha rett til å ytre seg fritt i det offentlige rom.

Hatretorikk og konspirasjoner

I Norge har vi allerede vært vitne til terror fra en ultranasjonalistisk islamofob, og nå sist terrorangrepet i Bærum utført av en høyreekstremist. Det er slike folk Frøland og hans likesinnede vil at samfunnet skal akseptere og slippe løs i våre gater og torg.

I Norge har vi grupper som SIAN (Stopp islamiseringen av Norge), Alliansen, Selvstendighetspartiet, Folkebevegelsen mot innvandring og Den Nordiske Motstandsbevegelsen. Felles for disse er at de sprer vrangforestillinger. Vi hører talspersoner snakke om en fremtidig krig for å bevare de vestlige verdiene eller den ariske rase. Det spres hatretorikk, hatpropaganda og konspirasjonsteorier om muslimer, lik den type hatpropaganda det jødiske samfunnet ble utsatt for i mellomkrigstiden.

Derfor er det absurd at Frøland kritiserer Rødt for å ha fremmet et forslag i Oslo bystyre om å trekke tilbake tillatelsen SIAN har fått til å ha demonstrasjon på Tøyen Torg. Argumentasjonen er at det ikke er anledning til å nekte meninger en ikke liker, eller å drive forhåndssensur.

Rammer folk på Tøyen

Vi i Rødt mener at saken ikke handler om ytringsfrihet, men om hatefulle ytringer og åpen rasisme.

SIANs presentasjon av sin annonserte markering 28. september burde være tilstrekkelig til å nekte markeringen. Der skriver SIAN:

«For de av oss som er gamle nok til å huske Oslo i førislamsk tid, er Tøyen ett av de beste bildene på hvordan islamproblemet forvandler og ødelegger områder. Stedet er i praksis en no-go sone for gode nordmenn. Dette vil SIAN rette på. Vi bringer lys der det er mørke. Vi bringer håp inn i håpløsheten.»

Ytringsfriheten innebærer ingen rett til å trakassere personer, grupper eller religiøs tro. Dette er noe helt annet enn å uttale seg kritisk til politiske beslutninger og styresett. Straffelovens paragraf 185 forbyr hatefulle ytringer og setter grenser for ytringsfriheten.

SIANs annonsering av sitt arrangement viser tydelig at deres plan er å ramme beboere på Tøyen, direkte i strid med paragraf 185 i straffeloven. Det skulle derfor være mulig for Oslo kommune å si nei til arrangementet på bakgrunn av dette. Men dessverre for Tøyen og Oslos befolkning, fikk forslaget om å trekke tilbake tillatelsen SIAN fikk, kun Rødts tre stemmer i Oslo bystyre.

Les også: Kommuneadvokaten åpner i hemmeligstemplet notat for at SIAN kan forbys fra Tøyen torg

Åpen rasisme

Heldigvis har lokalpolitikere fra Rødt, SV og MDG tatt ansvar og fikk med seg flertallet i Gamle Oslo bydelsutvalg til å vedta å trekke tilbake SIANs tillatelse til å demonstrere på Tøyen Torg.

Det SIAN står for er ikke religionskritikk, det er åpen rasisme. Religionskritikk er et viktig aspekt ved demokratiet og ytringsfriheten. Religion og livssyn skal fortsatt ikke fritas fra kritisk gransking og meningsbrytning. Men rasisme er ikke et legitimt politisk standpunkt, det er hatytringer.

Ingen skal kunne trakassere, skremme og piske opp gruppemotsetninger under dekke av ytringsfrihet. Ved å tillate sånne typer grupper å spre sin hatefulle propaganda, legger Oslo kommune til rette for angrep på en inkluderende og rasismefri by.

Vi i Rødt vil fortsette å jobbe mot at våre gater, torg og arbeidsplasser skal kunne brukes til å spre rasisme, muslimhat, antisemittisme, kvinnehat, homofobi og hets. Vi vil aldri akseptere at grupper som trakasserer og sprer hat og rasisme skal være velkomne i byen vår. Vi ønsker at Oslo kommune reelt skal være en rasismefri sone. Folk på Tøyen og i Oslo skal vite at Rødt alltid står på antirasister sin side – ingen rasister i våre gater!

Men SIAN skal ikke få spre det rasistiske budskapet sitt i fred i hjertet av flerkulturelle Oslo. Vi oppfordrer alle til å delta på de mange fredelige markeringer på Tøyen Torg lørdag 28. september kl. 12.00.

SIANs svar

– Ja, vi tenker å arrangere markeringen på Tøyen torg til helga, sier Lars Thorsen, leder av Sian. Dette er jo en del av Oslo, så hvorfor skulle vi ikke det? Jeg ser ikke noen forskjell på om jeg holder en politisk markering eller om en meningsmotstander gjør det. Spurte du dem som arrangerte shariafesten på Tøyen torg for ett år siden om hvorfor de arrangerte den?

– At Siavash Mobasheri i Rødt mener jeg er rasist, plager meg ikke i det hele tatt. Han er en fiende av Norge og en muslim som har infiltrert et kommunistisk parti. Hva han sier og ikke sier, går ikke inn over meg. Jeg skal bare redde landet mitt, jeg.

Powered by Labrador CMS