Koronatidens møteform. Byråden møter foreldre ansikt til ansikt på nett.

Bydelsmødre møtte byråd Inga Marte Thorkildsen i et webmøte om oppstart av barnehager og skoler

– Bekymringen vi føler som foreldre har lite med etnisk minoritetsbakgrunn å gjøre. Barna er det viktigste vi har, sier foreldrene.

Publisert

Barnehagene i Oslo åpnet denne uken. Skoleelever på 1.-4. trinn skal tilbake til skolen på mandag 27. april. Også elever på videregående skole, andre og tredje trinn, samt de som går på yrkesfag skal tilbake på skolebenken mandag.

– Vi forstår hva myndighetene sier, men noen eksperter sier at myndighetene gjør feil. Barnas læring er viktig, men barna våre er det beste og mest verdifulle vi har. Derfor har så mange foreldre et stort dilemma om de skal sende barna tilbake til skolen nå. Det var ett av budskapene fra bydelsmødrene da de møtte byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, i et web-møte 23. april.

Under møtet hadde bydelsmødrene muligheten til å stille sine spørsmål direkte til byråden.

Bydelsmødrene kunne fortelle om usikkerhet blant mange foreldre

Mange er bekymret

Organisasjonen Bydelsmødre består av engasjerte kvinner, primært med etnisk minoritetsbakgrunn, som gjør en frivillig innsats lokalt. De støtter og hjelper kvinner som kanskje er hjemmeværende og isolerte og som det offentlige kan ha vansker med å nå. Tiltaket er så langt etablert i bydelene Alna, Grorud, Stovner, Østensjø, Søndre Nordstrand og Bjerke.

Bydelsmødre rapporterer at de ofte får henvendelser fra kvinner og familier med etnisk minoritetsbakgrunn som er bekymret for å sende barna tilbake i barnehagen og skolen.

Bydelsmødrene ønsket seg derfor oppdatert kunnskap om barnehage- og skolestart. Slik kan de videreformidle riktig og oppdatert informasjon til folk som tar kontakt. Det er viktig at folk veit at det er trygt å sende barna tilbake, og at det fins folk å prate med dersom en er bekymra, også på andre språk enn norsk.

Bydelsmødre. På et tidspunkt hvor det var i orden å stå tett ved siden av hverandre.

Et voldsomt dilemma

Oppvekstbyråd Thorkildsen var fullstendig klar over dilemmaene.

En bydelsmor kunne fortelle at foreldrene bare hadde fått noen få timer på å skaffe legeerklæring for barn som var i risikogruppen. Igjen var Thorkildsen klar i tilbakemeldingen og mente at skolen måtte godta at det tok litt lenger tid å skaffe en erklæring fra legen.

En annen bekymring bydelsmødrene har fått høre mange ganger, er om barnehagene og skolene virkelig er klare til å ta imot barna nå. Det må en god del tilrettelegging til for at smitteverntiltakene kan følges. Ikke alle følte seg sikre på om skolene virkelig hadde klart å oppfylle kravene.

– Må få tilbake et normalt liv

Byråd Inga Marte Thorkildsen var en av de som gikk i spissen for å stenge barnehager og skoler da koronaviruset kom til Oslo.

– Det var kjempeviktig. Det var en vanskelig avgjørelse, men jeg står for den. Nå er det viktig å la barna våre få tilbake et normalt liv, sa Thorkildsen. Hun fortalte også om hvordan barnehager og skoler forberedte seg til at barna kom tilbake.

Behersker over 40 språk

Bydelsmødrene gjør en kjempeinnsats for at kunnskap om smittevern og regler rundt dette når ut til alle samfunnsgrupper - også de som ikke snakker norsk. Det er totalt 131 frivillige bydelsmødre i Oslo. Gjennom et opplæringsprogram får bydelsmødrene inngående kunnskap om offentlige tjenester og lokale tilbud.

Nasreen Begum, leder og grunnlegger av Bydelsmødre i Norge

Bydelsmødrene har språkkunnskaper til å kunne formidle byråd Thorkildsens beskjeder videre på over 40 språk.

Det er estimert at over 16.000 kvinner i Oslo vil snakke med ei bydelsmor i 2020. Under koronakrisen har det vært et stort behov for kompetansen deres. Etter stor pågang ble det derfor opprettet en hjelpetelefon på 24 språk, bemannet av 50 frivillige bydelsmødre.

Powered by Labrador CMS