DEBATT

To bilder: Inngangen til Stovner vgs og Mia Amalie Gramstad Marcussen. Side ved side.
Mia Amalie Gramstad Marcussen er opptatt av at elever ikke lar seg stoppe av fordommene mot Stovner videregående skole.

– Jeg elsker Stovner videregående skole

Alle fordommer du har mot Stovner videregående er det bare å legge bak seg. De stemmer ikke, og det kan jeg bekrefte.

Publisert

Før jeg selv begynte på Stovner VGS hørte jeg mange fordommer, i tillegg til at jeg selv også hadde noen. Nå har jeg gått påbygg på Stovner videregående i litt over seks måneder, og jeg kan si at ingen av fordommene stemte.

Å starte på Stovner vgs er det beste valget jeg har tatt. Flinke lærere og et godt skolemiljø har gjort skolehverdagen lettere.

Jeg gleder meg til å gå på skolen hver dag, og det skyldes de gode lærerne. Jeg har gått på skole i snart 13 år, og de flinkeste og mest dedikerte lærerne er de jeg møtt på Stovner vgs.

Jeg er takknemlig for at fritt skolevalg gir meg og andre elever muligheten til å gå på en skole i et helt nytt miljø. Det er trist at dagens byråd ønsker å frata elever denne muligheten.

Fordommene stemmer ikke

Hvert år utføres elevundersøkelsen av Utdanningsdirektoratet. Elevundersøkelsen kartlegger hvordan elever har det på skolen. I kategoriene elevdemokrati og medvirkning, støtte fra lærer, og vurdering for læring og trivsel, gjør Stovner vgs det bedre enn snittet i Oslo.

Tallene fra Utdanningsdirektoratet taler for seg selv og motbeviser mange av fordommene mot Stovner vgs. Skolen har godt miljø, flinke elever og dedikerte lærere. Fordommene stemmer ikke. Skal du søke videregående enten i år eller i årene som kommer? Hadde jeg vært deg, ville jeg lagt fordommene til side og gitt Stovner vgs en sjanse.

Powered by Labrador CMS