DEBATT

I stedet for å sette av Youngstorget til fotball-VM i Qatar, hva med å heller arbeide for at arrangementer på torget bidrar til å bygge opp under torgets identitet knyttet til demokrati og felleskap? spør skribentene.

– Er Raymond Johansen sjefen på Youngstorget?

Glemt er vår nye demokrati- og fotballhelt Lise Klaveness, glemt er Oslos borgere, glemt er Youngstorgets historie og identitet. Qatar derimot kan krysse av for at Oslo ga gratis gateleie til å se et svært problematisk mesterskap på torget som burde være viktig for å vise hvor Oslo står.

Skrevet av:

Esbjörn Kjell, Knut Schreiner, Geir Rognlien Elgvin, Øystein Aurlien, Stian Schjelderup, Arild Eriksen og Ragnhild Pedersen Foss

På Arbeiderpartiets hjemmeside står det følgende med veldig store bokstaver; Vi vil ha sterkere fellesskap, vil du?

Oslo kommune eier Youngstorget, og byrådslederen er sjefen i Tigerstaden. Men den politiske synergien med at statsminister Støre og Raymond Johansen begge kommer fra samme by og fra et parti som har Youngstorget som sitt demokratitorg, er for oss som ikke er politikere litt vanskelig å skimte for tiden.

Må vi virkelig ha et eget etisk regelverk på Oslos viktigste torg?

Fotball-VM 2022 går av stabelen i diktaturet Qatar i november inshallah, og hele mesterskapet skal med bymiljøetatens og Oslo kommunes velsignelse vises på storskjerm, i telt, på Youngstorget.

Oslo kommune subsidierer gateleien, slik at byens største torg gis bort gratis i seks uker og lukker ute mange av byens innbyggere.

Hvilket signal sender vi

Er kommunen virkelig klar over hvilket signal man sender når man inviterer Qatar-VM til Youngstorget? I 2022 burde vi mer enn noensinne være klare over hvordan globale idrettsarrangementer utnyttes av politiske og ikke-demokratiske interesser. Global idrett og politikk hører sammen. Youngstorget og demokrati hører sammen.

Da lurer vi på: Er byrådsplattformen bare en tentamen, mens når det kommer til utøvende politikk, så har ikke Oslos ledere klart å kommunisere verdier til byens egne ansatte?

Sju strategier for Youngstorget

Torginitiativet er et tverrfaglig initiativ for å forbedre byens torg, og et drøyt år før fotball-tristessen starter i Qatar testet vi ut torget gjennom prosjektet Torguka, blant annet med støtte fra Oslo kommune.

Basert på erfaringer og dialog under og etter Torguka 2021 har formulerte vi syv strategier for Youngstorget. Disse er blitt presentert for og diskutert sammen med representanter for lokalt næringsliv, gårdseiere rundt Youngstorget, kulturprodusenter, Statsbygg og Oslo kommune.

Så langt har responsen vært udelt positiv til strategien, som i korthet innebærer at Youngstorgets status og rolle som demokratiets torg bør styrkes. Torguka og prosessen dreier seg om fremtiden, men håpet som er tent for Youngstorget som det viktigste stedet for hele byen, går to skritt tilbake når torget kanskje stenges i november.

Rett og slett pinlig

Glemt er vår nye demokrati- og fotballhelt Lise Klaveness, glemt er Oslos borgere, glemt er Youngstorgets historie og identitet. Qatar derimot kan krysse av for at Oslo ga gratis gateleie til å se et svært problematisk mesterskap på torget som burde være viktig for å vise hvor Oslo står.

Hva med å heller arbeide for at arrangementer som foregår på torget bidrar til å bygge opp under torgets identitet knyttet til demokrati og felleskap?

Å fylle torgflaten i lengre strekk med aktiviteter som krever billetter eller begrenser hvem som har adgang, mener vi er problematisk, da det i praksis innebærer at fotballfesten er en seks uker lang privatisering av et av Norges viktigste byrom.

Og når det attpåtil handler om å kringkaste idrettsarrangement fra antidemokratiske arrangører blir det bare pinlig.

Uheldige resultater

Det er naturligvis sånn at boikott eller ikke boikott av Qatar-VM er et politisk spørsmål, og verken bymiljøetaten eller Oslo kommune har mandat til å gå inn i politiske spørsmål når de vurderer utleie av byens offentlige rom.

Per i dag får man leie torget så lenge man forholder seg til visse generelle kriterier og det skilles ikke på noen. I og for seg et fint prinsipp, men når leien til vanlig er for dyr for mindre aktører og resultatet av ukritisk utleie i praksis innebærer (tidvis) privatisering, er resultatet uheldig.

Man har heller ingen virkemidler gjennom forvaltningen som kan bidra til at aktiviteten på Youngstorget er en annen enn den på Stortorget eller et hvilket som helst annet torg, noe som kunne bidratt til å posisjonere de ulike torgene som særegne destinasjoner i byen.

Men det finnes håp: Byrådslederen kan når som helst utøve sin politikk.

En fest uten solidaritet

Vi mener at en mer offensiv og fokusert forvaltning av Youngstorget vil kunne bidra til å unngå flauser som «fotballfesten». Festen uten solidaritet privatiserer torget, samtidig som man direkte konkurrerer med flere av de lokale næringsdriverne rundt torget.

Vi mener aktiviteten på torget heller bør støtte opp rundt lokalt næringsliv og skape aktiviteter som alle kan delta i. Vi tror Youngstorget er spesielt viktig.

Oslo er i gang med å utarbeide strategier og retningslinjer tilpasset det enkelte torg. Dette skaper et handlingsrom for en mer aktiv kuratering av hva et torg kan, skal og bør brukes til.

Legg til viktigheten av å styre varighet, skala og omfang på arrangementer, slik at man ikke ender opp med lange perioder hvor torget privatiseres og tilgjengeligheten til våre viktigste byrom begrenses. Historisk sett har måten Oslo håndterer vanskelige spørsmål, inspirert resten av landet.

Fins det en sjef i byen?

Youngstorgets tredelte identitet som nasjonalt symbol for demokrati og ytringsfrihet, historisk handelstorg og tyngdepunkt for kultur- og uteliv er i seg selv sterk og karakteristisk. Vi mener at en forvaltning som bygger videre på denne identiteten ikke bør gi plass til arrangement som symboliserer det motsatte.

Spørsmålet går ikke bare til Arbeiderpartiet om hva Youngstorget skal brukes til. Spørsmålet er hvem i Oslo som ønsker at torget skal blokkeres og gi anerkjennelse til kafala-systemets blindhet for brudd på menneskerettigheter, som jo som kjent er så langt unna demokrati og Youngstorget man kan komme.

Det er på tide at Byrådsleder Johansen viser hvem som er sjefen i byen.

Powered by Labrador CMS