Oslo Frp ønsker nå å samle byens rustilbud bak disse murene.

– Gi gamle Oslo fengsel til de rusavhengige

Vi ønsker økt verdighet for de rusavhengige i byen vår og vil ha en slutt på at de jages rundt. Vi mener at tiden er overmoden for en endring. Den gamle delen av Oslo fengsel bør omdisponeres til et område for rusomsorg.

Publisert

Det er viktig at de rusavhengige i Oslo behandles med verdighet og omsorg. Mange rusavhengige opplever seg som kasteballer rundt omkring i byen, med tilbud spredt rundt overalt. Det er på tide med en opprydding og en samling av tilbudene på et skjermet sted i byen.

Et område nederst ved Akerselva kalt «Elgsletta» er foreslått av andre partier som et område som de skal få oppholde seg i. Vi mener ikke dette er en god nok løsning, hverken for Akerselva miljøpark, nabolaget eller for de rusavhengige.

Utrygge områder

Den åpne russcenen sentralt i hovedstaden har i mange år vært et problem, fra tiden på «plata» til området Storgata/Brugata, som er hardest belastet i dag. Oslo sentrum skal oppleves som trygt for barn, ungdom så vel som for eldre.

I dag oppleves enkelte områder som delvis utrygge for mange. Det fremstår også som uheldig for turister som kommer til byen og som blir møtt av dette rusmiljøet.

Da øyner Oslo FrP en mulighet i avdeling B («Bayern») ved gamle Oslo fengsel. Vi mener det vil være fordelaktig å legge mest mulig av rusomsorgen, tilbud fra kommunale, statlige, ideelle og frivillige aktører, på samme sted, til den gamle delen av Oslo fengsel.

Ideell lokasjon

Dette fremstår som en ideell lokasjon for slike tilbud, ettersom stedet er omgitt av nettopp vernet mur, og dermed i en viss grad skjermet fra resten av byen. Denne delen av fengselet står i dag tom, og har også et grønt areal innenfor de vernede murene. Bygningsmassen kan også tilby rom å oppholde seg i, så flere rusavhengige kan slippe å oppholde seg ute.

Vi mener at det er hensiktsmessig å bruke denne delen av Oslo fengsel, ettersom bygningsmassen er vernet og murene må bestå. Dermed er mulighetene for gjenbruk og ombruk begrenset. Det er bruk for en inngripen i russcenen i Oslo, og vi mener det er passende å benytte denne muligheten. Slik minimerer vi den åpne russcenen i de mest sentrale delene av Norges hovedstad.

Politiet må holde avstand

Det kan imidlertid ikke være sånn at politiet skal stå utenfor og huke tak i og utagere mot personer som har besøkt området, så sant ikke liv og helse står på spill.

I Grønlandsparken (Botsparken) skal det fortsatt være tilrettelagt for nærmiljøet og for beboerne i området rundt. Dessuten vil området begunstiges av en planlagt ny skulpturpark.

Grepet forutsetter at det klart konstateres at bygningsmassen er egnet til formålet. Staten eier bygningsmassen og må ta kostnaden for å bygge om og fristille bygningene til denne bruken.

Slutte å bli jaget

Vi ønsker økt verdighet for de rusavhengige i byen vår, og vi vil ha slutt på at de jages rundt. De trenger steder å oppholde seg der de også raskt kan få hjelp, dersom farlige situasjoner oppstår og der de er skjermet. Dette kan forhåpentligvis også kan bidra positivt til å begrense rekrutteringen. Oslo er i verdenstoppen i overdoser, og vi mener at tiden er overmoden for å gjøre en endring. Derfor bør den gamle delen av Oslo fengsel omdisponeres til et område for rusomsorg.

Gamle Oslo FrP, Grünerløkka FrP, Oslo Syd FrP og Østensjø FrP vedtok i januar en resolusjon om dette på sine årsmøter. Søndag ble denne resolusjonen vedtatt med et overveldende flertall på Oslo FrPs fylkesårsmøte. Så nå er vi i Oslo FrP klare for å samarbeide godt med de andre partiene, så vi kan få dette til for Oslo!

Powered by Labrador CMS