Den nye brannstasjonen for Oslo sentrum skal ligge på Langkaia ved Hanvelageret. Kunst- og serveringsstedet Salt vil bli berørt av byggingen av ny brannstasjon. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Oslo Byes Vel mener det er uhørt å legge nye sentrum brannstasjon til Kvadraturen

I 2023 er byens nye brannstasjon for Oslo sentrum lagt til Festningsallmenningen i Bjørvika. Foreningen Oslo Byes Vel mener at Havnepromenaden og grøntområder ødelegges av plasseringen.

Publisert

Grunnet flytting av hovedbrannstasjonen til Bryn fra 2023, har det vært nødvendig å finne plass til en ny brannstasjon for Oslo sentrum. Denne brannstasjonen er planlagt lagt til Festningsallmenningen i Bjørvika. På deler av dette området ligger i dag kunstscenen og spisestedet Salt.

Tidligere i høst startet kommunale Omsorgsbygg arbeidet med forprosjektet for Oslos nye brannstasjon for sentrumsområdene. Og i november inviterte de til en åpen arkitektkonkurranse, om den nye brannstasjonen.

Skjønner ikke hva byrådet tenker

Nå reagerer foreningen Oslo Byes Vel og stiftelsen Militærhospitalet sterkt på lokaliseringen av den nye stasjonen.

— Det er helt uhørt å stjele et helt grønt byrom i indre by, sier generalsekretær i Oslo Byes Vel, Ole Rikard Høisæther til Aftenposten.

Generalsekretær i Oslo Byes Vel, Ole Rikard Høisæther. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Høisæter og hans meningsfeller viser i sin kritikk blant annet til handlingsplanen for området som ble vedtatt av bystyret i 2009.

I handlingsplanen, som kun er et rådgivende dokument for byens styrende politikere, slås det fast at området fra Kontraskjæret i vest og ned til Langkaia i øst skal utvikles som et kultur- og rekreasjonsområde. Hovedvekt bør være på publikumsrettet bruk, servering, kulturaktiviteter og utendørs rekreasjon, slås det fast i planen fra 2009.

— Vi protesterer sterkt mot at parken mellom Grev Wedels plass og sjøkanten skal ødelegges av nybygg med brannstasjon. Det er nesten ikke til å tro. Jeg kan ikke forstå at et grønt byråd kan være med på dette, sier Høisæther.

Byrådet vil opprette grøntområde

Utbyggingsplanen vil bety at deler av arealet kunst- og serveringsstedet SALT Oslo i dag disponerer langs havnepromenaden vil bli beslaglagt av den nye brannstasjonen. Kontrakten for SALT går ut i slutten av 2020, og framtiden for stedet synes uklar.

Etter at behovet for en ny sentrumsstasjon for brann- og redningsetaten oppstod, har omsorgsbygg og etaten i samarbeid vurdert en rekke alternativer.

Fungerende byråd for næring og eierskap, Vegar Andersen, lover et grøntområde på den nye brannstasjonstomta. Arkivfoto: Arnsten Linstad

Når valget til slutt falt på tomta ved Langkaia, skyldes dette at tomta ble vurdert som det beste stedet å bygge en ny brannstasjon. Sider som ble vurdert var grunnforhold, sikkerhet, responstid, kostnadsbesparelser og forsinkelsene på Follobanen.

— Etter en samlet vurdering kom dette feltet ut som det beste alternativet, skriver fungerende byråd for næring og eierskap, Vegard Andersen (Ap), i en epost til Aftenposten.

Den fungerende byråden sier at når det gjelder grøntområdene, vil byggesøknaden følge reguleringsplanen som er vedtatt av bystyret. Det skal opparbeides et grøntområde som del av allmenningen.

Powered by Labrador CMS