Folk fra Akerhus pendler gjennom bomringen med høye satser. Nå må også pendlernes hjemfylke ut med eiendomsskatt til Oslo. Foto: Wikimedia Commons

De nye bomstasjonene i Oslo: Her er alt du lurer på

Publisert

Rushtidsavgift, toveis bomring og timesregelen — har du oversikten? Vi har samlet det du må vite før de nye bomstasjonene kommer i Oslo. 

Som en del av Oslopakke 3 ble det satt inn rushtidsavgift i Oslo-området 1. oktober i år, og 1. mars 2019 skal nye bompengestasjoner i indre Oslo være på plass. Våren 2020 er det varslet innføring av nye takster. 60 prosent av bompengene skal gå til tiltak som forbedrer kollektivtilbudet.

Men hva betyr dette egentlig? Vi har laget en liten oversikt for å gjøre det litt lettere å vite hva man kan forvente.

Rushtidsavgiften

I oktober ble rushtidsavgiften innført for bomringene i Oslo og Akershus og det har blitt dyrere å kjøre mellom klokken 06.30 og 09.00 om morgenen og mellom klokken 15.00 og 17.00 på ettermiddagen.

 • Priser i rushtiden (06.30 til 09.00 og 15.00 til 17.00)
  54 kroner for bensinbilder
  59 kroner for dieselbilder
  0 kroner for el- og hydrogenbiler

LES MER: Dette viser målingene fra første dag med rushtidsavgift i Oslo

 • Priser utenfor rushtid
  44 kroner for bensinbiler
  49 kroner for dieselbiler
  0 kroner for el- og hydrogenbiler

Alle slipper avgift etter reise nummer 60 per måned, uavhengig om man kjører i rushtiden eller utenfor den. Rushtidstillegget kreves ikke inn på lørdager, søndager, helligdager og i juli måned.

Rushtidsavgiften ble innført 1. oktober i år. Foto: Norges lastebileierforbund

De nye bomringene i indre Oslo

De nye bomringene i Oslo kommer først i mars 2018, og bommenes plasseringer blir vedtatt i bystyret i desember i år.

En viktig endring når de nye bomstasjonene i indre Oslo er på plass våren 2019 er at alle bomstasjonene, også de gamle, blir "toveis" — bortsett fra stasjonene ved bygrensen til Akershus.

Hva betyr det at bomringene blir toveis?

Dette betyr at du i stedet for å betale bare den ene veien du passerer bomstasjonen kommer til å måtte betale begge veiene. Til gjengjeld er prisen hver vei halvert. Det betyr at totalprisen blir den samme, med mindre du bare kjører en vei — da blir det billigere.

Unntaket er altså ved fylkesgrensen – her må det fortsatt betales en engangssum for å passere, men bare på vei inn til Oslo. På vei ut betaler man ingenting.

 • Priser for å passere de nye bomringene (hver vei) som kommer i indre Oslo:
  16 kroner for bensinbiler (20 kroner i rushtiden)
  18 kroner for dieselbiler (22 kroner i rushtiden)
  4 kroner for elbiler (8 kroner i rushtiden)
  '
 • Priser for å kjøre inn til Oslo fra Akershus (envegs)
  20 kroner for bensinbiler (26 kroner i rushtiden)
  24 kroner for dieselbiler (29 kroner i rushtiden)
  5 kroner for elbiler (10 kroner i rushtiden)

Som følge av innføring av toveis innkreving økes månedestaket på antall passeringer man må betale for i Osloringen og indre ring, som i dag er på 60 passeringer, til 120 passeringer. Taket for passering av bygrensen beholdes på 60 passeringer i måneden.

Hva betyr "timesregelen" for de nye bomringene?

Foreslåtte bomstasjoner i Sinsenkrysset. Foto og illustrasjon: Statens vegvesen

Timesregelen betyr at man bare betaler for passering av én bomring per time i indre Oslo og i Osloringen, de nåværende bomstasjonene. Du kan altså kjøre gjennom så mange bomringer du vil i løpet av en time, men fortsatt bare betale for den første.

Det betyr at hvis du kjører fram og tilbake til et sted på under en time vil du fra våren 2019 betale mindre enn i dag, på grunn av toveis-regelen som innføres.

Men det er ett unntak: Bomringen ved bygrensen er ikke en del av timesregelen i dagens Osloring og indre ring. Det betyr at hvis du kjører inn til Oslo fra Akershus, og gjennom en av dagens, eller de nye bomringene, må du betale både for enveissummen for å kjøre inn i Oslo, og for én bomring – selv om dette skjer på under en time.

Powered by Labrador CMS