På Ensjø bygges det boligblokk på boligblokk. Kanskje kunne noen av disse tilbys folk med lite penger. Foto: Per Øivind Eriksen

– Jeg ønsker meg et mindre segregert Oslo

Rimeligere boliger med en sosial og inkluderende profil, vil bety at alenemødre og personer med redusert arbeidsevne eller lav inntekt kan velge å bo i byen.

Publisert

Thomas på 14 år i bydel Søndre Nordstrand har statistisk sett mye større sjanse for ikke å fullføre videregående skole, vokse opp i fattigdom, være utrygg og falle utenfor i arbeidsmarkedet enn Amina, som vokser opp i Vestre Aker. Hun har økonomisk velstående venner som skal ta høyere utdanning.

Oslo er en segregert by. I dag er det ikke slik at barnefamilier med en middels eller lav inntekt kan flytte hvor de vil i byen. En enslig sykepleier har i dag råd til å kjøpe anslagsvis bare fem prosent av de tilgjengelige leilighetene innenfor bygrensa.

Avstanden mellom folk øker

Dette betyr at økonomisk og geografisk avstand mellom folk øker og at denne tendensen er selvforsterkende. Personer med dårligere råd som alenemødre, redusert arbeidsevne eller lav inntekt må enten flytte ut av byen eller velge å bo i områder med lavere boligpriser. Mange kjøper sin første leilighet i en bydel hvor boligprisene er lavere, men velger å flytte når barna skal begynne på skolen.

Det er mange grunner til at folk velger å flytte. I en studie utført av førsteamanuensis og Samfunnsgeograf Øyvind N. Wiborg, kommer det frem at kjøpesterke gjerne flytter til vestkanten, slik at de sikrer barna sine tilgang til skolene med de høyeste grunnskolepoengene i de mest attraktive nabolagene.

Hvilken skole en går på vil kunne påvirke barnas fremtidige muligheter, både i høyere utdanning og på arbeidsmarkedet. Det å bo i de rikere områdene av byen, øker rett og slett sjansen for at du senere i livet hører til i samfunnets høyere sjikt.

Både menneskelig og samfunnsøkonomisk er dette veldig uheldig. For at Oslo skal være en god by å bo i for alle, vil MDG legge til rette for at alle skal få like muligheter til å delta og til å kunne leve gode liv og at mulighetene for å lykkes ikke skal reduseres på grunn av geografisk bosted.

Billige boliger må tilbys

Derfor vil MDG etablere en tredje boligsektor som skal bidra til at flere har råd til å etablere seg flere steder i Oslo. Vi vil blant annet legge til rette for prosjekter med rimeligere boliger med en sosial og inkluderende profil. Normer for leilighetsfordeling skal sikre større variasjon i boligmassen.

Blant annet kan dette gjøres ved å tilrettelegge for bygging av rekkehus og lavblokker i områder som domineres av blokkbebyggelse i ytre by og ved å regulere til bygging av større leiligheter i indre by slik at barnefamilier kan bli boende.

MDG går også til valg på at byutviklingen skal skje på innbyggernes premisser, ikke utbyggernes. Vi vil ha en sterk kommunal styring, god innbyggermedvirkning og støtte opp om lokale initiativ som styrker Oslos nabolag og gjøre hele byen mer attraktiv å bo i for alle. Målet er at Thomas i fremtiden skal ha like store sjanser til å lykkes med utdanning og jobb som Amina selv om han bor i Søndre Nordstrand.

Powered by Labrador CMS