DEBATT

- Det er ingen grunn til å lage en konflikt mellom grønne lunger og boligmangel.
- Det er ingen grunn til å lage en konflikt mellom grønne lunger og boligmangel.

– Oslo må bygge flere boliger, men ikke i kolonihagene

Å rive de få grønne lungene i byen som skiller seg ut fra et ellers stadig mer likt bybilde med grå høyblokker, er en svært dårlig idè. Kolonihagene er også blant de veldig få private områdene som kan skaffes uten enorm kapital.

Publisert

Boligmangelen Oslo står overfor er et stort problem. Da er det ikke rart at organisasjoner som Eiendom Norge kommer med kreative forslag, som å rive Kolonihagene og bygge boliger.

Men å rive en av de få grønne lungene i byen som skiller seg ut fra et ellers stadig mer likt bybilde med grå høyblokker, er en svært dårlig idè.

Oslo har i dag ni kolonihager med totalt 1100 hytter som er ekstremt populære. Over 7.500 står i kø for å få tilgang. Det er ikke rart, ettersom kolonihagene utgjør noe unikt og særegent i Oslo.

Når et tilbud har så stor etterspørsel, skal man ha veldig gode grunner for å rive eller avvikle tilbudet. Og de gode grunnene eksisterer ikke i dette tilfellet.

Viktig med grønne lunger

Kommunen burde riktignok vurdere grep for å gjøre kolonihagene i større grad tilgjengelig for flere av oss Oslo-beboere. Men selv om ikke alle aspekter ved Kolonihagene er perfekt, så er det viktig å bevare grønne lunger og områder som gir byen vår særegenhet.

Dessuten er kolonihagene blant de veldig få private områdene som kan skaffes uten enorm kapital. Partiet Sentrum ønsker derfor at kolonihagenes eksistens sikres når avtalen nå skal reforhandles.

En del av velferdspolitikken

Alle har behov for et trygt og godt sted å bo. En egnet bolig er derfor en sentral del av velferdspolitikken. Bolig må, sammen med helse, utdanning og inntektssikring, forankres som den fjerde av velferdspolitikkens pilarer. Vi trenger en økt innsats på sosial boligbygging som sikrer unge i etableringsfasen et trygt sted å bo.

Men en sosial boligpolitikk kan føres uten å rive kolonihagene. Det burde bygges flere boliger på tomter som allerede er ledige. I tillegg må Husbanken styrkes, og vi må åpne for at førstegangsetablerere kan få startlån. Oslo burde også satse mer på leie-til-eie og styrke samskaping på tvers av sektorer i boligpolitikken.

Ingen konflikt

Det finnes mange mulige løsninger som både kan gi Oslo flere sårt tiltrengte leiligheter og samtidig sikre så mange grønne lunger i byen som mulig.

Disse to tingene er ikke direkte motstridende, og det er ingen grunn til å lage en konflikt mellom grønne lunger og boligmangel. Bygger vi smart kan vi sikre både grønne lunger og flere boliger i Oslo.

Powered by Labrador CMS