– Norges Bank har nå gjennom å knuse nyboligmarkedet med renteøkningene lagt grunnlaget tidenes rekyl i bruktboligmarkedet, når renten må settes ned mot slutten av 2024 på grunn av svak utvikling i norsk økonomi og høy arbeidsledighet, mener Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen. Boligprisutviklingen i Oslo lå likt med landsgjennomsnittet med et fall på 1,9 prosent i forrige måned.
– Norges Bank har nå gjennom å knuse nyboligmarkedet med renteøkningene lagt grunnlaget tidenes rekyl i bruktboligmarkedet, når renten må settes ned mot slutten av 2024 på grunn av svak utvikling i norsk økonomi og høy arbeidsledighet, mener Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen. Boligprisutviklingen i Oslo lå likt med landsgjennomsnittet med et fall på 1,9 prosent i forrige måned.

Så mange dager tok det å få solgt bolig i Oslo i september: – Nå må Norges Bank roe seg

Hovedstaden hadde kortest salgstid på boliger her til lands i forrige måned.

Publisert

Mens det på landsbasis tok i gjennomsnitt 40 dager å selge en bolig i september, som var et par dager opp fra august, gikk det for boligselgere i hovedstaden i snitt 14 dager mindre.

Oslo, hadde i likhet med Kristiansand, kortest salgstid med 26 dager.

Det viser nye tall fra Eiendom Norge, bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak.

Likt med landssnittet

Boligprisutviklingen her i hovedstaden lå likt med landsgjennomsnittet med et fall på 1,9 prosent i forrige måned.

– Selv om sesongjusteringen viser en nedgang på moderate 0,2 prosent, så er dette den nest svakeste septembermåneden i boligprisstatistikkens historie. Det er bare i 2022 vi har hatt en svakere utvikling i en septembermåned, opplyser administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Han forventer svak prisutvikling i månedene som kommer.

– Må roe seg

Norges Bank satte i september opp styringsrenten ytterligere, fra 4,00 til 4,25 prosent, etter flere økninger gjennom året, hvilket har resultert i rentehopp på boliglån i de fleste norske banker. Samtidig ble det varslet mulig ytterligere renteheving i desember.

– Den siste kan Norges Bank avlyse, da de allerede har lagt grunnlaget for fremtidig finansiell ustabilitet og lavkonjunktur ved å tvinge boligbyggingen til de laveste nivåene siden bankkrisen, mener Eiendom Norge-direktøren og kommer med en klar oppfordring:

– Nå må Norges Bank roe seg, og de må også ta hensyn til stabil produksjon og sysselsetting i rentesettingen slik sentralbankloven krever.

– Tidenes rekyl

Lauridsen ber Norges Bank om å ta grep.

– Vi når trolig rentetoppen i desember med 4,5 prosent. Etter vårt skjønn, bør Norges Bank allerede nå si stopp, sier han.

– Norges Bank har nå gjennom å knuse nyboligmarkedet med renteøkningene lagt grunnlaget tidenes rekyl i bruktboligmarkedet, når renten må settes ned mot slutten av 2024 på grunn av svak utvikling i norsk økonomi og høy arbeidsledighet, avslutter Eiendom Norge-direktøren.

– Mange sitter på gjerdet

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund sier at det nå er høststemning i bruktboligmarkedet.

– Pengepolitikken har gitt bråstopp i nyboligmarkedet og bremser aktiviteten i bruktboligmarkedet. Bruktboligmarkedet er likevel velfungerende. Mange selgere er villige til å forhandle på pris og de som ikke er villige har ofte is i magen og avventer salget, sier Geving.

Landssjef Randi Marjamaa i Nordea tror prisfallet vil forsterkes utover høsten.

– Det er fortsatt mange som søker om finansieringsbevis, men vi ser en nedgang i antall kunder som faktisk kjøper bolig. Mange sitter på gjerdet og avventer for å se hvordan markedet utvikler seg videre, sier hun.

Kan gjøre grep i statsbudsjettet

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank sier at nedgangen ikke er større enn man skulle tro, gitt det økonomiske bildet nå om dagen.

Han sier at regjeringen har ting i verktøykassen som de kan komme med når de legger frem statsbudsjettet fredag som kan bidra til å dempe boligprisfallet.

– Tross alt er det en sektor som sysselsetter svært mange og som hele privatøkonomien i landet er tuftet på. Blant annet kan de kutte skatt på bolig, for eksempel øke rentefradrag, slik at færre må selge og flere kan kjøpe. Det kan være med å bremse en mulig boligprisnedgang – hvis regjeringen ønsker dette, sier Knudsen.

Powered by Labrador CMS