Oslo 20231220. Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge presenterer prognose for 2024
Vi kommer til å bli rammet beinhardt av den lave boligbyggingen i årene som kommer, advarer administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Eiendom Norge venter krise og kraftig vekst i boligprisene i Oslo i kommende år

Rekordlav bygging kan føre til boligkrise i årene som kommer. Vi tror særlig boligprisene i Oslo vil skille seg ut og stige med hele 6 prosent, slår Eiendom Norge fast i sine prognoser.

Publisert

Interesseorganisasjonen Eiendom Norge tror romslige lønnsoppgjør, fallende inflasjon og rentekutt vil heve prisene i boligmarkedet.

– Etter to år med svak utvikling tror vi at vi får vekst i boligprisene i Norge 2024. Et godt lønnsoppgjør som gir reallønnsvekst neste år vil virke positivt på prisutviklingen. Det samme gjør ventede rentenedsettelser, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Han tegner opp et dramatisk scenario som følge av den rekordlave boligbyggingen i år og de to påfølgende årene. Så langt i år er det satt i gang bygging av bare 11.000 boliger og i tolvmånedersperioden framover er det gitt igangsettingstillatelser til boligprosjekter langt under finanskrisenivåer.

Varsler krise

Det fører til en viss prisvekst neste år. Men det er først i 2025 og 2026 at det Lauridsen kaller «den verste nyboligkrisen siden bankkrisen» på slutten av 1980-tallet, kommer til å ramme oss beinhardt.

– I øyeblikket er bare en byggekrise og ikke en boligmangelkrise. Men vi skal ikke lenger tilbake enn til finanskriseåret 2008 for å se at det først er i årene etter at vi får for få boliger ut i markedet, sier han.

Oslo 20231220. Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge presenterer prognose for 2024
Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge tror på en kraftig boligprisvekst i Oslo.

Lauridsen går i rette med regjeringen, som han mener har for optimistiske anslag for boliginvesteringene i statsbudsjettet for neste år. Han viser til at Statistisk sentralbyrå (SSB) i sine prognoser tidligere i desember, påpekte at det aldri tidligere er registrert et like kraftig og raskt fall i boliginvesteringene som neste år.

– Vi tror anslagene i statsbudsjettet var altfor optimistiske, konkluderer Lauridsen.

– De undervurderer

Andre prognosemakere mener imidlertid Eiendom Norge overdriver effektene av lav boligbygging allerede neste år. Sparebank 1 SR-Bank venter en positiv utvikling for året som helhet på 1 prosent.

– Eiendom Norge undervurderer nok de negative effektene av to ting. Det ene er Norges Banks siste rentehopp og den oppjusterte rentebanen som treffer folk hardt, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank i en epost.

– Det andre er at opphopningen av boliger på markedet, det såkalte «boligfjellet», vil bremse prisveksten kraftig neste år.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank
– Jeg tror Eiendom Norge overvurderer effekten av at det bygges for få boliger, sier Kyrre M. Knudsen i Sparebank1 SR-Bank.

– Jeg tror de overvurderer effekten av at det bygges for få boliger. Dette vil definitivt påvirke markedet, men i liten grad allerede neste år, sier Knudsen i Sparebank1 SR-Bank.

Vil legge en demper på boligprisene

DNB Eiendoms prognose tilsier at boligprisene i gjennomsnitt skal opp 2-3 prosent i 2024. Men pilene kommer ikke til å snu oppover før i andre halvår. Da kan en mulig boligmangel og rentereduksjon gi en positiv vending, med økning i både etterspørsel og priser.

– Vi tror fortsatt at rentenivået og høy inflasjon vil legge en demper på boligprisene i første del av 2024. Når rentenivået og prisveksten stabiliserer seg, og går nedover igjen, vil boligmarkedet skyte fart. I tillegg vil et godt lønnsoppgjør bidra til økt kjøpekraft i andre halvår 2024, mener regionsjef Nils Robert Elven i Oslo.

Handelsbanken legger til grunn i sine boligprognoser at prisene skal opp 4 prosent, i tråd med forventningene til Eiendom Norge, mens SSB anslår et prisfall neste år på 2,2 prosent.

Powered by Labrador CMS