I Gamlebyen kan Oslo kommune utvikle Nordengløkka, til glede for beboerne på Grønland, i Gamlebyen og i Bjørvika.

– I morgen fyller Sportsklubben Sterling 100 år. Hjemmearena i Bjørvika kunne være en passende gave

Det er viktig å skape samhold på kryss av de store sosioøkonomiske forskjellene i bydel Gamle Oslo. Et idretts- og aktivitetsanlegg i Bjørvika kunne bli en svært viktig brobygger.

Publisert

Den massive nedbyggingen av Gamlebyen og middelalderbyen må stoppes. Dette gjelder spesielt planene om at Barcode skal utvides innover i middelalderbyen. Skillet mellom Bjørvika­bebyggelsen og middelalderbyen bør gå like øst for Nordenga bro.

Vi i Rødt er bekymret for fritids- og aktivitetstilbudet for ungdom i området. Bydelen har doblet antallet innbyggere på bare 20 år, men vi har ikke sett den samme satsingen på idrettstilbudet.

Snart åpner Bjørvika skole, og både Vahl og Gamlebyen skoler mangler større aktivitetsarenaer for breddeidretten. De anleggene som finnes i bydelen, er det allerede et alt for stort press på.

Vi ønsker derfor å utvikle tomten C6, nord for Bispegata og øst for Nordenga bro, til et idrettsanlegg som kan sammenligne seg med Caltexløkka på Tøyen. Det betyr et basketballanlegg, som ved Kuba på Grunerløkka, og en tuftepark til utendørs mosjon for unge i alle aldre.

Sportsklubben Sterling fyller 100

I morgen fyller Sportsklubben Sterling 100 år. Sportsklubben er en av byens fremste når det kommer til mangfold og inkludering, men har ikke noen egen hjemmearena.

Vi foreslår derfor at tomten mellom Barcode og Ladegården blir til «Nordengløkka». Her kan Sterling endelig få sin hjemmearena for 11er fotball og bli en klubb som samler hele Grønland, Gamlebyen og Bjørvika.

Vi foreslår også, i samarbeid med Gamlebyen Sport og Fritid, å lage plass til både basketball og friidrett til glede for barn og unge i bydelen, som en naturlig møteplass mellom unge i området.

Sterkere samhold trengs

Det er viktig å skape samhold på kryss av de store sosioøkonomiske forskjellene i bydel Gamle Oslo. På Grønland vokser 60 prosent opp under fattigdomsgrensa. I Bjørvika, noen hundre meter unna, finner vi flere av de rikeste i landet.

Et slikt idretts- og aktivitetsanlegg vil være en svært viktig brobygger for bydelen. Dette er noe bydelen sårt trenger og fortjener etter all den byggeaktiviteten og befolkningsveksten man har tatt imot med åpne armer.

Bjørvika blir alt for tett, det har vi i Rødt alltid ment, og nå når byggene har kommet på plass, ser vi det alle helt tydelig. Beboerundersøkelser skriker etter flere grøntområder og bedre fritidstilbud. Vi må derfor snu og gi mer areal tilbake til barn og unge i bydelen.

Powered by Labrador CMS