DEBATT

Sykepleier Janet M. Bjørnsen klargjør koronavaksine til pasienter.
Sykepleier Janet M. Bjørnsen klargjør koronavaksine til pasienter.

- Jeg takker ja til koronavaksinen. Jeg takker ja til håpet

— Vi skal vaksinere våre pasienter snart. Jeg skal bli vaksinert samtidig med dem. Samtidig er det helt naturlig å være skeptisk til et ukjent og nytt stoff som skal injiseres i kroppen.

Publisert

Vaksinasjonen er frivillig, men jeg ser noen viktige faktorer som gjør at vaksineringen er nødvendig. Det aller første er at jeg som lege har fått mine pasienter til å stole på meg, og de har fulgt mine anbefalinger om vaksinering.

Anbefalingene gjelder like mye for meg som mine pasienter.

— Utprøvd vaksineteknologi

Det andre er at jeg som borger har et samfunnsansvar hvor jeg bidrar til dugnaden i form av koronaimmunitet og å hindre videre spredning. Det tredje er at selv om mRNA basert vaksine er noe nytt, er mRNA-baserte medikamenter ikke en ny teknologi.

Den er blitt brukt blant i noen kreftmedisiner. Pfizer/Biontech og Moderna sine vaksiner er vel utprøvd og virker svært effektivt. Det er ikke utenkelig at vaksinen vil gi noen forbigående bivirkninger med smerter i innstikksstedet, redusert almenntilstand og hodepine, men det er en liten pris å betale for en stor fortjeneste.

Det fjerde og aller viktigste er at vi bor i et privilegert land som Norge, med nærmest gratis helsehjelp. Jeg tenker på land som har fått ødelagt økonomien sin i denne pandemien, og som til slutt ikke har råd til å subsidiere vaksinen.

— Rike land bør spandere på fattige land

Vaksinen er en velsignelse som folk fra land i Asia og Afrika må dekke fra egen lomme. Mange av dem vil aldri kunne klare å få vaksinen, og da vil enda flere liv gå tapt. Mitt råd ville være at et rikt land kunne ha støttet og spandert vaksine på minst to fattige land slik at vi kan utrydde viruset i hele verden.

Til nå har vi mistet nær to millioner menneskeliv over hele verden. Og det betyr at omtrent samme antall familier er blitt rammet. Min medfølelse går til dem.

Mange sitter med spørsmålet om det kan være trygt å ta vaksine. Kan det oppstå akutte og sene bivirkninger? Noen sammenligner dagens vaksine med svineinfluensavaksinen, som ga narkolepsi til noen fåtall. Det var svært uheldig, men samlet sett var resultatet godt og epidemien ble utryddet.

Jeg synes at å leve med et problem som er uoverkommelig uten tiltak, er verre enn å ta sjansen ved vaksinering. Vaksinering mot korona er et viktig tiltak for å kunne slå ned pandemien.

— Fordel at vi ligger litt etter

Nedstengingen har ikke bare begrenset oss fysisk, men berørt oss psykisk. Det er lange ventetider på sykehusene og folk henvender seg sent til helsevesenet med forverring av sine psykiske og somatiske plager. Media i hele verden publiserer nyheter døgnet rundt om koronasmittetall og dødstall, noe som skaper fortvilelse.

Det en fordel at vi ligger litt etter når det gjelder vaksinering i flere europeiske land. For da kan vi samle erfaringer og data fra vaksineringen i land som USA og Storbritannia. I USA er det allerede over 1.000 helsepersonell som har vaksinert seg.

En venn og kollega i USA, som fikk første dose i slutten av desember, fikk forbigående influensalignende symptomer. Det finnes ingen garantier i den medisinske verden før et medikament er utprøvd i større deler av befolkningen, og effekten er observert over noen år. Det samme gjelder for koronavaksinering.

- Vi må sikre barns fremtid

Jeg har to alternativer: Enten fortsetter jeg å utsette meg for smitte og venter på en alvorlig infeksjon, eller jeg hører på myndighetenes anbefalinger om å ta vaksine. Og jeg velger det siste.

Det som er meget uheldig er at noen koronamutasjoner er mer smittsomme for barn. Dessverre kan ikke barn under 18 år vaksineres, og eneste måten å beskytte dem på er at vi voksne beskytter oss med vaksinering.

Vi må sikre fremtiden til våre barn, og det kan vi gjøre når vi voksne har vaksinert oss. De nye vaksinene, som er fremstilt på en rekordkort tid, er vårt eneste håp i 2021.

— Sammen kan vi gjøre en forskjell

Jeg som lojal lege og ansvarlig mor har utsatt både meg selv og barna for dette alvoret. Og jeg kan ikke svikte samfunnet i siste liten og lure meg selv unna det aller viktigste tiltaket i form av vaksinering.

Jeg erstatter min usikkerhet med håp og optimisme, og jeg tør å ta sjansen. Jeg synes vi alle fortjener et fritt liv uten begrensninger. Og jeg ser dette kan bli mulig hvis vi klarer å utrydde dette viruset helt.

Jeg oppfordrer alle til å stå sammen fordi sammen kan vi gjøre en forskjell.

Si ja til vaksinen!

Powered by Labrador CMS