Zaniar Matapour klager på PST. To personer ble drept og flere titalls skadd da 42-åringen skjøt mot to puber i Oslo natt til 25. juni. Blomster er lagt ned utenfor pubene der skytingen skjedde.
Zaniar Matapour klager på PST. To personer ble drept og flere titalls skadd da 42-åringen skjøt mot to puber i Oslo natt til 25. juni. Blomster er lagt ned utenfor pubene der skytingen skjedde.

Terrorsiktede Matapour klager på PST. – Skyldkonstaterende

Advokatene til Zaniar Matapour har på vegne av sin klient sendt inn en klage på Politiets sikkerhetstjeneste. – Riksadvokaten og Justisdepartementet bes påse at PST og Roger Berg ikke ytterligere krenker Matapours rettigheter.

Publisert

To personer ble drept og flere titalls skadd da 42-åringen skjøt mot to puber i Oslo natt til 25. juni.

Advokatene John Christian Elden og Bernt Heiberg skriver i klagen, som VG har sett, at «uttalelsene fra flere personer i PST er åpenbart skyldkonstaterende».

De anklager PST for å ha brutt med den såkalte uskyldspresumpsjonen. Dette innebærer at enhver skal anses uskyldige til det motsatte er bevist.

Nekter for terrorhensikt

Heiberg skriver at det heller ikke finnes grunnlag i politidokumentene for PSTs «bastante utsagn» om at Zaniar Matapour hadde terrorhensikt.

– Uttalelsene fra PST, enkeltvis og i hvert fall samlet, kan vanskelig vurderes på annen måte enn at de oppfordrer allmennheten til å være av den oppfatning at det forelå terrorhensikt hos Matapour.

I klagen viser Heiberg blant annet til følgende uttalelse som PST-sjef Roger Berg ga til NRK 27. juni: «Vi mener bestemt at det er ekstreme islamister som står bak dette.»

PST krenker

Staten ved Justisdepartementet og Riksadvokaten bes erkjenne ansvar for krenkelsen.

– Riksadvokaten og/eller Justisdepartementet bes derfor påse at PST og Roger Berg ikke ytterligere krenker Matapours rettigheter. PSTs krenkelser av uskyldspresumsjonen har vedvart gjennom hele saken og må opphøre umiddelbart, heter det i klagen.

Powered by Labrador CMS