Inngangen til Fattighuset ligger overfor Grønland kirke i Grønlandsleiret. Foto: Vegard Velle

Økonomiansvarlig på Fattighuset fikk tannlegeregning på 55.820 kroner. Lot Fattighuset betale

– Når styremedlemmer på Fattighuset stjeler av lasset, skaper de en kultur på huset som sier at dette er greit. Det er vanvittig ødeleggende.

Publisert

Økonomiansvarlig og styremedlem ved Fattighuset, Benedicte Lorentzen-Styr, fikk i perioden mellom 26. april 2016 og 3. april 2017 dekket tannlegeregninger på Byporten tannlegesenter tilsvarende 55.820 kroner. Pengene ble betalt ut fra en konto Styr disponerte, og i deler av denne perioden var Styr selv økonomiansvarlig på Fattighuset.

– Det er en ukultur på Fattighuset at noen tar for mye av lasset. Dette er veldig ødeleggende, sier May Wiik og Kurt Karlsen. Førstnevnte er tillitsvalgt på Fattighuset, mens Kurt Karlsen selv har sittet i styret. Også en tredje, anonym person, bekrefter historien.

Om Fattighuset

Fattighuset sier om seg selv: Fattighuset har som formål å avskaffe fattigdommen og vil ved menneskenes egeninnsats og gjensidig hjelp bedre levekårene og livskvaliteten for dem som samfunnet utstøter, uavhengig av om de forsørger seg selv eller ikke.

Fattighuset er en frivillig organisasjon. I dagens styre sitter: Sverre Rusten, Benedicte Lorentzen-Styr, Anna Genfeldt, Anna Can, Unni Larsen, Jerry De og Thomas Andreassen.

Budsjettet ligger på rundt 7,5 millioner kroner.

Alle har de flere års bakgrunn fra miljøet og er bekymret for en utvikling på Fattighuset de mener går utover både brukerne og giverne.

Greit å stjele av lasset

– Når styremedlemmer på Fattighuset stjeler av lasset, skaper de en kultur på huset som sier at dette er greit. Det er vanvittig ødeleggende, sier May Wiik.

Tillitsvalgt May Wiik, ved Fattighuset, har fått nok av stjelekulturen ved Fattighuset. Hun er bekymret for både giverne og brukerne av huset. Kurt Karlsen har ikke lyst til å la seg avbilde. Foto: Vegard Velle

Wiik har vært tillitsvalgt på Fattighuset i to år, men har jobbet der i fire. Før det var hun sveiser og maler, i dag er hun uføretrygdet. – Arbeidet på Fattighuset har gitt meg en mening i hverdagen. Jeg er her for brukerne, sier hun.

Wiik og Karlsen viser frem en journalutskrift på tannlegeregningene til Styr. Her går det frem at Fattighuset har betalt fire tannbehandlinger i perioden april 2016 til april 2017. Tannpleien summerer seg til 55.820 kroner.

– Hårreisende oppførsel

– Vi har prøvd å ta opp saken flere ganger med tidligere styreleder, Sverre Rusten, uten at han har brydd seg, sier de. Også dagens styreleder, Thomas Andreassen, som i en årrekke skal ha vært en nær venn av Styr, er informert om tannbehandlingen, uten at Wiik og Karlsen kjenner til at det har fått noen konsekvenser for Styr.

Ifølge Karlsen skal Fattighuset ha en pott for tannbehandling, og ved søknad kan personer bli støttet med opptil 10.000 kroner. I sjeldne tilfeller kan denne støtten toppes med ytterligere 10.000 kroner. Men i begge tilfelles trengs styrevedtak, noe de hevder mangler i dette tilfellet. Tannreparasjonene skal også ha skjedd i en periode da daværende styreleder, Sverre Rusten, uttalte at det var bevilgningsstopp til alle tiltak, inkludert tannlege, for å rette opp økonomien på huset.

– Det er helt hårreisende at styremedlemmer tildeler seg selv goder som andre ikke får. Vi kjenner til personer som har fått nei på søknad om penger til tannlegebehandling og som har hatt vanvittig vondt i munnen, sier de to.

Uheldig stjelekultur

– Jeg la frem utbetalingene til Styr på det forrige allmøtet på Fattighuset og kalte det et underslag. Da uttalte et av de andre styremedlemmene at hun aldri hadde hørt om noe styrevedtak på tannlegebehandling til Styr, sier Wiik.

May Wiik og Kurt Karlsen mener det har utviklet seg en uheldig kultur ved Fattighuset, med stjeling. De to forteller flere om flere episoder og historier. En historie handler om det såkalte gaverommet, rommet hvor gaver til Fattighuset blir oppbevart:

– En helg mottok vi 200 par sko, med verdi fra 300 til 3500 kroner per par. Jeg var den siste som forlot rommet på fredag ettermiddag sammen med en annen person. Mandag morgen, da vi låste opp igjen, var eskene tomme og alle skoene borte. De eneste som har nøkler dit er Fattighusets styremedlemmer. Jeg lurte selvsagt på hvor skoene tok veien, men gikk ikke ut med det. For hvis du stiller for mange spørsmål om driften her, risikerer du å bli ekskludert fra Fattighuset, sier May Wiik.

Fattighusets inngangsparti på Grønland. I dette bygget disponerer Fattighuset flere etasjer. Foto. Vegard Velle

Frykt for å ta opp problemer

Karlsen gir et annet eksempel:

– En dag da jeg ryddet på et lagerrom, kom jeg over 50 radioer og 50 elektriske tannrensere bortgjemt under en del skrot. Jeg tenkte straks at disse gavene var blitt gjemt bort, slik at gjenstandene kunne bli hentet når folk hadde glemt dem bort. Men slike gaver skal komme brukerne til gode, det er jo hele poenget med at vi mottar ting, sier Karlsen.

– Jeg forsøkte å gjøre noe med denne ukulturen det året jeg satt i styret, siden det ikke er første gang styret er beskyldt for å stjele. Det er trist at de ikke klarer å rydde opp, synes Karlsen.

Han mener enkelte styremedlemmer er redde og ikke tør å ta tak i problemene. Andre kan ha bidratt til stjelingen av penger og gaver, som gavekort til Oslo City eller til andre butikker.

Tannlegebehandling politianmeldt

De to er mistenksomme til alt hemmeligholdet rundt økonomien på huset. Selv om all informasjonen på huset i utgangspunktet i teorien skal være åpen for de frivillige, blir svært lite presentert på allmøtene, oppgir de.

– Ikke får vi noen oversikt over gavene og pengene Fattighuset mottar, heller ikke hvor disse finner veien. Hver tredje måned får 15 av de frivillige på huset som jobber mest utdelt en tusenlapp. Også hvem disse personene er holdes hemmelig. Hvorfor skjule en sånn liten ting? undrer Wiik.

Kvitteringer på utlegg med bankkortet er i stor grad fraværende, ifølge Wiik. De to viser frem årsregnskapet. Ved flere av postene står det runde beløp, som 1500 og 5000 for handel på Kiwi. 3590 på Narvesen på flyplassen. – Hva i alle dager har disse utleggene gått til? lurer Wiik på.

Forholdet med tannlegeregningen ble anmeldt til politiet av May Wiik den 24. mars. På økonomiavsnittet ved Sentrum politistasjon forteller de at de på grunn av høy arbeidsbelastning foreløpig ikke har rukket å gripe fatt i saken.

Vil ikke uttale seg

VårtOslo har i flere uker og gjentatte ganger prøvd å få tak i Benedicte Styr, både per telefon, sms og forespørsel til et annet styremedlem. Uten å lykkes. Vi har også bedt talsperson Sverre Rusten om å sette oss i kontakt med Styr. Til det svarer han på SMS: «Du får ikke snakke med Benedicte, og hun har heller ikke noe ønske om å snakke med deg. Vi har vedtak på at det kun er jeg som snakker med media».

Vi avtaler også per telefon og sms å treffe styreleder Thomas Andreassen, men først utsetter han intervjuet, deretter skylder han på liten tid og til slutt trekker han seg helt og henviser i stedet til talsperson Sverre Rusten, som representerer Fattighuset.

Talsperson Sverre Rusten avviser at det foregår noen stjeling fra styremedlemmene på Fattighuset. Foto: nettansvarlig på Fattighuset

Støtte gis etter søknad

– Hvilke regler gjelder for tildeling av økonomisk bistand på Fattighuset?

– Tildeling skjer etter søknad til styret på Fattighuset. For eksempel kan medlemmer søke om å få dekket husleie. Størrelsen på støtten har vært ulik opp gjennom. 5000 har vært et beløp, men ulike styrer har hatt ulike praksiser. I fjor delte vi nesten ikke ut noe som helst for å begrense pengebruken, sier Sverre Rusten.

– Vi kan ha gitt beløper opp til 20.000 til konfirmasjon eller begravelse, etter søknad. I tillegg har vi gitt penger til tannbehandling gjennom Tannlegeprosjektet. Her satte vi en grense på 10.000, men flere ganger har det blitt litt dyrere. Over flere år kan vi ha gitt over summer som overstiger 20.000 kroner over flere år. Tannlege er dyrt og koster fort en del.

Støtten gis etter at tannlegen har gjennomført en undersøkelse og kommet med et overslag. Da tar styret stilling til søknaden. Ofte forteller tannlegen underveis i behandlingen at denne kan bli dyrere enn først antatt, forteller Rusten. – Det aksepterer vi ofte.

– Da jeg satt i styret fikk jeg selv bevilget 10.000 til tannlege, men regningen endte til slutt på 15.000. Nå står jeg i kø og venter på støtte til behandling igjen. Alle på Fattighuset kan søke, og det er ikke forskjell på styremedlemmer og andre. Du skulle tatt et bilde av smilet mitt, med hull i tanngarden, hvis du vil ha et bevis på det, sier han.

– Styret kan ha vært litt slappe

Stemmer det at økonomiansvarlig Benedicte Styr har fått bevilget 55.000 kroner til tannbehandling?

– Ja, og jeg tenker at dette gjelder mange behandlinger over minst tre år, og da er ikke denne summen så stor. Tannlegebehandling er dyrt.

– Men journalutskriften viser at regningene er betalt i løpet av ett år, med fire ulike beløp som summerer seg til over 55.000 kroner. Hvordan kan behandlingene ha pågått over flere år?

– Jeg antar regningene ble betalt på etterskudd. Har behandlingen pågått over en kortere periode, har styret i så fall vært litt slappe. Uansett skal behandlingene være vedtatt og protokollført.

– Kan jeg få se protokollføringene av styrevedtakene på tannlegebehandlingen?

– Ja, det kan du.

Har hørt om totalsummen hos tannlegen

– Et styremedlem (som VårtOslo nevner navnet på) skal ha sagt på årsmøtet at hun ikke kjente til noe styrevedtak på tannlegestøtte til Benedicte Styr. Hva er din kommentar til det?

– Der tror jeg hun er feilsitert. Det er mye å huske, og det kan også være at hun har glemt det bort eller formulerte seg litt dårlig. Hun snakker jo svorsk.

– Du skal ha blitt informert og spurt flere ganger om tannlegebehandlingen, hva er din kommentar til det?

– Jeg kjenner ikke noe bedre til dette enn andre. Men ja, jeg har hørt om totalsummen.

– Forekommer det stjeling på fattighuset?

– Dette blir litt galt. Frustrasjon fører til at noen innbiller seg gale ting eller overdriver. De retter frustrasjonen i gal retning. Alt er ikke perfekt, men heller ikke så ille som noen innbiller seg.

Styremedlemmene stjeler ikke

– Føres det noen oversikt over hvilke gaver dere mottar og hvor de ender opp?

– Ja, vi holder oversikt over det vi får inn. De dyreste tingene blir registrert og vi har et skjema for hvem som mottar gaven. Jeg har ikke noe tall på hvor dyr en gjenstand skal være for at den blir ført opp. Vi tar det på skjønn. Men koster gaven flere hundre kroner og vi synes den ser bra ut, fører vi den inn i en oversikt. Har vi registrert en gjenstand inn, så skal det også føres en oversikt over hvem som har fått den, slik at ikke de samme personene får for mye.

– Hvem har nøkkel til lagerrommene?

– Alle i styret har nøkler, men når det gjelder gaverommet er det begrenset.

– Forekommer det at styremedlemmer stjeler og hva er din kommentar til historien om de 200 parene med sko dere mottok og hvor de tok veien?

– Styremedlemmer har ikke stjålet noe så vidt jeg vet, og jeg tror ikke noe på den historien om 200 par sko. Slike historier skal man ta med en klype salt. Det er ofte mange ville påstander her.

Rettferdig fordeling

– Stemmer det at kvitteringer på utlegg i stor grad er fraværende?

– Nei, det stemmer ikke. Men ikke alle brukere og medlemmer er like flinke til å gi kvitteringer for innkjøp de gjør.

– Hvorfor er det ikke åpenhet rundt hvem som får 1000 kroner for å jobbe mest?

– Jeg visste ikke at dette var et tema. Jeg har ikke hørt noen etterspørre det. Kommer det en slik henvendelse, vil vi ta stilling til den. Men hver gang vi har regnet timer, har de vært fordelt rettferdig. Det kan jeg gå god for. Styret og kontrollkomiteen har full tilgang til hvem disse 15 er.

Ingen dokumentasjon dukker opp

Etter intervjuet med Sverre Rusten, bekrefter VårtOslo per sms ønsket om å få se styreprotokollene som viser at tannlegebehandlingen er styrebehandlet etter søknad og vedtatt i styret. Vi blir også fortalt at Styr ikke er den eneste som har fått tannlegebehandlinger på over 20.000 kroner. Også det ber vi om å få se dokumentert.

Etter et par dager får vi beskjed fra Sverre Rusten per sms om at «De jobber så fort de kan med å finne frem gamle protokoller og slikt, men pga ferieavvikling tar det noe lengre tid enn hva det ellers ville tatt».

Etter en knapp uke purrer vi. Rusten gir da beskjed om at vi skal få protokoller og dokumentasjon i løpet av uka.

Men etter å ha ventet i to og en halv uke på protokollvedtakene som skal vise at styret har vedtatt tannlegebehandlingen til Benedicte Styr, har vi fremdeles ikke fått se dokumentasjonen vi ble lovet: altså styreprotokollen på tannlegebehandlingen, søknadene på behandlingen til styret eller dokumenter som viser at andre på Fattighuset har fått dekket tannlegebehandlinger som overstiger 20.000 kroner.

Powered by Labrador CMS