DEBATT

Pandemien har gitt en negativ utvikling av psykiske plager blant unge, sier skribentene.

– Uteseksjonen i Oslo opplyser om psykiske plager blant barn og unge. Vi må ta tak

Barn og unge fortjener politikere som tar deres psykiske helse på alvor. Den dystre statistikken er et bevis på at det haster.

Publisert

Pandemien og kriseåret har gitt en svært negativ utvikling av psykiske plager blant unge. Når stadig flere opplyser om manglende hjelp, ønsker Fremskrittspartiet å ta ungdommen på alvor og etterlyser handlekraft fra politikere og faglige aktører.

Folkehelseinstituttet opplyser om at flere sliter med ensomhet og psykiske plager, hvor én av fire ikke er fornøyde med livet. Dette gjelder spesielt i Oslo og Bergen hvor smitteverntiltakene har vært mer omfattende enn ellers i landet.

Økt forekomst av ensomhet, depresjon og fremtidsfrykt har vært en aktualitet for mange unge under pandemien. Også Uteseksjonen i Oslo rapporterer om rusmisbruk og psykiske plager blant et flertall av barn og unge som de møter i Oslo sentrum.

Et voksende helseproblem

Statistikk fra Folkehelseinstituttet viser at nærmere halvparten av den norske befolkningen vil få en psykisk lidelse i løpet av livet. Dette er derfor en tematikk vi må ta på alvor.

Vi har sett at psykiske utfordringer blant unge er et voksende helseproblem de siste årene. Med pandemien har det fått betydelig økt relevans. Samfunnet vil stå overfor en stor bølge av psykiske plager hos barn, opplyser Barneombudet. Vi kan forvente stillestående køer inn til barne- og ungdomspsykiatrien på grunn av sprengt kapasitet.

Selv om vi nå står overfor et mer åpent samfunn enn tidligere, er det grunn til å tro at en del barn og unge under pandemien har slitt uten å bli tilstrekkelig fulgt opp av trygge voksne. Psykiske plager som har oppstått under pandemien, kan få store konsekvenser tiden fremover.

Flere unge bør lære om psykisk helse

Der politikere i mange år har påpekt at barn og unges psykiske helse er viktig å forebygge, tar Fremskrittspartiet tak. Problemer må løses i de sammenhengene det oppstår, og vi må derfor aktivt bruke arenaer som arbeider med barn og unge i hverdagen deres.

Grunnskolen er et eksempel på en arena som møter barn og ungdom mest og er en viktig arena for forebygging. Fokus på forebygging, tilstedeværelse og økt undervisning i psykisk helse er viktig.

Fremskrittspartiet har derfor gått i bresjen av utviklingen av fag i skolen som setter fokus på livsmestring og psykisk helse, slik at flere unge lærer hva psykisk helse innebærer. Samtidig vil vi at helsesykepleier skal være på skolen alle dager i uken.

Uten ventetid

Vi i Fremskrittspartiet mener at det er urovekkende at systemene som skal imøtekomme psykiske plager hos barn og unge ikke er gode nok. Barn og unge fortjener politikere som ruster opp et samfunn som tar deres psykiske helse på alvor. Den dystre statistikken er et bevis på at ingen andre alternativer er akseptable og at det virkelig haster.

Barn og unge trenger et helsesystem som ivaretar dem med både mildere og alvorligere psykiske plager. Vi trenger en barne- og ungdomspsykiatri som er forutsigbar og uten unødvendig ventetid. Men vi må ikke glemme at en viktig del av arbeid med psykisk helse må foreligge i hverdagen, hvor utfordringene oppstår.

Powered by Labrador CMS