DEBATT

Byantikvar Janne Wilberg er ikke enig i at bildet Geografien skal fjernes eller tildekkes og er heller ikke enig i at det er rasistisk.

– Jeg spør meg: Er ditt utfall mot en nær 100 år gammel freske i Hersleb skole noe som gagner saken som du argumenterer for?

Jeg tror ikke at du bidrar med noen økt forståelse for flerkulturelle verdier og et tilsvarende kritisk syn på kolonialismen gjennom ditt innlegg.

Publisert

Kjære Rana Issa! Takk for ditt tilsvar. Jeg har stor forståelse for ditt forsøk på å ta et oppgjør med kolonitidens ideologi og holdninger. Og jeg understreker at også jeg er kritisk til kolonialismens verdenssyn.

Men dette innebærer fortsatt ikke at denne fresken er rasistisk. Jeg spør meg: er ditt utfall mot en nær hundre år gammel freske i Hersleb skole noe som gagner saken som du argumenterer for? Rent konkret: hvor kommer kolonialismens forvridde menneskesyn til uttrykk i fresken?

Og i det store og hele: hva er billedkunst? Er det bare en form for verbal artikulasjon, eller dreier det seg om noe annet og mere?

Er det bare greit at en 2022-kunstner skal kunne gi et «tilsvar» til Axel Revolds freske – for slik å opprettholde et politisk korrekt syn på verdenssituasjonen slik den fremstår akkurat nå – eller dreier det seg om noe mye mer, og noe helt annet, slik jeg prøvde å fremlegge det i mitt tilsvar?

Skaper ikke økt forståelse

Jeg tror nemlig ikke at du bidrar med noen økt forståelse for flerkulturelle verdier og et tilsvarende kritisk syn på kolonialismen gjennom ditt innlegg.

Tvert imot tror jeg at dine bestrebelser her på å få terrenget (kolonisering) til å passe med kartet (Revolds freske) framstår som unyansert, og beklageligvis også veldig inspirert av holdninger i et polarisert amerikansk samfunnsliv. Norge har tross alt en annen historie og bakgrunn enn Amerika.

Bør ikke fjernes eller tildekkes

Dessverre finner jeg dine holdninger veldig lite kunsthistorisk holdbare, historisk sett tvilsomme og politisk sett lite egnet til å fremme dine – i utgangspunktet – sympatiske og fremfor alt viktige og relevante holdninger.

Konklusjonen min er derfor at «Geografien» hverken bør fjernes eller tildekkes, men i Herslebs beste tradisjon brukes aktivt i undervisningen.

Powered by Labrador CMS