Samferdselsbyråd Sirin Hellevin Stav (MDG) og Trond Botnen fra Groruddalen miljøforum ber nå samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sørge for at Trondheimsveien kan bli en miljøgate med fartsbegrensning.

- Kjære samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, gi oss miljøgate i Trondheimsveien nå!

Med Ap/Sp-regjering og støtte fra SV på Stortinget er en mindre Trondheimsvei gjennom Groruddalen nærmere enn noen gang. Men fortsatt bremser staten, mener byråd og aktivister: — Nå må samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) på banen.

Publisert

Som en forurenset og støyende hovedfartsåre snirkler Riksvei 4, bedre kjent som Trondheimsveien, seg gjennom Groruddalen fra Sinsenkrysset til Nittedal.

I årevis har beboere langs den sterkt trafikkerte gjennomfartsåra forsøkt å få gjort noe med støy og forurensning til ingen nytte.

--Vi grorruddøler er de mest tålmodige i byen

Hovedproblemet for å få gjort noe for å minske støy og forurensning har vært Statens Vegvesen, som har vært lite villige til å se på endringer for Trondheimsveien.

Vegvesenet vil nemlig først ha bygget den såkalte Fossumdiagonalen, for å lede trafikken fra en redusert Trondheimsvei inn på Østre Aker vei ved Stovner.

— Vi groruddøler har kanskje vært de mest tålmodige innbyggerne i byen i lang tid, sier tidligere KrF-politiker og Stovner-boer Robert Wright.

Nå kan likevel han og de vel 120 andre deltagerne på mandagens folkemøte, for å gjøre Trondheimsveien om til en bymiljøgate med to kjørefelt og 60-kilometers fartsgrense, se lysere på framtiden.

Mange engasjerte groruddøler, og andre, hadde funnet veien til folkemøtet om Trondheimsveiens framtid mandag kveld.

Etter budsjettavtalen i Stortinget tidligere i år, kom det inn en formulering om at departementet skal jobbe for å få realisert prosjektet.

Nylig kom det også et brev fra vegvesenet til byråd for miljø og samferdsel, Sirin Hellvin Stav (MDG), som tar sikte på et snarlig møte for å finne løsninger på beboernes ønsker for gjennomfartsåra.

— Vi har jo allerede en miljøfartsgrense på 60-kilometer i vinterhalvåret, så jeg skjønner ikke hvorfor det skal være så vanskelig å sette i gang andre testtiltak raskt, sier Trond Botnen i Groruddalen Miljøforum til VårtOslo.

Med bønn til samferdselsministeren

Planen både lokalmiljøet og byrådet ønsker gjennomført er å anlegge en såkalt miljøgate på strekningen mellom Sinsen og Grorud.

Det vil i praksis si at veibanen innsnevres fra dagens fire kjørefelt til to, samtidig som det legges bedre til rette for myke trafikanter og grøntarealer langs hele strekningen.

— Vi har hele tiden vært klare på hva vi og et flertall i bystyret ønsker. Etter avtalen på Stortinget, er det nå på tide at samferdselsministeren går inn og instruerer Statens Vegvesen om at dette er det prosjektet regjeringen ønsker gjennomført, sier byråd Sirin Hellevin Stav.

Slik ser landskapsarkitektstudenter for seg at den nye Trondheimsveien kan bli seende ut.

Både hun og Botnen ser positivt på signalene som nå kommer fra vegvesenet ved at de ønsker å gå inn i en dialog og Trondheimsveiens framtid

— Dette er et positivt signal, men det er viktigste nå er en klar føring fra statsråden, påpeker Botnen.

Han er skuffet over at aksjonistene ikke har fått til et møte med departementet til nå. Departementet hadde heller ikke mulighet til å stille på mandagens folkemøte.

Vil ikke gi lengre reisetid

Motstanderne av planene om en ombygging av Trondheimsveien, har gjennom hele prosessen hatt som et kjerneargument, at en reduksjon i antall felt vil føre til mindre trafikkflyt og økt reisetid mellom Sinsen og Grorud.

En rapport fra Transportøkonomisk institutt, som ble fremlagt på folkemøtet, viser derimot at dette ikke behøver å være sannheten.

— De beregningene vi har gjort av en innsnevring av veien fra fire til to kjørefelt, har bare vist at kjøretiden fra Sinsen til Grorud trolig bare vil økes med ett og et halvt minutt, sier forsker Aud Tennøy.

Trafikkforsker Aud Tennøy tror ikke ombygging av Trondheimsveien vil gi noen særlig lengre reisetid.

Hun har i prognosene for trafikkutviklingen på strekningen, ved en endring av antall kjørefelt, blant annet sett på hvilke konsekvenser innsnevringen fra fire til to felt hadde ved vedlikeholdsarbeider i Smestadtunnelen og Brynstunnelen.

— Det var mange som spådde kaos og store kødannelser når disse endringene fant sted. Men kaoset uteble, og heller ikke trafikken i andre lokalgater ble vesentlig økt i anleggsperioden, forteller Tenøy.

Hun tror en lignende reaksjon vil finne sted på Trondheimsveien om planene blir vedtatt.

— Det vi ser er at folk er veldig tilpasningsdyktige, og flinke til å finne andre reiseformer eller kjøremønstre når store endringer oppstår, sier trafikkforskeren.

Vegvesenet vil ikke gi noen løfter

Med mandagens nyhet om at vegvesenet nå har vist tegn til å ville gå i dialog med byrådet, kan det være et forsiktig håp tent for beboerne langs Riksvei 4.

Vegmyndighetene vil likevel ikke love noe konkret

— Vi har stor forståelse for de utfordringer beboerne langs Trondheimsveien har. Vi kan likeve ikke se på denne gata isolert sett. For oss er det viktig å se det store trafikkbildet inn og ut av byen i en helhet, sier avdelingsdirektør i Statens Vegvesen, Fred Mykland.

Han mener således derfor det vil være svært viktig at Fossumdiagonalen bygges før det kan skje endrignger i veisystemet gjennom Groruddalen.

— Nå har vi invitert til byrådet til dialog. Så får vi håpe at vi kan finne en god løsning på ting så raskt som mulig, sier Mykland.

Powered by Labrador CMS