Rina Mariann Hansen er Oslos byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester. Her er hun under en solidaritetsmarkering for Ukraina i regi av LO, Unio og YS på Youngstorget.

Oslo-byråd synes bosettingen av ukrainske flyktninger går for sakte

Så langt har Oslo kommune bare fått 14-15 ukrainske flyktninger å bosette. – Vi har ventet lenge og vært klare, sier byråd Rina Mariann Hansen (Ap).

Publisert

Til Aftenposten forteller byråden for arbeid, integrering og sosiale tjenester at hun synes bosettingen går altfor sakte.

– Når kommunene er klare til å bosette, bør vi få flyktningene. Veldig mange av dem er barn, sier Rina Mariann Hansen.

Nærmere 14.000 flyktninger fra Ukraina har så langt kommet til Norge.

Per torsdag var 173 av dem bosatt, mens 590 var tildelt en kommune, men ennå ikke bosatt, skriver Aftenposten

– Har vært flaskehals

– Det har vært en flaskehals knyttet til kartlegging av flyktningene som bor på mottak, sier statssekretær Astrid Bergmål (Ap) i Justis- og beredskapsdepartementet.

Utlendingsdirektoratet vil fremover kunne få kartlagt mellom 200 og 450 per dag, i tillegg til at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet kartlegger dem som bor i privat regi fram til bosetting, sier hun.

Powered by Labrador CMS