Arbeiderpartiets vara-ordfører Khamshajiny Gunaratnam øker lønna til nær 940.000 kroner i året. Mens SVs ordfører Marianne Borgen stemte for å gi seg selv 100.000 kroner mer i lønn og ender på 1.365.016 kroner årlig. Foto: Arnsten Linstad

Oslos politikere gir seg selv solid lønnsøkning. SVs ordfører og Aps byrådsleder har økt lønna med 100.000 siden de vant valget

SV-ordfører Marianne Borgen og Aps byrådsleder Raymond Johansen får 90 prosent av statsminister Erna Solbergs lønn. Bare siden i fjor har de to Oslo-toppene fått 40.000 i lønnsøkning.

Publisert

En lang sommer var over da Oslo bystyres forretningsutvalg møttes sist mandag for første gang på to måneder. Forretningsutvalget ledes av ordfører Marianne Borgen (SV) og er bystyrets svar på stortingets presidentskap. På dagsorden sto punktet:

"Reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune - nye satser per 1.5.2018".

Alle de åtte bystyrepartienes fremste representanter møttes i forretningsutvalget. I dokumentene det skulle stemmes over sto det beskrevet hvordan stortinget i mai vedtok å øke lønna for de folkevalgte i nasjonalforsamlingen, og for regjeringens medlemmer. Det er dette Oslo bystyre bruker som rettesnor for sin egen lønn og godtgjøring.

Rødgrønne byråder får også lønnsøkning

Bystyret har vedtatt at byens heltidspolitikere skal tjene omlag 90 prosent av rikspolitikerne. Med andre ord skal byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ha 90 prosent av lønna til Høyres statsminister Erna Solberg, og en heltids bystyrepolitiker i Oslo skal ha 90 prosent av lønna til en stortingspolitiker.

Oslo bystyre har 12 heltidspolitikere pluss ordføreren. Nå går samtlige partier i bystyret inn for et solid lønnshopp til sine egne. I tillegg økes lønna til alle i det rødgrønne Ap/SV/MDG-byrådet. Foto: Arnsten Linstad

Flertallet i bystyrets forretningsutvalg går inn for at byrådsleder Raymond Johansen og SV-ordfører Marianne Borgen dermed får et lønnshopp som vil gi dem 1.365.016 kroner i årslønn med tilbakevirkende kraft fra 1. mai i år.

Ordfører og byrådsleders lønnshopp siden i fjor er 40.000

Da Ap/SV/MDG-byrådet med Raymond Johansen i spissen tiltrådte etter valgseieren i 2015 var ordfører- og byrådslederlønna på 1.264.00 kroner. Med den siste lønnsøkningen på omlag 40.000 kroner innebærer dette at Aps byrådsleder og SVs ordfører hver har hatt en lønnsøkning på omlag 100.000 kroner siden de tiltrådte for litt under tre år siden.

Det rødgrønne byrådets medlemmer vil også få en solid lønnsøkning. Hver og en øker lønna til det som er 90 prosent av en statsrådslønn i 2018. Det betyr at de ulike byrådene fra SV, Miljøpartiet og Arbeiderpartiet fra mai i 2018 tjener 1.228.514 kroner årlig.

Enstemmig vedtak, men Rødt vil foreslå å redusere lønna

I forretningsutvalget mandag gikk samtlige partier, inkludert Rødt, enstemmig inn for lønnsøkningen til de folkevalgte. Men Rødts gruppeleder Eivor Evenrud forsikrer at partiet ikke er for økningen. Og at det i behandling av Oslobudsjettet før jul vil ligge et forslag fra partiet om en reduksjon, og ikke en økning av de folkevalgtes lønn i Oslo.

— Rødt går i hvert eneste budsjett mot disse lønnshoppene, og foreslår i stedet at heltidspolitikerne skal ha gjennomsnittslønna til en lærer i tillegg til 20 prosent. Men de andre partiene stemmer oss ned hver eneste gang vi foreslår å redusere politikerlønningene, sier Rødts gruppeleder i bystyret Eivor Evenrud til VårtOslo.

SV og KrF hevder de også er ukomfortable med lønnsnivået

Også SVs rådgiver Jens Aas-Hansen sier til VårtOslo at de er skeptiske til lønnsøkningen, og vil vurdere om partiet skal fremme et alternativt lønnsforslag. Og KrF sier fredag ettermiddag at partiet også ønsker å se på politikerlønningene i Oslo.

KrF tar gjerne en diskusjon om hvilket system og nivå vi skal ha for godtgjøring av folkevalgte i byråd, bystyre og bydeler. Noen av godgjørelsene er høye. Men vi kommer ikke til å kutte folks lønn med 50 prosent på to ukers varsel, slik Rødt foreslår, sier KrFs gruppeleder Eirik Lunde.

Oslo bystyre har 12 heltidspolitikere inkludert Aps varaordfører Khamshajiny Gunaratnam. Disse får også et solid lønnshopp. Dermed ender de med en årslønn på 870.381 kroner. På toppen av dette får varaordfører Gunaratnam en ekstra godgjørelse på 68.251 kroner. Dermed ender Arbeiderpartiets vara-ordfører opp med en samlet årslønn på nær 940.000 kroner.

Her er medlemmene av forretningsutvlaget som gikk inn for å øke politikerlønningene i Oslo; ordfører Marianne Borgen (SV), varaordfører Khamshajiny Gunaratnam (Ap), gruppeleder Frode Jacobsen (Ap), Victoria Marie Evensen (Ap), gruppeleder Eirik Lae Solberg (H), gruppeleder Harald Nissen (MDG), gruppeleder Hallstein Bjercke (V), gruppeleder Carl I. Hagen (Frp), gruppeleder Eirik Lunde (KrF) og Pia Farstad von Hall (H).

* Sitatet fra KrF og opplysningene fra SV er lagt til etter at den første versjonen av denne artikkelen ble publisert.

Powered by Labrador CMS