Frp mener illustrasjonen er illusorisk. Nå ønsker partiet omkamp i bystyret om bilfritt torg ved Thorbjørn Egners plass foran Kampen kirke. Illustrasjon: Grindaker landskapsarkitekter

Frp vil ha omkamp om bilfri Thorbjørn Egners plass: – For store konsekvenser for Jordal Amfi

— Det er bred enighet blant beboere på Kampen om at Thorbjørn Egners plass bør utvikles til hyggelig torg og møteplass. Men dagens kjøremønster må opprettholdes, mener Camilla Wilhemsen (Frp) i nytt bystyreforslag.

Publisert

I desmeber 2017 fattet bystyret vedtak om å gjøre Torbjørn Egners plass foran Kampen kirke bilfri. Siden den gang har bymiljøetaten foretatt flere vurderinger om hvordan både bussrute 60 og biler skal komme seg forbi plassen.

Nå mener Frp at hele vedtaket må vurderes på nytt. I et privat forslag til bystyret skriver Frps byutviklingspolitiske talsperson, Camilla Wilhelmsen, at et helt bilfritt torg foran Kampen kirke får for store konsekvenser blant annet for trafikken til og fra nye Jordal Amfi.

— Kan skape farlig skolevei

— Stengning av Nannestadgata foran kirken betyr at bussen ikke lenger vil kunne bruke sin faste trasé, og dette innebærer en endring av kjøremønster som vil ha store trafikale og miljømessige konsekvenser. Fra lokale beboere er forslagsstiller gjort oppmerksom på at dette vil gi mer trafikk foran Kampen skole og i de trange gatene som er skolevei og forverre trafikksikkerheten, sier Camilla Wilhelmsen (Frp).

Camilla Wilhelmsen (til v.) med Frps lokalpolitiker i bydel Gamle Oslo, Kjell Johansen og representant for næringslivet Heidi C. Huitfeldt (i midten). Foto: Privat

Da bystyret vedtok at Thorbjørn Egners plass skulle bli bilfri, jublet Kampen Vel. Dette var i tråd med velforeningens ønske. Men omlag 200 kampenbeboere rykket ut og var dypt uenig med Kampen Vel.

— Kampen Vel har gjennom hele prosessen gitt inntrykk av at de representerer alle beboerne her og at alle vil ha bilfri plass. Det er ikke riktig. Vi har hele tiden ment at det å gjøre torget helt bilfritt ikke er ønskelig. Dette både med hensyn til trafikksikkerheten i området og med hensyn til næringslivet her, sa Heidi C. Huitfeldttil VårtOslo.

Nå får altså Huitfeldt og omlag 200 beboere som er uenig med Kampen Vel støtte fra Frp. Camilla Wilhelmsen påpeker at stengning av plassen for kirken vil kunne føre til økt biltrafikk ved Kampen skole når Jordal Amfi står ferdig.

— Buss ikke forenlig med bifritt torg

— Å stenge Thorbjørn Egners plass vil i tillegg gi store utfordringer i forhold til Jordal Amfi, og tvinge all bil- og busstrafikk fra den planlagte «kiss & ride» ved publikumsinngangene på nordsiden av anlegget forbi Kampen skole og gjennom smågatene. Trafikkavviklingen for nye Jordal var basert på at det er ferdsel ut fra bydelen over Thorbjørn Egners plass, en ferdsel som nå må finne nye veier.

Thorbjørn Egners plass i fugleperspektiv med både folkeliv og biler. Foto: Even Westvang

Men etter bystyrevedtaket i desember 2017 har Kampen Vel jobbet opp mot bymiljøetaten og Ruter for å forsikre seg om at planforslaget skal bli så spiselig for alle på Kampen som mulig.

— Kampen Vel ser at det er ulike meninger om løsning for buss- og biltrafikken. Vi velger å høre på fagpersonene som har vurdert alternativene når de sier at buss over plassen ikke er forenlig med planer om bilfritt torg. De begrunner dette med sikkerhet for myke trafikanter, sa leder av Kampen Vel, Tommy Grotterød, til VårtOslo sist striden om det bilfrie torget blusset opp i januar i år.

— Fjerner for mange p-plasser

Men Frp mener det er fullt mulig å kombinere et torg og møteplass foran Kampen kirke samtidig som Ruters buss nummer 60 og biler passerer. Det som derimot ikke lar seg gjøre er å kombinere næringsvirksomhet med en helt bilfri Thorbjørn Egners plasse, mener Frp.

Den tradisjonsrike slakterforretningen Gunnar Ruud står i fare for å måtte lege ned når Thorbjørn Egners plass blir bilfri, mener både Frp og Kampen-aksjonistene som ikke ønsker hele Thorbjørn Egners plass som bilfritt torg. Foto: Jan-Tore Egge / Wikimedia Commons

— Endringer fra enveis- til toveiskjøring i enkelte gater vil også gi flere farlige kryss, og det vil bli økt trafikk der fortauene er svært smale eller helt fraværende. Videre vil bomiljøet i de trange smågatene med verneverdig bebyggelse bli forringet av økt trafikk. Det må også fjernes parkeringsplasser som innebærer store driftsmessige konsekvenser for de få næringsdrivende som fremdeles er på Kampen, blant annet med problemer for varelevering, sier Camilla Wilhelmsen.

Frps byutviklingspolitiker reagerer også på at det nå fjernes p-plasser i forbindelse med anlegging av toveis sykkelfelt i Bøgata og Normannsgata høyere opp på Kampen.

Kjell Johansen (Frp) og Heidi Huitfeldt i Normannsgata hvor det foreslås toveis sykkelfelt. Foto: Privat

— I tillegg er det foreslått å fjerne femti parkeringsplasser i Hølandsgata, Elverumgata og i Skedsmogata i forbindelse med gateopprustning ved etablering av Nye Jordal. Det er også foreslått å fjerne parkering i Nannestadgata. Totalt medfører alle disse tiltakene at over to hundre parkeringsplasser fjernes, sier Wilhelmsen.

— Det utgjør omtrent 40 prosent av den ordinære gateparkeringskapasiteten på Kampen. Det vil dermed bli stor underdekning på plasser i forhold til solgte beboerkort som er anslått til rundt 400, mener Frp-politikeren.

Powered by Labrador CMS