Ved rundkjøringen Løkkeveien (til venstre), Henrik Ibsens gate og Parkveien onsdag 22. mai klokken 09.10 på morgenen. Bildet er tatt to døgn etter at Løkkeveien ble stengt for trafikk. Foto: Christina Østergaard

– Trafikkøkning i nabogatene etter at Løkkeveien ble stengt

– Jeg går til og fra jobb, og ser trafikkøkningen etter at Løkkeveien ble stengt, sier Christina Østergaard. Bymiljøetaten sier situasjonen i nabogatene overvåkes tett og avviser ikke at det har vært økning i biltrafikken.

Publisert

— Erfaringsmessig blir det en del trafikk rett etter en omlegging av denne størrelsen, før nytt kjøremønster får satt seg, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i bymiljøetaten.

Mandag 20. mai ble Løkkeveien stengt for biltrafikk. Beboere i nærmiljøet har i fem tiår kjempet for å få den sterkt trafikkerte gaten stengt. Samtidig har en stenging av Løkkeveien skapt hodebry for både politiske myndigheter i Oslo, Statens vegvesen og bymiljøetaten.

— Kø opp til Bygdøy allé

Løkkeveien har fungert som tverrforbindelse innenfor Ring 2, og særlig for bilister vestfra, som skal for eksempel i retning Bislett og St. Hanshaugen. Nå må trafikken som gikk gjennom Løkkeveien ledes enten via Munkedamsveien og til rundkjøringen ved Nationaltheatret. Eller bilister kjører av ved Bygdøylokket, tar Bygdøy allé ned til Solli plass og deretter Henrik Ibsens gate.

Bildet av tett trafikk I Henrik Ibsens gate mot rundkjøringen ved Nationaltheatret er tatt klokken 16.44, 21. mai, dagen etter at Løkkeveien ble stengt. Foto: Christina Østergaard

Christina Østgaard forteller til VårtOslo at hun ser en markant endring i trafikken på sin daglige rute til og fra jobb. Hun veksler mellom å gå og ta trikk gjennom sentrum og til arbeidsplassen på Skøyen.

— Nå står det kø nedover Henrik Ibsens gate mot Nationaltheatret. Og den køen begynner helt oppe i Bygdøy allé. Jeg har vokst opp ved Ruseløkka og kjenner denne delen av byen godt. Nå bor jeg i en annen sentrumsbydel, og jeg ser jo at biltrafikken har forflyttet seg etter at Løkkeveien ble stengt sist mandag, sier Christina Østgaard.

Vil ha trafikkmåling

Bymiljøetaten er ansvarlig for å gjennomføre stengingen det rødgrønne byrådet har fått gjennomført. Oslos politikere har bestemt at prøvestengingen av Løkkeveien skal vare i ett år. Men allerede nå er bymiljøetaten på plass for å overvåke trafikkbildet i nabogater og veier. Og etaten har gjennomført trafikkmålinger før stengningen.

Bussene sliter mest med fremkommelighet dersom stenging av Løkkeveien er årsaken til trafikkøkningen VårtOslo får beskrevet av folk som jobber i nærområdet. Foto: tips@vartoslo.no

— Nå har bymiljøetaten folk på plass hele tiden for å observere, og vi vil gjøre en første telling og evaluering i løpet av noen uker, sier kommunikasjonsdirektør Kongsteien, som understreker at det tar tid før nytt kjøremønster setter seg.

Sør for rundkjøringen i Haakon VIIs gate ved Kronprinsesse Märhas plass var det tirsdag mer trafikk enn før Løkkeveien stengte, mener VårtOslos tipser som har tatt bildet fra sitt kontor. Foto: tips@vartoslo.no

VårtOslo har også fått bilder fra en tipser som har kontor i Haakon VIIs gate. Han ønsker ikke å stå frem med navn, men sier det også i gatene i nedre del av Vika er merkbart mer trafikk etter at Løkkeveien ble stengt.

Frp: — Dette forutså vi

— Ved 16-tiden er krysset ved Munkedamsveien og Haakon VIIs gate helt kaotisk nå. Bussene rekker ikke over og blir stående på tvers midt i krysset, og det hoper seg opp, forteller tipseren, som selv ikke kjører bil til jobben.

— Dette forutså vi kom til å skje. Stenger man i ett nabolag, så forflyttes trafikken til et annet, sier Frps Camilla Wilhelmsen. Foto: Arnsten Linstad

— Jeg kan, som tidligere ruseløkkabeboer, forstå at beboerne i området vil ha mindre biltrafikk. Men stengingen av Løkkeveien forflytter egentlig bare trafikken til andre gater. Aller verst er det jo at det går utover kollektivtrafikken, fordi bussene nå sliter med å komme seg frem i rushtrafikken, sier Christina Østgaard.

For over ett år siden, i april 2018, uttalte Frps bystyrerepresentant og nestleder av byutviklingskomitéen i bystyret, Camilla Wilhelmsen, til VårtOslo: "Stenging av Løkkeveien vil få store utilsiktede konsekvenser fordi trafikken skyves over i andre gater".

MDGs miljøbyråd svarer ikke

— Ja, det vi ser av køer og omkjøring nå er akkurat det vi forutså kom til å skje ved stenging av Løkkeveien. Dette er en viktig gjennomfartsåre, men nå er det beboere i andre strøk og gater som rammes av økt biltrafikk. Når man stenger i et nabolag så belaster man et annet nabolag med økt trafikk, sier Camilla Wilhelmsen.

Bildet er tatt ved Fredriks gate, ved rundkjøringen og Henrik Ibsens gate rundkjøring, klokken 16.57, onsdag 22. mai, tredje dag etter stenging av Løkkeveien. Foto: Christina Østergaard

— Men bymiljøetaten sier det tar tid før et nytt kjøremønster setter seg. Er du uenig i det?

— Det som er tilfellet i Oslo sentrum er jo at det snart ikke er noen gater igjen å kjøre i. Så da er det ikke noe sted å etablere noe nytt kjøremønster. Dette rammer jo først og fremst nyttetrafikk, varetransport og kollektivtransporten, sier Wilhelmsen.

VårtOslo har gjentatte ganger bedt byrådsavdelingen til miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) besvare spørsmål om hvilke vurderinger som gjøres dersom det viser seg at trafikkbelastningen øker kraftig i nabogatene til Løkkeveien. Spørsmålene er blitt besvart med at det er "trafikktekniske vurderinger" som besvares av bymiljøetaten.

Powered by Labrador CMS