Boligbygg-skandalen

Advokat Thorvald Nyquist (til v.) og oppdragsansvarlig Stein Ove Songstad i revisjosnbyrået Deloitte la frem granskingsrapporten som har kostet over 13 millioner kroner. Foto: Arnsten Linstad

Nådeløs granskingsrapport av kommunale Boligbygg: — Uten kontroll og styring fra topp til bunn, mener Deloitte

Tilsammen kan 115 millioner av fellesskapets penger være tapt for alltid gjennom hodeløse eiendomskjøp det kommunale foretaket Boligbygg gjorde.

Publisert

Brudd på lover, regler, normer og politiske vedtak. Dette er bare en liten del av konklusjonene fra granskingen revisjonsbyrådet Deloitte har gjort av kommunale Boligbyggs kjøp av boliger de siste årene. Rapporten avdekker at 110 av tilsammen 532 granskede boligkjøp i regi av det kommunale foretaket kan ha påført fellesskapet et tap på opp mot 115 millioner kroner.

— Ikke bare er Boligbyggs anseelse svekket, men også tilliten til det offentlige, sier styreleder Stig L. Bech.

Boligbygg

  • Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger.  Foretaket har over 11.000 boliger og er Norges største utleier av boliger.
  • Bydelene tildeler kommunal bolig til personer som trenger en tilpasset bolig eller er i en vanskelig livssituasjon, og derfor trenger hjelp til å skaffe seg en bolig.
  • Boligbygg investerer rundt to milliarder i nybygging og utvikling av boligporteføljen de nærmeste årene. Boligbygg kjøper boliger i Oslo for rundt 600 millioner kroner i år.

Den erfarne advokaten og styreproffen ble innsatt som styreleder etter avsløringene i Dagens Næringsliv i fjor høst. Disse viste at kommunalt eide Boligbygg kunne ha tapt store penger på direktekjøp i Oslos boligmarked. Avisen avdekket også at Boligbygg handlet leiligheter direkte fra kjente konkursgjengangere.

Tar ikke stilling til mulig korrupsjon

— Dette er penger som skulle kommet offentligheten til gode. Etter kjøpsstoppen i fjor høst har styret og den nye ledelsen i Boligbygg jobbet hardt med å bygge en ny struktur som gjør fremtidige boligkjøp forsvarlig, sier Bech. 

Tirsdag morgen la revisjonsbyrådet Deloitte frem granskingsrapporten på 593 sider og et vedleggshefte med ytterligere 247 sider. Bak rapporten ligger et enormt arbeid, som til nå har kostet Oslo kommune 13,3 millioner kroner. Og denne rapporten er bare første del av en føljetong med granskinger.

Revisjonsbyrådet BDO er engasjert av byrådet for å avgi rapport senere. I tillegg skal kommunerevisjonen foreta en politisk gransking av hva som egentlig gikk galt. Og på toppen av dette kommer Økokrims strafferettslige etterforskning samt finans- og skattemyndighetenes undersøkelser av milliardkjøpene som Boligbygg skal ha gjennomført.

Kort tid etter avsløringene i fjor høst ble en innleid salgskonsulent i Boligbygg siktet for grov økonomisk utroskap. Konsulenten skal ha kjøpt 51 leiligheter for 222 millioner, og mistenkes for å ha samarbeidet med flere kjente konkursgjengangere ved salgene. Selgerne er også i økokrims søkelys, mistenkt for å ha trikset til seg titalls millioner kroner.

Politikere granskes ikke i denne omgang

Men hvorvidt noen har begått straffbare handlinger eller om det er snakk om korrupsjon, blir ikke avdekket i rapporten fra Deloitte. Dette er forhold som eventuelt blir endelig avdekket gjennom Økokrims etterforskning, og eventuelle tiltaler med påfølgende runder i rettsapparatet.

� Vedtaket om Tøyen var en omfattende oppgave for Boligbygg. Kanskje for stor. Det er opplagt at ingen helt forsto kompleksiteten i Tøyenløftet, sier Boligbyggs nåværende styreleder, Stig L. Bech. Foto: Arnsten Linstad

— Vi har ikke hatt mandat til å gå inn på eventuelle strafferettslige eller politiske sider i denne granskingsrapporten. Deloitte har tatt for seg hvordan kjøpene Boligbygg har gjort er blitt gjennomført, sier advokat Thorvald Nyquist i Deloitte.

Men rapporten som ble offentliggjort tirsdag morgen er alvorlig nok. Funnene Deloitte viser til er en serie brudd på lover, regler, normer, fullmakter og manglende, tildels feilaktig oppfølging, av politisk fattede vedtak. Deloitte ramser i rapporten opp hvordan det har vært total svikt fra styreleder, styret, administrerende direktør, avdelingsdirektør, seksjonsleder og videre helt ned til salgsteamet som gjennomførte flere hundre transaksjoner.

Flere ansatte kan få sparken

Både styret og administrerende direktør måtte ta sin hatt og gå i kjølvannet av skandalen i fjor høst. Men fortsatt er både avdelingsdirektør, seksjonsleder og salgsteamet ansatt i Boligbygg.

— De er blitt satt til andre oppgaver i foretaket. Så er vi i tett samarbeid med kommuneadvokaten om hvorvidt det vil være aktuelt med noen arbeidsrettslige konsekvenser for ansatte som var involvert i det som er kommet frem, sier styreleder Stig L. Bech.

Flere ansatte som var involvert i Boligbyggs oppkjøp av hundrevis av leiligheter er midlertidig omplassert her i foretakets kontorer i Wergelandsveien rett ved Slottsparken. Først etter en vurdering fra kommuneadvokaten, blir det klart om flere kan få sparken. Foto: Arnsten Linstad

Oslo kommunes Boligbygg er landets desidert største utleier av boliger. Foretaket forvalter mellom 11.000 og 12.000 boliger fordelt på nær 30.000 mennesker i Oslo. Men før i tiden drev ikke virksomheten med storstilt boligkjøp i milliardklassen. Hele skandalen som nå gradvis avdekkes gjennom ulike granskinger og politietterforskning startet egentlig med en politisk hestehandel.

Skandalen startet med en politisk hestehandel

La oss spole tilbake til 28. mai 2013. I Oslos rådhus er det kun et fåtall politikere i SV, Høyre, KrF og Venstre vet hva som er i ferd med å skje. Klokka ni sendes pressemeldingen ut. Innholdet i pressemeldingen skal vekke oppsikt, skape både bitterhet og glede. Men den er også det egentlige startskuddet for skandalen i Boligbygg som rulles opp drøyt fire år senere, høsten 2017.

Pressemeldingen handler om en politisk hestehandel inngått mellom byrådspartiene Høyre, Venstre og KrF på den ene siden, og Sosialistisk Venstreparti på den andre siden. SVs rutinerte politiker, nåværende ordfører Marianne Borgen, har gått bak ryggen til samarbeidskameratene i Arbeiderpartiet. Ved at SV stemmer for det borgerlige byrådets planer om Lambda som nytt Munch-museum, sikrer Borgen og SV bystyreflertall for det omstridte bygget i Bjørvika. SVs venner i Arbeiderpartiet er rasende på Borgen og hennes partifeller.

Økte oppkjøpt under rødgrønne

Men hva får SV for å sikre at de borgelige partiene får på plass Lambda? Jo, Marianne Borgen & Co har fått gjennomslag for SVs hjertesak nummer 1 i Oslo; et områdeløft for Tøyen og Oslo indre øst.

Kort tid etter avsløringene i fjor høst, var flere borgerlige politikere ute og mente Boligbyggs stor-oppkjøp i Oslo hadde bidratt til å drive boligprisene i været. Men Deloitte har ikke funnet noe som tyder på at det stemmer. Foto: Arnsten Linstad

Etter årevis med salg av kommunale boliger, går Høyre, KrF og Venstre blant annet med på å kjøpe opp hundrevis av leiligheter innenfor et begrenset geografisk område. Tøyenløftet er skapt. Men uvitende politikere har ikke skjønt at de også legger grunnlaget for Boligbyggskandalen som nå rulles opp.

Plustelig får det kommunale foretaket Boligbygg marsjordre om å svi av hundrevis av millioner kroner årlig på å kjøpe hundrevis av leiligheter. Men det stanser ikke der. Etter at de rødgrønne vinner valget i 2015, blir freden gjenopprettet mellom SV og Arbeiderpartiet. Nå er de plutselig vel forlikt igjen.

Lambda er glemt, og det er rødgrønt flertall i Oslo. Med seg på byrådslaget får de Miljøpartiet de Grønne, mens Rødt blir samarbeidsparti som sikrer flertall i bystyret. Nå økes de kommunale boligoppkjøpene i Oslo ytterligere.

Ingen i rådhuset stilte kritiske spørsmål

Vi spoler frem til tirsdag 4. september 2018 klokka 9.30 i Boligbyggs lokaler i Wergelandsveien 1, nesten vis-a-vis kunstnerboligen Grotten i Slottsparken. Deloitte har lagt siste hånd på granskingsrapporten og går gjennom funnene foran et trettitalls journalister.

I Deloittes rapport er det sparsommelig med kritikk av Oslos politiske myndigheter. Men mellom linjene går det an å lese at her er det ikke bare Boligbyggs styre og ledelse som har sviktet. Ingen i Oslo rådhus har fulgt opp heller. Hverken fra det borgerlige byrådet, det nåværende rødgrønne byrådet eller fra noen i bystyret.

Rapporten er på nær 600 sider med over 240 sider vedlegg. Tilsammen har Deloitte fakturert for rundt 12.000 timer. I tillegg har et titalls andre advokatfirmaer vært involvert. Prislapp: 13.3 millioner kroner. Foto: Arnsten Linstad

Boligbyggs nåværende styreleder, Stig L. Bech, er den som går lengst i sine kommentarer når media får innsyn i granskingsrapporten fra Deloitte. Men også han er varsom.

— Vedtaket om Tøyen var en omfattende oppgave for Boligbygg. Kanskje for stor. Det er opplagt at ingen helt forsto kompleksiteten i Tøyenløftet. Oppdraget ble gitt av bystyret til byrådet. Så gir igjen den ansvarlige byråden oppdraget til Boligbygg. Og da er det Boligbyggs styre og ledelse som har ansvaret for å gjennomføre oppdraget forsvarlig, sier Bech.

Ingen bevis for at kommunen har drevet priser opp

— I dette tilfellet var det sikkert gjort med de beste hensikter og vilje. Muligens burde Boligbygg allerede tilbake i 2013 signalisert at jobben var for stor. Men Boligbyggs styre og ledelse er uansett ansvarlige, og sørget ikke for den styring og kontroll som var nødvendig, slår den nåværende styrelederen fast.

— Nå ble alle boligkjøp stanset i fjor høst. Hvor mye gjenstår av oppkjøp for å oppfylle de vedtakene som bystyreflertallet har gjort? Og når skal Boligbygg i gang med kjøp igjen?

— Når vi skal i gang, er det eiendoms- og næringsbyråd Kjetil Lund (Ap) som må besvare. Og når det gjelder hvor mange boliger som er vedtatt innkjøpt og som ikke er kjøpt opp, så er det byrådsavdelingen til Lund som har de presise tallene. Nå jobber vi i styret og ledelsen med å få på plass en struktur som gjør slike kjøp forsvarlige. Og det skal vi få til, sier Stig L. Bech.

En interessant side ved Deloittes gransking er hvorvidt kommunen skal ha vært prisdrivende i Oslos boligmarked. De siste årene har boligprisene steget til svimlende høyder i hovedstaden. Og kort tid etter avsløringene i fjor høst, var flere borgerlige politikere ute og mente Boligbyggs stor-oppkjøp hadde bidratt til å drive boligprisene i været.

Men Deloitte har ikke funnet noe som tyder på at det er tilfellet. I det omfattende matrialet på flere titalls tusen e-poster, dokumentasjon fra Husbanken, og egne undersøkelser i markedet, konkluderer Deloitte-rapporten med at Boligbygg og kommunen ikke har vært prisdrivende utover det faktum at de har vært en av mange aktører i et hett boligmarked.

Powered by Labrador CMS