Geir Lippestad
Byråd Lippestad skifter ut styret i Boligbygg. Nye koster trengs for å gjenreise tilliten, mener han. Foto: Christian Vassdal

Byråd Lippestad skifter ut resten av styret i Boligbygg

Fra før har byråd Geir Lippestad kastet styrelederen i Boligbygg, hvor en person er siktet for grov økonomisk utroskap. Nå må resten av styret gå.

– Å sikre riktig kompetanse i den krevende situasjonen Boligbygg er i, har vært avgjørende. Samtidig er det et viktig at det kommunale foretaket ikke lammes i en kritisk periode. For å sikre kontinuitet, har styrets sammensetning blitt skiftet ut i en totrinnsprosess. Det tar litt tid å få på plass personer med nødvendig erfaring og kompetanse. Det har vi fått til nå, sier Geir Lippestad, byråd for næring og eierskap.

Stig L. Bech
Advokat Stig L. Bech er ny styreleder i Boligbygg. Foto: Privat

Allerede har byråden satt inn eiendomsadvokat Stig L. Bech som ny styreleder og nåværende styreleder i Undervisningsbygg, Steinar Manengen, som nytt styremedlem, ifølge en pressemelding fra

– Styret skal gjenreise tilliten

Nå innsettes ytterligere tre styremedlemmer: Gisele Marchand, Stine Rolstad Brenna og Mai-Lill Ibsen. Alle har leder- og styreerfaring fra rapportering, risikostyring og finans, ifølge Lippestad.

– Vi skal til bunns i denne saken og gjenreise tilliten til Boligbygg. Styret i Boligbygg har krevende oppgaver som skal løses der håndtering av granskningen og god organisering av foretaket blir sentrale oppgaver. Det har vært nødvendig å styrke kompetansen i styret for å drive dette arbeidet videre, sier Lippestad.

Lippestad forventer å bli aktivt og løpende orientert av det nye styret, melder han i en pressemelding.

Følgende styremedlemmer er nå utnevnt

Gisele Marchand er adm. dir. i Haavind AS og utdannet Siviløkonom. Hun har omfattende ledererfaring fra bank og kredittinstitusjoner. Hun har vært konserndirektør i DNB med ansvar for person og bedriftsmarkedet, adm.dir i BatesGruppen, Statens Pensjonskasse og Eksportfinans ASA.

Stine Rolstad Brenna er finansdirektør i E-CO Energi Holding AS. Hun er utdannet økonom med master i finans fra BI. Hun har hatt ledende stillinger i Norske Skog, Orkla og Dagbladet. Brenna har god kjennskap til Oslo kommune etter mange år i E-CO.

Mai-Lill Ibsen har omfattende styreerfaring fra bank, forsikring og kredittinstitusjoner. Ibsen har yrkeserfaring fra Eksportfinans ASA. Hun er styreleder i GIEK kredittforsikring, medlem i styret i blant annet Skandiabanken, Fjellinjen AS og Troms Kraft AS.

Det gamle styret

Styremedlemmene som er skiftet ut er Jan-Erik Nielsen, Hilde Elise Lytomt Harwiss, Per Erik Syvertsen og Liv Birgit Hansteen.

I tillegg sitter Odd Dagfinn Øien og Christine Biørnstad Wiig som ansatterepresentanter i styret.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer