Utdanningsdirektør Astrid Søgnen er bedt om å tre tilbake når hun fyller 67 år i november. Men dersom hun nekter å slutte i kommunen, kan Søgnen heve millionlønn helt frem til hun fyller 70 år. Selv om hun mister direktørtittel og lederansvar. Foto: Instituto Ayrton Senna / Flickr

60 kommunale toppledere med millionlønn i Oslo. Astrid Søgnen best betalt med over 1.5 millioner

På fem år har den høyest lønnede byråkraten i Oslo kommune, utdanningsdirektør Astrid Søgnen, fått 188.600 kroner i lønnsøkning. Se oversikten over millionlønningene til Oslos 69 toppledere.

Publisert

Etter VårtOslos avsløring om at Oslos heltidspolitikere har bevilget seg selv solide lønnsøkninger, begjærte vi innsyn i de kommunale toppbyråkratenes lønninger. Tallene som presenteres har VårtOslo fått fra byrådsavdelingen for finans.

Samlet har 60 kommunaldirektører, etatssjefer, bydelsdirektører og andre ledere i Oslo kommune lønn på over en million kroner årlig. Helt øverst på lønnsstatistikken troner den omstridte og kontroversielle utdanningsdirektøren Astrid O. Søgnen med årslønn på 1.550.200 kroner. I løpet av de siste fem årene har Søgnen hatt en lønnsøkning på 188.600 kroner.

Forrige uke ble det kjent at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har bedt Søgnen om å tre tilbake som utdanningsdirektør når hun fylle 67 år i november. Årsaken skal blant annet være at kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) har store samarbeidsproblemer med både utdanningsdirektør Søgnen og ledelsen i utdanningsetaten.

Fra høyre; byrådsleder Raymond Johansen (Ap), finansbyråd Robert Steen (Ap) og kunnskapsbyråd Inga Marthe Thorkildsen (SV). Foto: Per-Trygve Hoff

Omtrent samtidig som det ble kjent at Søgnen er bedt om å gi seg som direktør, ble det kjent at flere av utdanningsdirektørens nærmeste medarbeidere har levert varsler mot SV-byråd Thorkildsens lederstil. Disse varslene sa byrådsleder Raymond Johansen mandag at han selv ville håndtere.

Vanligvis blir varsler mot ledere håndtert av et eget varslingsråd i Oslo kommune. Men det er aldri tidligere blitt kjent at ledere i en etat skal ha levert inn varsler mot en sittende byråd.

Direktører mistet tittel, beholdt millionlønn

Selv om byrådsleder Raymond Johansen skal ha bedt Søgnen om å tre av som toppleder for utdanningsetaten i Oslo når hun senere i år fyller 67 år, er det ikke gitt at hun mister topplederlønna selv om hun ikke lenger får fortsette som direktør.

Boligbyggs tidligere direktør Jon Carlsen mistet tittelen, men har beholdt Oslo kommunes topplederlønn på 1.169.000 kroner årlig. Til venstre, bak Carlsen, står daværende næringsbyråd i Oslo, Geir Lippestad (Ap). Foto: Boligbygg

I oversikten VårtOslo har fått fra finansbyrådens kontor er det nemlig flere tidligere toppledere som fortsatt hever superlønn i Oslo kommune. En av dem som har beholdt millionlønna er tidligere direktør for renovasjonsetaten, Pål A. Sommernes. Han måtte gå av som direktør etter søppelskandalen vinteren 2016 og våren 2017.

Men Sommernes får fortsatt 1.035.000 kroner i årslønn. I dokumentene VårtOslo har fått innsyn i, har den tidligere renovasjonsdirektøren nå tittelen "toppleder bibehold".

Søgnen kan heve millionlønn i tre år

Dette er en lønnsordning Sommersnes har til felles med seks andre overflødige toppbyråkrater i kommunen. Den tidligere direktøren for Boligbygg, Jon Carlsen, som måtte går etter avsløringene om at kommunen kan ha tapt enorme summer, mottar fortsatt direktørlønn på 1.169.000 kroner årlig. Nå med tittelen "toppleder i bibehold" i lønnsoversikten VårtOslo har fått.

Dersom Astrid Søgnen fortsetter til Oslo kommunes endelige pensjonsalderen på 70 år, er det svært sannsynlig at hun fortsetter å motta topplederlønn på over 1.5 millioner, selv om hun mister både direktørtittelen og topplederansvaret for utdanningsetaten.

En beregning fra byrådsavdelingen for finans viser at samtlige toppledere i Oslo kommune, i snitt har hatt en lønnsøkning på omlag 40 prosent de ti siste årene. I samme periode har Oslo kommunes øvrige ansatte, omfattet av ordinære tariffoppgjør, hatt en lønnsøkning på 47 prosent, ifølge byrådsavdelingen.

Flere med kommunal millionlønn, færre i staten

På lønnsstatistikken etter Søgnen havner kommunaldirektør Tale Teisberg, med 1.493.000 i årslønn. Teisberg ble ansatt som direktør ved byrådsleder Raymond Johansens kontor i 2016. Da kom den 50 år gamle toppbyråkraten fra en jobb som ekspedisjonssjef i Finansdepartementet.

I departementene har statsansatte med topplederlønninger over en million kroner blitt redusert. Samme år som Teisberg gikk til kommunaldirektørjobben ved byrådsleder Johansens kontor, ble det 19 færre toppledere med millionlønn i departementene.

I 2016 var det registrert 248 statlige toppledere med spesiallønn på over en million kroner, mens det året før var 267, viser tall VårtOslo har fått fra statsministerens kontor. Men i Oslo kommune har det gått motsatt vei. Her har antallet toppbyråkrater med superlønn økt.

Utdanningsdirektør Astrid Søgnen har bakgrunn fra samme politiske parti som byrådsleder Raymond Johansen (Ap). I årene 1995 til 1997 var Søgnen statssekretær for utdanningsminister Gudmund Hernes (Ap). Men i år 2000 ble hun hentet til jobben som utdanningsdirektør i Oslo fra jobben som assisterende utdanningsdirektør i Akershus fylkeskommune. Foto: Arbeiderpartiet

I 2010 var det 24 toppledere i Oslo som hevet lønninger over millionen. Tre år senere, i 2013, hadde antallet kommunale toppbyråkrater med millionlønn økt til 44 personer. Og i løpet av de siste sju årene har antallet steget til 60 kommunale sjefer med lønn over en million kroner årlig. I tillegg er det fire kommunale toppsjefer som tjener over 900.000 kroner.

Klimasjefen får lavest lønn

Blant de "dårligst" lønnede finnes blant andre direktør Heidi Sørensen i Klimaetaten. Den tidligere SV-politikeren og miljøaktivisten hever "bare" 922.000 kroner i lønn fra kommunen.

En beregning gjort ved statsministerens kontor viser at gjennomsnittlig lønn i Norge i fjor var 540.800 kroner årlig. Tallet er beregnet ut fra at det er 2.315.200 årsverk som hever lønn i Norge. Gjennomsnittslønna for norske arbeidstakere er dermed over million kroner lavere enn det Oslos utdanningsdirektør Astrid Søgnen får utbetalt i lønn fra det offentlige hvert år.

Ny Boligbygg-direktør ikke med på listene

Lønnsoversikten VårtOslo har mottatt fra byrådsavdelingen for finans inneholder også lønningene til toppsjefene i de kommunale foretakene. Men ett navn mangler. Den nye direktøren for Boligbygg, Marit Jakobsen Leganger, står ikke på lønningslistene. Trolig fordi hun formelt ikke har tiltrådt ennå. Men VårtOslo har bedt om å få innsyn også i den nye Boligbygg-direktørens lønn.

VårtOslo har bedt om en kommentar fra byrådsleder Raymond Johansen, men han har ikke kommet tilbake med noe svar. Under følger oversikten over topplederlønningene i Oslo kommune.

TopplederlønningerTopplederlønninger2Topplederlønninger3

Powered by Labrador CMS