– Skal det bli en slutt på alle de narkomane i bybildet, må miljøet få et fristed, mener Arild Knutsen. Foto: Christian Vassdal

Nå må det opprettes et fristed for det tunge rusmiljøet i Oslo sentrum. Nok er nok

I Danmark fikk de bukt med rusmiljøet på gateplan. Det skjedde etter at Aarhus kommune og politiet gikk sammen og ga de sprøytenarkomane et godt tilrettelagt fristed.

Publisert

Alle arrestasjonene, bøteleggingene og bortjagingene har kun vært nedverdigende og provoserende. Befolkningen har reagert, det har alltid vært aktive motstemmer i debatten. Politiaksjoner mot rusmiljøet virker mot sin hensikt.

Politiet i Oslo brukte drøyt tjue år på å flytte det største åpne markedet for illegale rusmidler fra Slottsparken og til Christian Frederiks Plass på sjøsiden av Oslo S. Plassen fikk tilnavnet Plata, inspirert av tilnavnet til Sergels Torg i Stockholm, «Plattan».

Politiets aksjoner mot Plata

I 2004 gjennomførte politiet i Oslo den såkalte Plata-aksjonen. Dette var en reintensivering av en kontinuerlig politiaksjon som medførte at det største åpne rusmarkedet ble flyttet opp til Skippergata, som da ble omdøpt SkipperPlata. Det ble hevdet den gang at aksjonen kom i gang som følge av at Olav Thon skulle bygge hotell like ved.

Næringslivet i Skippergata ble da rammet og politiet intensiverte igjen. Etter noen runder fram og tilbake i Skippergata, flyttet markedet seg til Jernbanetorget. Dette var langt nok unna forretningenes dørstokker til at politiet trappet ned til jevnlige aksjoner på normalen, markedet ble værende der i noen år.

I 2011 reintensiverte de nok en gang. Da flyttet markedet seg til Brugata/Storgata, et område som også tiltrakk seg mye kriminalitet.  Egentlig har det alltid blitt tiltrukket masse kriminalitet i randsonen av narkomarkedet, som politiblikket i mindre grad fanger opp.

Siden 2011 har rekrutteringen til rusmiljøet økt, det samme har tilstrømmingen til lavterskeltiltakene. Tidligere måtte man gå ut fra det normale miljøet i Sentrum og bort til et rusmiljø i utkanten, for å kjøpe stoffer. Nå er det flere kvartaler man knapt kan bevege seg gjennom uten å tilbys illegale stoffer av pågående selgere.

Danskene har en mer human narkotikapolitikk

Forrige uke besøkte jeg Center for Misbrugsbehandling i Aarhus. De har et stort senter i sentrum av byen, der mennesker med rusproblemer kan få rusbehandling svært raskt. De rammes ikke av kutt, slik rusomsorgen i Oslo gjør. Terapeutisk, sosial og medisinsk hjelp med enten subutex eller metadon startes opp innen få dager. De har også rusfrie oppholdssteder som Oslo enda bare kan drømme om. Og de har noe som heter halvveishus, der folk som har vært til institusjonsbehandling kan bo og oppta aktiviteter i hjemkommunen før de flytter for seg selv igjen.

De har også sprøyterom som tillater røyking og sniffing av stoffer. De ekskluderer ikke stoffbrukere som ikke bruker heroin der, slik de gjør i Oslo. De ekskluderer heller ikke de som kommer fra andre kommuner, slik Oslo gjør. Dessuten har de en heroinklinikk som også kan vise til gode resultater.

De har et minimalt åpent rusmiljø på gateplan, som ikke på noen måte er til sjenanse for næringslivet. Men det har de hatt før! Da gikk kommunen og politiet sammen og ga dem et fristed. Et stykke fra handelsstrøkene, inngjerdet, med båser med tak over og med sprøyteavfallsdunker. Godt tilrettelagt. Politiet lar de tyngste brukerne være i fred! Det er nettopp denne toleransen som har medført at de har fått bukt med de verste konsekvensene der, de har en mer human narkotikapolitikk.

Intensiverte politiaksjoner er bare trist

At politiet nå skal slå til igjen, med nok en intensivert politiaksjon er bare trist. Og det er i utakt med politiske føringer. Vi er midt under en rusreform, det går mot avkriminalisering og åpnes for større valgfrihet i rusbehandlingen. Den politiske prosessen er kommet i gang nettopp som følge av reaksjonene på politiaksjonene mot rusmiljøene i storbyene og medias fokus på dette.

Dersom Olav Thon ønsker en bedring av situasjonen i Oslo, anbefaler jeg at han krever av kommunen og politiet at de jobber hensiktsmessig. Det var altså rett før byggingen av Thon-hotellet ved Oslo S. at miljøet ble jaget fra Plata. Nå opplever Thon-selskapet sjenanse rundt deres virksomheter igjen. Det vi trenger i Oslo er et fristed som de har i Aarhus, toleranse og en slutt på plagingen og jagingen av hovedstadens vanskeligst stilte.

VårtOslo ba både oslopolitiet og Thon-gruppen om å kommentere debattinnlegget, men ingen av dem har svart.

Powered by Labrador CMS