Trond Bølviken krever at hans høringsuttalelse om Brynsbakken strykes fra saksdokumentene.
Trond Bølviken krever at hans høringsuttalelse om Brynsbakken strykes fra saksdokumentene.

Brynsbakken-naboer frykter at bystyret skal ta avgjørelse på falske premisser

Bane Nor mener det ikke vil være mulig å bygge lokk over hele sporområdet i Brynsbakken. Bygningsingeniør og Vålerenga-beboer Trond Bølviken mener jernbaneselskapet tar grundig feil.

Publisert

Utbyggingen av jernbanekapasiteten på Brynsbakken i Kværnerdalen mellom Vålerenga og Kværnerbyen har fått nærmiljø og lokalpolitikere til å se rødt. Bane Nor ønsker å foreta en omfattende sporomlegging for å øke togkapasiteten med 5000 seter i timen fra 2025.

Ikke bare må en rekke verneverdige hus på "Hylla" i Enebakkveien rives, naboene frykter også støy, dårligere skolevei for ungene i området og et mindre trygt nærmiljø.

Torsdag gjorde byråd for byutvikling, Arild Hermstad (MDG), det klart at byrådet sier ja til Bane Nors planer. Det har økt kamplysten hos aksjonistene som kjemper mot planene.

— Bane Nor villeder om lokk

Et av de store stridstemaene gjennom hele planprosessen har vært hvorvidt det er mulig å legge et lokk over hele eller deler av sporområdet, for å verne nærmiljøet mot støy og gjøre området bedre.

Bane Nor har hele tiden hevdet at dette ikke er mulig, men har i sitt siste planforslag gått inn for et begrenset lokk over ett av sporene. Argumentet fra Bane Nor mot lokk over noen av de andre sporene har blant annet vært at høydene i terrenget gjør at dette ikke vil være mulig å få til.

Nå kan det vise seg at dette ikke stemmer.

Slik ser Bane Nor for seg at prosjektet i Brynsbakken vil se ut når det står ferdig i 2025.
Slik ser Bane Nor for seg at prosjektet i Brynsbakken vil se ut når det står ferdig i 2025.

— Ikke umulig å bygge lokk

De siste 40 årene har bygningsingeniør Trond Bølviken bodd i Smålensgata på Vålerenga. Han er dermed nesten nærmeste nabo til den planlagte utbyggingen i Kværnerdalen.

Etter en lang karriere i bygg- og anleggsbransjen, mener han Bane Nor ikke spiller med åpne kort når det gjelder muligheten for å bygge lokk over sporene i Kværnerdalen.

— Forklaringen Bane Nor har gitt om at det ikke er mulig å bygge lokk er positivt uriktig. Det stemmer ikke at det ikke er mulig å etablere lokk som følge av at høydeforskjellen fra sporet og opp til terrenget er for liten, sier Bølviken til VårtOslo.

Skinnebytte i Brynsbakken sommeren 2015.
Skinnebytte i Brynsbakken sommeren 2015.

Kom med innsigelse i april

Da Bølviken ble kjent med utbyggingsplanene i april i fjor, reagerte han på fremstillingen utbyggeren la til grunn for valgene de hadde tatt. På bakgrunn av dette skrev ha et høringsutspill til planene.

I sitt høringssvar påpekte han at han hadde flere forslag som blant annet innebar å bygge mindre lokk over deler av anlegget.
Kanskje kunne det også være mulig å flytte noen av husene på «Hylla» opp på lokket? I planforslaget som nå er oversendt byrådet er uttalelsen til Bølviken tatt med, men Bane Nor hevder at det han sier ikke stemmer. Et lokk er ikke mulig, ifølge jernbaneselskapet.

— Krever ikke løfting av terrenget

I planforslaget som nå er oversendt byrådet, er uttalelsen til Bølviken tatt med, men Bane Nor hevder at han ikke snakker sant.

— Det er ikke holdbart at Bane Nor bruker høydeforskjellen i området som begrunnelse mot å bygge lokk. Det finnes i dag en bro over sporet i dette området og forslagsstiller har selv foreslått en ny bro i samme område. Et lokk er ikke noe annet enn en bred bru og har samme krav til høyde, mener Vålerenga-beboeren.

Han viser likeledes til at terrenget i deler av området i dag er høyere enn både dagens bro og den foreslåtte broen. Et lokk vil derfor ikke kreve løfting av terrenget, mener han.

Frykter vedtak fattet med feil informasjon

Etter å ha sendt inn uttalelsen i fjor har ikke Bølviken hørt noe, før uttalelsen dukket opp i saksoversendelsen fra plan- og bygningsetaten til byrådet. Etter å ha blitt kjent med Bane Nors svar på argumentene hans, har Bølviken bedt plan og bygg om at innholdet i svaret på hans forslag rettes. Brevet ble sendt forrige søndag.

— Jeg frykter at politikerne i bystyret kan komme til å ta en avgjørelse i denne saken på sviktende grunnlag. Derfor har jeg bedt om at dette saksdokumentet umiddelbart trekkes fra saken og erstattes av et dokument med riktige opplysninger og at saken stoppes inntil dette har skjedd, sier han.

Siden han sendte brevet har han ikke hørt noe fra plan- og bygningsmyndighetene.

De verneverdige husene på 'Hylla' trues av riving om reguleringsplanen fra Bane Nor blir vedtatt.
De verneverdige husene på "Hylla" trues av riving om reguleringsplanen fra Bane Nor blir vedtatt.

— Det er jo litt rart at jeg ikke har hørt noe etter at jeg skrev henvendelsen med kravet om at de uriktige opplysningene rettes, påpeker Trond Bølviken.

Hos plan- og bygningsetaten har de vurdert forespørselen fra Bølviken, men kommet fram til at den ikke etterkommes.

— Høringsinnspillet kom i forbindelse med høringen av planforslaget for Brynsbakken. Bane Nor har svart på innspillet, og Bølvikens innspill og Bane Nors svar er en del av saksdokumentene som vi sendte til politisk behandling 11. desember 2020. Vi har vurdert kravet fra Trond Bølviken om å slette hans høringsuttalelse fra saksdokumentene, men vi mener at hans innspill og Bane nors svar er en del av saken, som nå er til politisk behandling, sier avdelingsdirektør Harald Øvland.

— Alle syn skal få komme fram

Etaten viser til at det i en høringsrunde og i oversendelse av plansaken er viktig at alle parter kommer til ordet.

— Saksdokumentet Bølviken viser til inneholder Bane Nors oppsummering og kommentarer til bemerkninger som kom inn i forbindelse med høringen av planforslaget.

— Forslagstiller, i dette tilfelle Bane Nor, skal alltid oppsummere og kommentere bemerkninger som kommer inn i forbindelse med høring av en plansak. At alle parter skal kunne si sin mening er en viktig del av medvirkningen, og det er vår plikt å synligjøre dette i sakens dokumenter som følger til politisk behandling, sier avdelingsdirektør Øvland.

Øvland sier i tillegg at kommunen ikke har noen holdepunkter for å si at Bane Nors vurderinger har feil eller mangler i forhold til begrunnelse for valgte løsning.

Bane Nor frykter stor betongmur

Kommunikasjonsrådgiver Stine Strachan i Bane Nor skriver i en epost at de, etter å ha sett på mange forskjellige alternativer til løsninger, har kommet fram til å legge 175 meter av trasseen under lokk.

— Skal vi legge lokk over hele anlegget blir det en 25 meter høy mur mellom Kværnerbyen og Vålerenga. Togsporene stiger ut av Oslo, så vi har klart å flytte brua litt nærmere skolen ved å heve den omtrent 1,2 meter, men skal vi ha lokk lenger bortover må vi lage en stor mur som skiller bydelene, gir naboene i Etterstadgata en mur å se inn i eller ta noe av Vålerengaparken. Dette er grunnen til at Oslo kommune og Bane Nor mente det var best å gå videre med dette alternativet, skriver kommunikasjonsrådgiveren.

Bane Nor har ikke svart på et konkret spørsmål fra VårtOslo når det gjelder Bølvikens påstander om at selskapet kommer med informasjon i reguleringsforslaget som ikke er riktig: Men i en epost onsdag kveld, skriver Bane Nors prosjektleder, Torun Hellen følgende:

«Det ligger tre E6-tunneler rett under sporene, mellom ny og gammel bro over Hovedbanen, og gjør det vanskelig å legge et tungt lokk over der. I tillegg vil lokk lage en mur mellom Kværnerdalen og Vålerenga. Delvis lokk vil bli en mur for naboene i Etterstadsgata.»

Powered by Labrador CMS