– For å sikre at vi har sterke fagmiljøer som kan forvalte og bygge fremtidens bygg, mener vi en sammenslåing er et riktig og nødvendig grep, sier Marthe Scharning Lund. Foto: Magnus Evenstuen

Byrådet foreslår å slå sammen Undervisningsbygg, Omsorgsbygg, Kultur- og idrettsbygg og Boligbyggs utbyggingsvirksomhet

Det nye foretaket skal hete Oslobygg KF, vil forvalte 2,5 millioner kvadratmeter eiendom og nærmer seg størrelsen til Statsbygg.

Publisert

– For å sikre at vi har sterke fagmiljøer som kan forvalte og bygge fremtidens bygg, mener vi dette er et riktig og nødvendig grep. Et større foretak vil alltid ha prosjekter som er spennende nok til å beholde de flinke folka våre over tid, sier Marthe Scharning Lund.

Det er store likheter mellom eiendomsforetakene i Oslo kommune; alle forvalter, drifter og vedlikeholder formålsbygg, og alle har byggherreorganisasjoner med ansvar for planlegging, prosjektering og gjennomføring av ulike byggeprosjekter.

– Vi ønsker oss mer robuste fagmiljøer og en felles satsing på digitale modeller av bygg. Større fagmiljøer kan opparbeide spisskompetanse på sentrale fagfelt og kan se de kommunale behovene i sammenheng, sier Lund i en pressemelding.

Miljøambisjoner

Byggebransjen er også en stor utslippskilde, og byrådet har ambisjoner om at 95 prosent av utslippene skal bort innen 2030. – Oslobygg skal være en pådriver for bærekraft, miljø og klima, slik at klimautslippene fra bygg reduseres, ifølge Scharning Lund.

– Oslo vokser, og vi er en by med begrenset plass. Som landets nest største byggherre og eiendomsaktør skal vi trekke hele byggebransjen i en mer miljøvennlig retning og være ledende i å bygge teknologisk avanserte bygg. Vi mener at et samlet foretak står bedre rustet til å sørge for smartere bygging og bedre løsninger for brukerne, sier Marthe Scharning Lund (A), byråd for næring og eierskap.

Dyrt med tomter

Veksten i Oslo gjør at det er mangel på kommunale tomter. Det er kostbart å kjøpe tomteareal for å dekke kommunens behov fremover.

– Vi må i større grad utnytte tomtene våre til flere formål.  Et samlet foretak med felles ressurser og kompetanse vil lettere kunne planlegge for flere formål i samme prosjekt og føre til enhetlig, rimelig og hensiktsmessig drift av sambrukseiendommer, sier Lund.

Sterkere innkjøper

En sammenslåing av foretakene vil også gi en styrket markedsposisjon. En stor innkjøper som stiller felles krav til løsningene, vil kunne bidra til at leverandørene ser forretningsmuligheten som ligger i å satse på bærekraft og innovasjon.

– Byggebransjen kan forvente en mer krevende kunde. Foretakene skal investere for 36 milliarder de neste fire årene. Dessuten vil ytterligere bekjempelse av sosial dumping og arbeidskriminalitet fortsatt stå høyt på vår agenda, sier Lund.

Arkitekt er positiv

Arild Eriksen fra arkitektkontoret Fragment synes ikke nødvendigvis sammenslåingen er en dårlig ide:

Arkitekt Arild Eriksen tenker at Oslos kommunale etater har litt å gå på når det gjelder å kommunisere med hverandre. Foto: Privat

– Når Oslo kommune ønsker å regulere raskere og gjøre mer med tomtene sine, kan det å samle folk i ett hus være en god ting.

Han er ikke fremmed for at sammenslåingen kan innebære mer byråkrati, men sier samtidig:

– Vi hører stadig at Oslo kommune ikke har noen tomter å spille på, selv om disse ofte dukker opp likevel. Kommunen har åpenbart noe å gå på når det gjelder å koordinere de ulike foretakenes tomter.

Powered by Labrador CMS