DEBATT

Pakkeforløp i demensomsorgen vil være å putte et mangfold av mennesker inn i et fast løp som ikke er tilpasset noen, sier Siri Jensrud i dette innlegget.
– Pakkeforløp i demensomsorgen vil være å putte et mangfold av mennesker inn i et fast løp som ikke er tilpasset noen, mener Siri Jensrud.

– Pakkeforløp vil være å putte mennesker inn i et fast løp som ikke er tilpasset noen

– Oslo har 15 bydeler som hver seg har en størrelse med en gjennomsnittlig kommune. De skal alle gi likeverdige tjenester til sine innbyggere. Men likeverdige tjenester betyr ikke like tjenester, men at tjenestene er tilpasset den enkelte person.

Publisert

Under tittelen «Oslo er ikke forberedt på eldrekrisen» lanserer representanter for Nasjonalforeningen Oslo Demensforening, Leiner og Hansen, god gammel Høyre-politikk når de ønsker seg et pakkeforløp i demensomsorgen. 

Oslo har 15 bydeler som hver seg har en størrelse med en gjennomsnittlig kommune. De skal alle gi likeverdige tjenester til sine innbyggere. Men likeverdige tjenester betyr ikke like tjenester, men at tjenestene er tilpasset den enkelte person. 

Pakkeforløp i demensomsorgen vil være å putte et mangfold av mennesker inn i et fast løp som ikke er tilpasset noen. 

En foregangskommune

Oslo er en foregangskommune og ligger helt fremst i utviklingen av den digitale helsetjenesten som utvikles i nærkontakt med oppgavene vi skal løse. 

Dette er helt avgjørende for å frigjøre tid for fagpersonell som arbeider tettest med pasient og pårørende.

Dette står nå på spill i Oslo.

Jeg kan være enig med Leiner og Hansen at det må settes fortgang i type overgangsboliger. 493 nye Omsorg+-boliger er ikke nok. Men dette hverken frigjør tid for sykepleiere, helsefagarbeidere og pårørende eller gjør en forskjell i brukerens hverdag hvis Oslo kommune trapper ned i satsingen på den digitale transformasjonen.

Digital teknologi handler aller mest om mennesker og samhandlingen mellom oss. Her er digitaliseringsetaten Origo avgjørende. Denne gikk Høyre til valg på å legge ned. Det bør bekymre Nasjonalforeningen Oslo Demensforening.

Et systematisk pårørendeprogram

Oslo har også som første storby satt i gang systematisk pårørendeprogram bygget på Pårørendealliansen sine ti prinsipper. Dette bør jo heies frem.

Helseveiviseren er i all sin banalitet et enormt fremskritt for pårørende. Bli med å sett krav til bydelspolitikerne om innholdet i denne. Da skal dere se at mye som etterlyses faller på plass.

Vi mangler helsepersonell i dag og vil mangle enda flere i fremtiden. Intet hav av velferdsteknologi shoppet på det internasjonale markedet eller nye bygg vil kunne avbøte de utfordringer som vi som samfunn står ovenfor.

Tjenesteutvikling og digital tjenesteutvikling er to sider av samme sak. Å ha en demenssykdom og være pårørende illustrerer godt hva enkeltindividet står i og hva vi sammen kan få til av endring.

Powered by Labrador CMS