Oslos nye vannrenseanlegg legges i skogen bak Gardens leir på Huseby. Foto: Forsvaret/Wikimedia
Oslos nye vannrenseanlegg legges i skogen bak Gardens leir på Huseby. Foto: Forsvaret/Wikimedia

Oslos nye vannrenseanlegg bygges ved Husebyskogen. 70 år har det tatt å komme i gang

Naboer ved Husebyskogen må belage seg på lang anleggsperiode få år etter at USAs ambassade sto ferdig. Prislappen for Oslos reservedrikkevann er 10 milliarder kroner.

Publisert

Arkeologer er nå i gang med å undersøke grunnen ved Husebyskogen der Oslos nye vannrenseanlegg skal bygges og stå ferdig innen 2028. Dermed er arbeidet som skulle startet for snart 70 år siden endelig i gang.

Holsfjorden, en arm av Tyrifjorden, i Buskerud er planlagt som Oslos nye reservedrikkevannskilde. Nå har vann- og avløpsetaten startet arbeidet som egentlig skulle vært i gang for snart 70 år siden. Allerede tidlig på 1950-tallet ble nemlig bystyret klar over at Oslo ikke hadde sikker og trygg vannforsyning.

Men da Statens mattilsyn i fjor påla Oslo kommune å få på plass reserveløsningen, startet endelig planleggingen. Og nå er de lovpålagte arkeologiske grunnundersøkelsene godt i gang.

Naboer protesterte mot USAs bygging

Prislappen for Oslos reservevannforsyning er beregnet å ende på rundt 10 milliarder kroner. Da får Oslo en reservekilde som tilfredsstiller kravene mattilsynet har stilt. Vann- og avløpsetaten opplyser at planleggingsperioden strekker seg til 2020, deretter starter bygging av det som til slutt skal stå ferdig innen 2028.

Beboere ved Husebyskogen får dermed atter en gang en stor anleggsnabo. Bare noen få år etter at USAs nye ambassade er ferdigstilt i samme område. Og det manglet ikke på protester fra naboer da Oslo bystyre i 2005 med knappest mulig margin, en stemmes flertall, vedtok å la amerikanerne få bygge ambassaden på vestkanttomta.

Oslos reservevannkilde blir Holsfjorden når ledningnett og vannrenseanlegg etter planen står ferdig innen 2028. Foto: Vann- og avløpsetaten/Oslo kommune
Oslos reservevannkilde blir Holsfjorden når ledningnett og vannrenseanlegg etter planen står ferdig innen 2028. Foto: Vann- og avløpsetaten/Oslo kommune

Dramatikken var stor da en vararepresentant fra Venstre, Ane Willumsen, og Ap-veteranen Tom Pape brøt med sine respektive partier og sikret flertall for ambassade-utbyggingen. Willumsen og Pape sikret med det også flertall for det som ble en langvarig byggeperiode på Huseby. Nå må naboene igjen belage seg på anleggstrafikk til og fra i 2020 og til det nye vannrenseanlegget ved Husebyskogen står ferdig.

Oslo tom for vann på få timer

Men reserveløsningen som nå skal bygges er helt kritisk for en by som ifølge befolkningsfremskrivninger vil øke med 200.000 innbyggere de neste tiårene. Allerede i dag vil indre Oslo gå tom for vann på fire-fem timer dersom Oset vannrenseanlegg ved Maridalsvannet settes ut av spill. Det er særlig Oslos fem indre bydeler Grünerløkka, Sagene, Frogner, Gamle Oslo og St. Hanshaugen som blir hardt rammet.

Samlet bor det over 250.000 innbyggere i de fem indre bydelene. Av disse innbyggerne regner kommunen med at 39.945 mennesker vil være i kritisk fare. Dette er eldre som bor på sykehjem, eller er mottakere av hjemmetjenester. Men også barn og unge som ikke kan klare seg selv. I tillegg vil pasienter ved sykehusene på Ullevål og Lovisenberg rammes etter bare få timer.

Maridalsvannet sårbart for sabotasje

— Vann skal overføres i tunnel fra Holsfjorden til vannbehandlingsanlegget som vil ligge ved Huseby. Herfra vil drikkevann overføres til ledningsnettet i Oslo. Tunnelen vil i hovedsak gå dypt under dagens terreng, opplyser vann- og avløpsetaten.

Vann- og avløpsetaten unngår å bruke ord som sabotasje, naturkatastrofe eller terror når Oslos befolkning skal forklares hvorfor byen trenger tryggere og flere vannkilder. Men det er opplagt at Oset renseanlegg ved Maridalen er ekstremt sårbar for menneskeskapte ødeleggelser.
— Målet med å etablere en ny reservevannforsyning er å sikre at Oslos vannforsyning vil gi tilstrekkelige mengder drikkevann til innbyggerne også ved svikt i vitale deler i vannforsyningssystemet, skriver vann- og avløpsetaten.
Oslos indre bydeler går tomme for vann etter fire-fem timer hvis drikkevannskilden Maridalsvannet settes ut av spill. Foto: Sawong Oseid/Flickr
Oslos indre bydeler går tomme for vann etter fire-fem timer hvis drikkevannskilden Maridalsvannet settes ut av spill. Foto: Sawong Oseid/Flickr

Hemmeligholdt kriseplan

Hemmeligholdt kriseplan om evakueringSist uke offentliggjorde VårtOslo deler av kommunens tidligere hemmeligholdte beredskapsplan dersom drikkevannskilden ved Maridalsvannet skulle settes ut av spill. Oppsiktsvekkende nok går beredskapsplanen i hovedsak ut på å be folk frivillig forlate Oslo. Særlig innbyggeren i de fem indre bydelene vil bli oppfordret til en firvillige evakuering. Rett og slett fordi Oslo kommune ikke har ressurser til å hjelpe dem.

«Kommunen vil oppfordre befolkningen til å oppholde seg utenfor sentrum, og det legges til grunn at innbyggere med ressurser til det vil flytte ut av byen på eget initiativ. En slik oppfordring vil ikke være det samme som en formell beslutning om evakuering av befolkningen», heter det i beredskapsplanen som inntil nylig var hemmeligholdt og unntatt offentlighet.
Vann- og avløpsetaten har nå lagt ut planer og tidspunkter for utbygging av både renseanlegget på Huseby, og for vannledningene fra Holsfjorden til offentlig høring. Høringsfristen går ut i begynnelsen av september i år.
Powered by Labrador CMS