Flere politipatruljer på Grønland torg etter en slåsskamp på stedet før helgen.

Vil at unge lovbrytere i Oslo skal dømmes raskere

Mandag sender Justis- og beredskapsdepartementet ut oppdrag om å utrede etablering av hurtigspor for behandling av straffesaker mot unge lovbrytere i Oslo.

Publisert

Det melder departementet selv på regjeringens hjemmesider.

– Unge som begår kriminalitet skal møtes med en rask reaksjon. Lang ventetid mellom lovbrudd og reaksjon kan være en stor belastning både for fornærmede og pårørende,  uttaler justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). 

– Det er også en risiko for at ungdommen begår nye lovbrudd, derfor må det komme en rask reaksjon. Rask straffesaksbehandling vil kunne bidra til å hindre tilbakefall og rekruttering til kriminelle nettverk, utdyper hun.

I løpet av året

Det er Domstoladministrasjonen, i samarbeid med Politidirektoratet, Kriminalomsorgsdirektoratet, Riksadvokaten og Sekretariatet for konfliktrådene som nå har fått i oppdrag fra statsråden å gjennomføre utredningen.

Denne skal leveres innen utgangen av året og danne grunnlag for departementets videre oppfølging.

En eventuell etablering av et hurtigspor for behandling av straffesaker vil fortrinnsvis gjelde ved Oslo tingrett.

– Flere har pekt på behovet

– Regjeringen har nylig lagt frem forslag til endringer i reaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Forslagene skal blant annet sikre raskere iverksettelse av straff og at domstolene har flere handlingsalternativer ved idømmelse og brudd, fortsetter Mehl.

– Flere har pekt på behovet for å legge til rette for raskere behandling av saker mot unge lovbrytere. For oss har det vært viktig å lytte til disse signalene, avslutter Senterparti-statsråden.

– Må være knallharde

Senterpartiets ledelse er mandag og tirsdag denne uken samlet til landsstyremøte i Oslo. I sin tale til landsstyret var gjengkriminalitet og de voldsomme gjengoppgjørene i Sverige blant temaene partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) tok for seg.

– Når vi ser det som har skjedd i Sverige, så er det helt skremmende hvor sterke en del underkulturer har blitt i det svenske samfunnet, sa Vedum i talen.

– Vi må være knallharde mot den type underkulturer som dukker opp. Og vi må være villige til å bruke både økonomiske virkemidler, straffevirkemidler og sørge for at vi har et politi som har ressurser til å ta tak i det, mener partilederen.

– Bruker masse penger

– Derfor bruker vi masse penger på introduksjonsprogrammet. For at folk skal lære seg norsk og forstå det landet de bor i, fortsatte Vedum i talen der han også trakk frem hovedstaden i sammenhengen da han pekte på at de 58.000 ukrainske flyktningene som har kommet til Norge etter krigen, er blitt bosatt i alt fra Utsira til Oslo og Båtsfjord.

– Hvis du på et tidspunkt har lyst å flytte til Oslo for eksempel, så vet du at Norge er mangfoldig. For du har også bodd i Stange, og sett mangfoldet i landet vårt. Du har blitt integrert i et lokalsamfunn.

– Forskjellen på Norge og Sverige er Fremskrittspartiet

Frp-leder Sylvi Listhaug mener Vedum har null troverdighet i saken.

– Han kan ikke i den ene setningen advare mot Frps politikk, samtidig som han i den neste skryter av at innvandringen har fungert mye bedre i Norge enn i Sverige. Forskjellen på Norge og Sverige er kort og godt Fremskrittspartiet, sier hun til NTB.

Listhaug mener at mange av de samme tendensene som i Sverige også begynner å vise seg i Norge, med økende kriminalitet blant yngre aldersgrupper.

– I flere tiår har Frp presset de andre partiene på Stortinget til å føre en strengere innvandringspolitikk enn de ellers ville gjort. Det har ført til at vi heldigvis har hatt bedre kontroll sammenlignet med Sverige, fortsetter hun.

– Er avgjørende

SVs justispolitiske talsperson, Andreas Sjalg Unneland, på sin side reagerer med glede på nyheten.

– Vi er glade for at regjeringen nå følger opp det vi har tatt til orde for. Effektiv og rask oppfølging er avgjørende for at ungdom ikke låses i kriminalitet, men faktisk får en vei ut, sier han til NTB.

Unneland sier at justisministeren tidligere har sagt at dette var noe SV måtte forhandle med regjeringen om i budsjettforhandlingene.

– Vi var klare for det. Ingenting er bedre enn at arbeidet kommer i gang allerede nå. Vi håper at arbeidet med dette framover havner i hurtigsporet.

Powered by Labrador CMS