DEBATT

— For å si det enkelt, det nytter ikke å rosemale ei trillebår, eller i dette tilfellet fortau, det er fremdeles et redskap til å flytte møkk i. Sånn blir det med Vaterland også, skriver de tre artikkelforfatterne.

— For å si det enkelt, det nytter ikke å rosemale ei trillebår, eller i dette tilfellet fortau, det er fremdeles et redskap til å flytte møkk i. Sånn blir det med Vaterland også, skriver de tre artikkelforfatterne.

— Hjertet av byen vår, Vaterland, må utvikles til å bli et attraktivt, levende og åpent byområde. I dag oppleves dessverre bebyggelsen som en barriere i byen

Problemene på Vaterland forsvinner ikke bare fordi glade politikere fra MDG og sosialistene tropper opp for å male de mørke avkrokene under broen med lystig farge. Oslo FrP mener at lokalmiljøet på Vaterland og Grønland behøver noe bedre enn fagre løfter. Vi mener at her må det store omveltninger til.

Publisert

I Gamle Oslo har vi en programplan for områdeløft for bydel Gamle Oslo 2022. Det i seg selv lover jo godt.

Men dessverre – allerede på side fem i planen slår kommunen fast at tross betydelige investeringer i forebyggende tjenester, særlig for barn og unge, så vet kommunen forsvinnende lite om de treffer riktige mennesker til riktig tid; om kommunen lykkes med å forebygge både utenforskap, arbeidsledighet eller dårlig helse, hos enkeltpersoner og i lokalsamfunnet.

Det kan de av oss som bor i bydelen fortelle byråd for byutvikling, Hanna Marcussen, at det gjør hun definitivt ikke.

— Må store omveltninger til

Forleden kveld da undertegnede Andreas Meeg-Bentzen gikk gjennom Vaterland på vei hjem etter å ha vært i byen, ble han tilbudt alskens narkotika. Den type narkotika han ikke ble tilbudt på den korte strekningen, er ikke verdt å nevne.

For å si det enkelt, det nytter ikke å rosemale ei trillebår, eller i dette tilfellet fortau, det er fremdeles et redskap til å flytte møkk i.

Sånn blir det med Vaterland også, problemene forsvinner ikke bare fordi glade politikere fra MDG og sosialistene tropper opp for å male de mørke avkrokene under broen med lystig farge.

Oslo FrP mener at lokalmiljøet på Vaterland og Grønland behøver noe bedre enn fagre løfter i ett planprogram.

Vi mener at her må det store omveltninger til. Næring og bolig må inn. Servering og restauranter. Folk og aktivitet. Det er det beste botemiddelet mot de som lusker i halvmørke i dag som ikke har gode hensikter.

— Savner en helhetlig plan

Ta for eksempel der Oslos kanskje eneste skyskraper ligger, Oslo Plaza, har det i årevis vært snakk om planer om å bygge nytt og høyt, uten at dette har skjedd. Hele området behøver en ny plan, en ny giv.

Det har i årevis vært snakk om å utvikle dette området, men vi venter og venter. Tiden flyr. Dette er hjertet av hovedstaden vår. Hele Vaterland må utvikles til å bli et attraktivt, levende og åpent byområde. I dag oppleves dessverre bebyggelsen som en barriere i byen.

Verken Spektrum eller Galleri Oslo kan sies å være en fryd for øyet. Også har vi denne triste brevsenter-bygningen der KLP har hatt planer om å bygge nytt i mange år. Ingenting har skjedd, bortsett fra en masse møtevirksomhet i byråkratiet i PBE.

Det vi i Oslo FrP savner er en helhetlig plan for området og en vilje til å gjennomføre. Men om vi får byrådsmakt i 2023 – da skal den komme.

Powered by Labrador CMS