Fra v.: Tuva Løkse, Kampen vel, byråd Lan Marie Berg, nestleder i bydelsutvalget Gamle Oslo, Viktor Gjengaard, prest i Kampen kirke Marit Skjeggestad og Kampen vels Tommy Grotterød på Thorbjørn Egners plass. Foto: Børge Øgård

På Thorbjørn Egners 105-årsdag markerte beboerne at de ønsket et torg på Thorbjørn Egners plass

Publisert

Byråd Lan Marie Nguyen Berg fikk overlevert 850 underskrifter fra folk på Kampen som ønsker torg på Thorbjørn Egners plass.

Kampen vel har i flere år arbeidet for å gjøre om Thorbjørn Egners plass til et torg og en møteplass for mennesker, ikke det femarmede veikrysset det er i dag.

På selveste fødselsdagen til Thorbjørn Egner, 12. desember, sto en blid mann på Thorbjørn Egners plass på Kampen. Leder for Kampen vel, Tommy Grotterød, oppfordret byråden for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), om å gjøre Thorbjørn Egners plass til en møteplass Kardemomme by verdig.

Tommy Grotterød

Tommy Grotterød strålte om kapp med sola på Thorbjørn Egners plass. Foto: Anders Høilund— Vi har allerede stengt av plassen for biler under enkelte arrangement her. Første søndag i advent tente vi julegrana, og etterpå var det nærmere 800 mennesker her på plassen og gikk rundt juletreet, forteller styremedlem i Kampen vel, Tuva Løkse.

Kampen vel ønsker å fylle plassen med folk

— Dette er tiltak vi setter stor pris på, siden det kommer nedenfra. Jeg har allerede bedt bymiljøetaten og Ruter om å se på mulighetene for å få gjort forandringer, sa Berg.

— I sommer hadde vi beboerfest her. Folk tok med seg sine egne møbler og satte seg utover. Da det offisielle arrangementet var over, var det nesten ingen som gikk hjem, sa Grotterød.

Vakter bidro da til at biler og busser kom seg over plassen, men det var ikke ideelt, mener Kampen vels representanter. Torg og motorisert trafikk går ikke godt sammen, var konklusjonen.

Omdirigerer bussen

Kampen vel har de siste seks årene hatt Egner-marked på Thorbjørn Egners plass. Denne dagen er plassen fri for motorisert trafikk. Da blir busser og biler omdirigert, og det forløper i alt vesentlig problemfritt.

Bussrute 60 går over Thorbjørn Egners plass, men under arrangementer, som julegrantenningen og Egner-markedet går bussen utenom plassen. Bussen kjører da på den andre siden av kvartalet, opp Norderhovgata, inn Kampengata og derfra den vanlige ruta opp Bøgata.

"På det tredje skal det skje"

Bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo har tre ganger fattet vedtak som støtter en utredning om å gjøre Thorbjørn Egners plass om til torg og møteplass.

Første gang var i anledning at eiendom- og byfornyelsesetaten lyste ut midler til slike tiltak. Andre gang var det ikke nok midler til å starte opp et forprosjekt.

Beboere og næringsliv må være med

— At beboere og næringsliv må være med på å utforme prosjektet er en viktig premiss for Kampen vel når vi nå ber om et forprosjekt, sier Grotterød.

Det er kirken som eier plassen, og Kampen kirke har sine behov for bilkjøring. For eksempel ved bryllup, som det er populært å holde her. De som eier garasjer inn mot plassen må også fortsatt kunne bruke disse, står det i oppropet Kampen-beboerne overleverte byråden i dag.

— I oktober og november holdt vi i vellet en slags speed-dating med alle partiers representanter i bydelsutvalget. Alle stilte seg positive til å få utredet mulighetene til å lage et torg her, sier Grotterød.

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG) lover Tommy Grotterød å ta godt vare på underskriftene fra Kampen. Foto: Børge Øgård

Ifølge et notat fra Kampen vel, anslår Catrine Schulze Carlsen, avdelingsdirektør i bymiljøetaten, med ansvar for torg og møteplasser, at kostnadene til forprosjektet vil bli om lag 1,5 millioner kroner. Hun opplyser at etaten er positiv til prosjektet og vil kunne starte arbeidet straks politiske føringer foreligger.

Bymiljøetaten presiserer i ettertid at de ikke har gjort en beregning av kostnaden på forprosjektet.

https://www.vartoslo.no/bilkrysset-thorbjorn-egners-plass-okkupert-av-200-beboere-som-heller-vil-ha-torg/

https://www.vartoslo.no/planer-om-joker-butikk-i-historisk-bygg-pa-kampen-skrinlagt-na-onsker-beboerne-dine-ideer/

https://www.vartoslo.no/en-gang-kampen-gutt-alltid-kampen-gutt/

Powered by Labrador CMS