DEBATT

Et viktig svar på krisa i eldreomsorgen er å sikre at dagens deltidsansatte og tilkallingsvikarer får tilbud om faste og hele stillinger. Det vil bety utrolig mye for kvaliteten på tilbudet som gis, sier Rødts representanter.
Et viktig svar på krisa i eldreomsorgen er å sikre at dagens deltidsansatte og tilkallingsvikarer får tilbud om faste og hele stillinger. Det vil bety utrolig mye for kvaliteten på tilbudet som gis, sier Rødts representanter.

– Krisa i Oslos eldreomsorg er en varslet katastrofe

Faste stillinger uten noen fast lønn eller arbeidstid er ulovlig etter arbeidsmiljøloven. Sykehjemmene lyser ut stillinger på 14,5 prosent. Det er ikke nytenkende å la ansatte arbeide hardere med dårligere vilkår.

Publisert

Krisa i eldreomsorgen er et resultat av en villet politikk som Høyre og Arbeiderpartiet har stått sammen om i flere år, der slagordet om at eldre vil bo lengst mulig hjemme dekker over at de ikke kan velge annerledes, fordi god omsorg koster penger.

Høyre presenterer nå sine løsninger. De snakker om innovasjon og satsing, men vi vet hva de egentlig mener. Når Høyre og Frp styrte Oslo fram til 2015 fikk vi satsing på sykehjem i Spania, det innebar en landbrukstomt i Spania, en grunnstein og ikke en eneste sykehjemsplass. Satsingen kostet mer enn 30 millioner.

Vi husker skandalen med Adecco Helse

Høyres innovasjon er, som vanlig, å privatisere. Det er ikke nytenkende å la ansatte arbeide hardere med dårligere vilkår. Ammerudlunden var drevet av kommersielle Adecco og ble stadig hyllet av høyresida.

Da media undersøkte hvordan velferdsprofitøren faktisk drev sin virksomhet, fant de ut at de sparte på å sette ansatte til å jobbe doble vakter, opp mot 84 timers uker, og sove i kjelleren.

Skandalen endte med at Adecco Helse la ned, etter å ha tjent 100 millioner på våre eldre og pleietrengende.

Privatisering er feil medisin

Høyres privatisering og rovdrift på ansatte er feil medisin når vi mangler ansatte i helsesektoren. For Rødt var det å få kommersielle ut av eldreomsorgen avgjørende når vi ble med og kastet Høyre ut av maktposisjon i 2015.

Det er ikke lenger kommersielle driftere av sykehjem i Oslo. Og for de ansatte har rekommunalisering betydd bedre lønn og arbeidsforhold. For enkelte på Kantarellen sykehjem gikk lønna opp med 100 000 når kommunen tok over.

Fornøyde ansatte blir. Med Høyres «innovasjon» vil vi få en kompetanseflukt.

Leier inn 1300 årsverk

At noe er bedre nå betyr ikke at vi er i mål når det gjelder skikkelige arbeidsvilkår i eldreomsorgen, og dette ansvaret hviler først og fremst på dagens byråd. Fagforbundet Oslo har undersøkt vikarbruk og innleie i Oslos eldreomsorg.

I hjemmetjenesten og sykehjemmene leies det årlig inn arbeidskraft tilsvarende 1300 årsverk. La meg gjenta, et tusen tre hundre årsverk. Løsarbeidersamfunnet skaper uverdige forhold for både ansatte og de som trenger hjelp.

Ap-SV-MDG byrådet lar dette fortsette. På Finn ligger det en utlysning på tre stillinger på Ullern Helsehus. Stillingene er visst faste, under stillingstittelen tilkallingsvikarer.

Faste stillinger uten noen fast lønn eller arbeidstid er ulovlig etter arbeidsmiljøloven. Dette har Rødt tatt opp flere ganger uten at praksis har blitt endret. Sykehjemmene lyser ut stillinger på 14,5 prosent.

Hele faste stillinger

Et viktig svar på krisa i eldreomsorgen er å sikre at dagens deltidsansatte og tilkallingsvikarer får tilbud om faste og hele stillinger. Det vil bety utrolig mye for kvaliteten på tilbudet som gis.

Faste ansatte kjenner de som trenger hjelp og vet at Fatima ønsker at sokkene tas på slik at sømmen ikke gnager over tærne og at Kjell liker å ha litt syltetøy i havregrynsgrøten.

De vet hvor klutene er, hvilke medisiner som skal gis og kan bruke tiden på å gi omsorg og pleie, ikke desperat forsøke å få oversikt.

Vi må satse på de ansatte

Og så må vi satse på de ansatte. Vi trenger et kompetanseløft. Det er ikke et hav av unge som utdanner seg til å jobbe i eldreomsorgen, men det finnes mange mennesker som har lyst og evne til å gi omsorg til eldre.

Mange av disse mangler utdanning. De uten formell utdannelse i den kommunale eldreomsorgen må tilbys utdanning i tråd med den kompetansen tjenesten krever, og utdanna helsepersonell må tilbys videreutdanning.

Kompetanse og kvaliteten på tilbudet henger sammen. Helsehusene ble opprinnelig opprettet fordi kommunen gjennom den såkalte samhandlingsreformen fikk et større ansvar for pasienter som ble skrevet ut fra sykehus.

I dag er helsehusene oppsamlingssted for alle som trenger hjelp. Men ingen ansatte har kompetanse på alt. Tilbudet må deles opp slik at helsehusene kan gi opptrening og rehabilitering til eldre pasienter etter sykehusopphold.

Midlertidige avdelinger finnes ikke

Før 2015 var det mulig å få korttidsopphold på sykehjem når en gammel krok trengte pleie og omsorg for å komme seg, eller pårørende ikke lenger klarte det kontinuerlige stellet.

Slike midlertidige avdelinger finnes ikke lenger på sykehjemmene, men er blitt korttidsplasser på helsehus. Vi mener korttidsavdelinger bør gjenopprettes på sykehjemmene, og at det er feil å blande korttidsplasser og rehabiliteringsplasser.

Vi trenger egne enheter for de demente eldre som skal på avlastning.

Det må også opprettes egne enheter som gir ro for palliative pasienter, de som trenger lindrende behandling i den korte tiden de har igjen. Pasienter med store utfordringer innen rus og psykiatri trenger også hjelp av noen som er gode på deres utfordringer og bør ikke plasseres på helsehus.

Høyres løsninger er bare bra for lommebøkene til velferdsprofitørene.

Det siste vi må ta tak i er valgfrihet for de som faktisk ikke vil bo hjemme lenger. Heldøgnsplass på sykehjem er langt mer kostbart enn at hjemmetjenesten kommer innom fire ganger i døgnet.

Mange eldre og deres pårørende er redde. De ønsker mer støtte og hjelp, men får avslag på sykehjemsplass. Ikke fordi de ikke trenger det, men fordi bydelen ikke har penger til det. Derfor er det ledige plasser på Oslos sykehjem selv om behovet er overveldende.

Krisa i eldreomsorgen løses ikke uten at bydelene får nok ressurser til å yte forsvarlig pleie. Høyre har i alle sine budsjetter foreslått å kutte i bydelsøkonomien. Også dagens byråd kutter, men vi i Rødt har fått gjennomslag for mer penger til bydelene og eldreomsorgen i de budsjettforhandlingene de siste årene.

Vi håper Robert Steen og resten av AP, SV og MDG er lydhøre for våre krav for en bedre eldreomsorg gjennom å satse på de ansatte med utdanning og gode arbeidsvilkår, gjennom å gi mer spesialiserte tilbud og gi de eldre valgfriheten tilbake. Høyres løsninger er bare bra for lommebøkene til velferdsprofitørene.

Powered by Labrador CMS